Lääkeyhtiöillä on myös muita konkreettisia keinoja osallistua taisteluun koronavirusta vastaan. Emoyhtiömme Johnson & Johnson on panostanut tammikuusta 2020 lähtien resursseja uuden koronavirusrokotteen kehittämiseen. Maalis-huhtikuun vaihteessa tiedotimme positiivisista uutisista tähän liittyen, sillä olemme valinneet rokotekandidaatin, jolla aloitetaan ensimmäisen vaiheen kliiniset tutkimukset .

Näistä valonpilkahduksista huolimatta olen erittäin huolissani erityisesti sairaanhoitopiireissä vallitsevasta haastavasta taloudellisesta tilanteesta. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit arvioivat koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan johtavan peräti 395 miljoonan euron ylimääräiseen alijäämään. Suomessa sairaanhoitopiirien rahoittajina toimivat kunnat, ja Kuntaliiton mukaan viime vuoden kuntien tilinpäätöksistä kolme neljäsosaa oli alijäämäisiä ja uutena trendinä oli havaittavissa myös isompien kaupunkien heikentynyt taloustilanne . Ylimääräiset koronakriisin hoitoon liittyvät kustannukset iskevät sairaanhoitopiirien kautta kipeästi juuri kuntatalouteen, joka on siis valmiiksi jo alijäämäinen. Tämän lisäksi on otettava huomioon koronakriisin synnyttämä lovi kuntien verokertymään työllisyyden laskiessa. Helsingin Sanomien mukaan Suomessa on tähän mennessä jo 173 000 alkanutta lomautusjaksoa .

Suomen hallitus kokoontui huhtikuun alussa kehysriiheen laatimaan tulevien vuosien talouden menokehystä. Kehysriihessä sovittiin valtiollisesta tukipaketista, jossa koronakriisin synnyttämiä kustannuksia korvattaisiin kunnille. Tarkempi tukikokonaisuus ja korvausten yhteissumma julkaistaan toukokuun lopussa, hallituksen kolmannen lisätalousarvion yhteydessä. On tärkeää, että tuleva tukipaketti on riittävän suuri, jotta Suomi voi turvata erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvien vakavien sairauksien hoidon säilymisen riittävällä tasolla.

Suomalainen uutteruus ja kansallisen yhtenäisyyden merkitys korostuvat juuri isojen kokonaisvaltaisten kriisien aikana. Maamme päättäjien toiminta asian hoidossa ansaitsee kiitoksen. Suurimman kiitoksen työstä ansaitsevat kuitenkin ne lukuisat lääkärit ja hoitajat, jotka väsymättömästi tekevät töitä huolehtiakseen siitä, että sairaat tulevat hoidetuksi.

---

Pekka Ihalmo, Market Access and Governmental Affairs Lead, Janssen Finland, Pharmaceutical companies of Johnson & Johnson

EM-30996