Tähän tarpeeseen vastaaminen vaatii aivan uudenlaista, avointa yhteistyötä tutkimusalan ja terveydenhuollon toimijoilta, mikä onkin ollut lähtökohta tuoreelle FinnGen-yhteistyöhankkeelle.

FinnGen-tutkimushankkeen tavoitteena on saada koottua yli 500 000:n ihmisen näytteet biopankkeihin. Hanke kerää suomalaisten geenitietoa ja yhdistää sitä jo olemassa olevien kansallisten terveysrekistereiden tietoihin. Mukana yhteistyössä on sairaanhoitopiirejä, biopankkeja, yliopistoja sekä lääketeollisuuden toimijoita. (2)

AstraZenecan tavoitteena on kehittää innovatiivista ja kohdennettua lääkehoitoa sekä tarjota sitä juuri niille potilaille, jotka todennäköisemmin siitä hyötyvät. FinnGen-hankkeen kautta pääsemme yhdessä kumppaneidemme kanssa selvittämään monien sairauksien syitä ja etsimään niihin hoitomuotoja.

Suomessa on harvinaisen hyvät edellytykset koko väestön kattavalle geenitutkimukselle, sillä kansalliset terveysrekisterimme ovat omaa luokkaansa. Suomalaisten ainutlaatuisen perimän ansiosta genomitietoa voidaan myös analysoida nopeasti ja löydösten todennäköisyys on korkeampi kuin maissa, joissa väestö on geeniperimältään hyvin erilaistunut.

Potilaan yksilöllinen lääkehoito on AstraZenecan kivijalka. FinnGen-tutkimuksessa saatavan tiedon avulla voidaan yhä paremmin tunnistaa potilaalle sopivin ja toisaalta sopimattomin hoito. Lisäksi päästään aikaisempaa paremmin määrittelemään jo etukäteen, miten potilas voi tehokkaimmin ehkäistä sairastumistaan – lääkkein vai elintavoin. AstraZeneca haluaa tuoda potilaille laaja-alaista hyötyä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Suomi terveystarkastuksessa -tapahtuma järjestetään 18.7.2018 Porissa. Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Viitteet:

1) Syöpäjärjestöt: https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/tiedotteet/syopiin-sairastuminen-lisaantyy-tulevaisuudessa-samoin-selviaminen/

2) FinnGen-tutkimushanke: https://www.finngen.fi/

Nina Ekholm-Wenberg. toimitusjohtaja, AstraZeneca Oy

AstraZeneca Nordic-Baltic, Itsehallintokuja 8, 02600 Espoo, Puh 010 23010, www.astrazeneca.com.