Viime vuosina monet kuluttajavetoiset alat, kuten viihde, matkailu ja majoituspalvelut, ovat kokeneet valtavia digitaalisia mullistuksia. Ajureina ovat olleet innovatiiviset haastajat, esimerkiksi Netflix, Airbnb ja Uber, ja kuluttajien paine on mullistanut markkinat. Terveydenhuollon disruptiota jarruttaa toki, että kyseessä on ihmisten terveys ja järjestelmät ovat raskaita ja säänneltyjä vaatien ehdotonta luotettavuutta ja turvallisuutta. Terveydenhuollon toimijoiden ja asiakkaiden varovaisuus hidastaa muutosta. Muutokselle ja kehitykselle on silti tarve, mikä tuli tuskallisen selväksi koronakeväänä. Olemme nyt nähneet, mitä tapahtuu, kun terveydenhuolto ylikuormittuu, miten potilas voikin saada etänä hoitoa ja neuvoja ja mitä kansainvälinen yhteistyö ja päättäväisyys voi saada aikaan.

Pandemian vuoksi digitaalisia palveluita otettiin nopeasti käyttöön, Suomessa onneksi melko hyvältä valmiustasolta. Fyysisiä tapaamisia piti vähentää rajusti, joten digitaalisia palveluita jouduttiin käyttämään myös siellä, missä ne eivät ehkä toimi optimaalisesti. Pandemian jälkeisessä maailmassa haetaan uutta tasapainoa: mihin kaikkiin palveluihin digitaaliset ratkaisut kuuluvat ja tuovat hyötyä ja tehokkuutta ja missä pitää kehittää suoria ihmisten välisiä palveluita? Työterveydenhuollon ja vanhustenhuollon haasteet ovat erilaisia.

Hyvillä digitaalisilla palveluilla voidaan palvella asiakaslähtöisesti ja kehittää terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden vuorovaikutusta. Tämä vuorovaikutus on terveydenhoidon palveluiden ytimessä. Monilla suomalaisilla startupeilla on hyviä innovaatioita tämän haasteen ratkaisemiseksi, ja tästä osaamisesta on kehittynyt meille kasvava vientiala, jolle on kysyntää maailmalla.

Maailmalla tarve uusille, innovatiivisille ratkaisuille on tänä keväänä kasvanut vauhdilla. Tämä löydös vahvistui suomalaisille terveysteknologian startupeille kesän kynnyksellä tekemässämme kyselyssä. Kävi ilmi, että 53 % yrityksistä näki pandemian vaikuttaneen positiivisesti liiketoimintaansa ja 37 % oli rekrytoinut kevään aikana lisää henkilökuntaa. Ei mikään huono tulos tilanteessa, jossa Suomen talouden taivaalle kasautuu mustia pilviä ja myrskyvaroitus on annettu.

Health Capital Helsinki kertoo suomalaisista innovaatioista, onnistuneista digiloikista sekä pienemmistäkin hypähdyksistä. Tämä tieto kiinnostaa myös kansainvälisesti. Yksi kansainvälisistä partnereistamme on HIMSS, amerikkalainen Healthcare Information and Management Systems Society, joka järjestää kaikkien aikojen ensimmäisen digitapahtumansa 7.–11.9. yhdessä suomalaisten partnereiden tuella. Tervetuloa mukaan!

–--

Juha Paakkola, Johtaja, Health Capital Helsinki

Juha Paakkola (Fil.Lis. Biokemia) on työskennellyt lääketeollisuuden ja bioteknologiayritysten johtotehtävissä pitkään ja tuntee lääkealaa monipuolisesti. Tällä hetkellä hän työskentelee Health Capital Helsingin johtajana edistäen suomalaisen ja pääkaupunkiseudun terveysteknologia-ekosysteemin toimintaa.