Allergiapotilas tarvitsee hoitoa myös korona-aikana

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 22.02.2021
Kirjoittaja Thermo Fisher Diagnostics

Pandemiatilanne on vaikuttanut potilaiden hakeutumiseen allergialääkärin vastaanotolle. Hoitoon hakeutumisen kynnys on noussut, ja teknologiaa hyödynnetään aiempaa enemmän. Erikoislääkäri muistuttaa allergiapotilaiden kuitenkin tarvitsevan hoitoa myös pandemian aikana.  

Pandemiatilanne näkyy myös allergialääkärin vastaanotolla.

– Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hoitoon hakeutumisen kynnys on noussut. Käyntejä lykätään, ihmiset eivät halua liikkua ylimääräistä koronan takia, niinpä esimerkiksi ruoka-aineallergioihin liittyvät käynnit ovat vähentyneet. Myös allergistaa nuhaa sairastava saattaa ensin ohjautua koronatestiin. Tärkeää on muistaa, että allergiapotilas tarvitsee hoitoa myös pandemian aikana, kertoo lastenlääkäri, lastenallergologi LT Péter Csonka.

Mielenkiintoinen ja toimiva lisäys pandemia-ajan käytäntöihin ovat erilaiset etävastaanotot. Video on osoittautunut toimivaksi tavaksi tehdä allergiavastaanottoja, esimerkiksi alkuhaastattelut ja selvitykset pystytään tekemään videon välityksellä helposti. Lisäksi puhelinvastaanottoajat on koettu hyödyllisiksi.

Verikoe tärkein työkalu allergian diagnosoinnissa

Perusterveydenhuollossa lääkärit käyttävät allergiatutkimuksissa perustyökaluja, eli verikokeita ja tarvittaessa myös esimerkiksi ihopistokokeita. Verikokeet ovat tärkeitä, niiden avulla saadaan selville paljon tietoa allergisesta herkistymisestä. Herkistymistä on kuitenkin tulkittava yksilötasolla, sillä poikkeavat testitulokset eivät automaattisesti tarkoita allergiaa.

Hoitoon hakeutumisen kynnys on noussut merkittävästi

Erikoislääkärin vastaanotolle hakeudutaan erityisesti silloin kun tarvitaan tarkempaa diagnostiikkaa ja hyvää hoidon suunnittelua.

Käytössään erikoislääkärillä on pääosin samat työkalut kuin perusterveydenhuollossa, mutta tulkintaa tehdään tarkemmilla tasoilla: diagnostiikkaa tehdään allergeenitasolla eli proteiinitasolla.

– Erikoislääkäri katsoo potilaan herkistysmisprofiilia proteiinitasolla, eikä vain yleisellä allergeenilähdetasolla, tiivistää Csonka. Eli, ei tutkita pelkästään sitä, onko potilas herkistynyt maapähkinälle, vaan selvitetään, mille yksittäiselle maapähkinässä olevalle allergeenille hän on herkistynyt.

Verikokeiden lisäksi allergian varmistamiseksi tarvitaan usein myös valvottua ruoka-altistusta.

Allergiaohjelmalla paljon positiivisia vaikutuksia

Kansallinen, vuonna 2018 loppunut allergiaohjelma painotti hyvää diagnostiikkaa ja lisäsi selvästi ihmisten tietoa allergioista. Csonkan mukaan erityisesti lisääntyi tieto ympäristön ja ruokavalion monimuotoisuuden vaikutuksesta. Nyt tiedetään laajemmin myös esimerkiksi se, että lievien oireiden takia ei tarvitse vältellä tiettyjä ruokia, eikä suppeaa ruokavaliota yleensä edes suositella lievissä tapauksissa. Lääkityksen lisäksi siedätyshoidon merkitystä on painotettu.

Csonka toivoo allergiaohjelmalle jatkoa.

– Nämä ovat asioita, joista olisi hyvä puhua jatkuvasti. Internetissä väärää ja vahingollista tietoa on paljon liikkeellä ja tätä pitäisi kumota hyvällä ja asiantuntevalla tiedolla. Lisäksi pitäisi olla enemmän nuorille suunnattua sisältöä.

Opas allergioiden diagnosointiin on päivitetty

Csonka kirjoitti molekyyliallergologiaoppaan vuonna 2017. Hän näki tilausta oppaalle, jossa kerrotaan helposti ymmärrettävässä muodossa miten allergioita voidaan diagnosoida mahdollisimman luotettavasti ja miten eri testimenetelmiä voidaan parhaiten käyttää.

Nyt julkaistava opas on päivitetty versio edellisestä ja se on nimetty uudelleen. Päivitykselle oli Csonkan mielestä tarvetta, koska allergiatutkimus hioutuu koko ajan tarkemmaksi. Tutkimusta helpottamaan tulee jatkuvasti uusia komponentteja ja testejä.

Opas on tehty yhteistyössä Thermo Fisher Diagnostics Oy:n kanssa. Yritys toimii oppaan painajana ja jakelijana, mutta ei ole vaikuttanut oppaan sisältöön, jonka Csonka on siis tehnyt riippumattomasti. Opasta ei myydä, vaan sitä jaetaan lääkäreille ja mm. opetuskäyttöön. Edellistä opasta jaettiin Suomessa noin 4000 kappaletta, lisäksi se on käännetty englanniksi ja liettuaksi. Uutta opasta tullaan jakamaan mm. allergia- ja yleislääkäreille, sekä opetuskäyttöön. Opas on myös tilattavissa veloituksetta Thermo Fisher Diagnostics Oy:n kautta.

Opasta voi tilata veloituksetta osoitteesta info-fi.idd@thermofisher.com