Tays Päivystys Acuta mahdollistaa uuden oppimisen

Mikko Franssila on työskennellyt Taysissa päivystyksen ylilääkärinä noin vuoden. Hän on iloinen työpaikkansa kehittämisotteesta ja onnistuneista uudistuksista.

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 07.03.2022
Kirjoittaja Paula Pasanen

Tays Päivystys Acuta kuuluu Suomen suurimpiin päivystysyksiköihin. Acutassa työskentelee noin 200 omaa työntekijää sekä eri erikoisalojen päivystäviä lääkäreitä ja tukipalveluhenkilöstöä. Vuosittain Acutassa käy noin 85 000 potilasta. Ison yksikön johtamista on viime aikoina kehitetty, ja työn sujuvuutta parannettu prosessijohtamisen keinoin.

-Olemme siirtyneet prosessilähtöisiin tiimeihin ja johtamiseen. Potilaita hoidetaan oman osaamisen mukaan eikä organisaatiorakenteiden mukaan. Tämä on hälventänyt rajoja erikoisalojen ja akuuttilääketieteen välillä ja työstä on tullut sujuvampaa. Muutos on otettu positiivisesti vastaan ja malli on herättänyt kiinnostusta uusissa lääkäreissä. Olemme yhä vetovoimaisempi työnantaja, kertoo Franssila.

Toimintaa suunnitellaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Tays Keskussairaalan rakennuksia tullaan uudistamaan lähivuosina, joten päivystyksessä on luotu visio siitä, millaista akuuttihoito tulee olemaan tulevaisuudessa, ja millaisia tiloja tuon hoidon toteuttamiseen tarvitaan.

Perusterveydenhuollon ongelmat heijastuvat erikoissairaanhoitoon

Perusterveydenhuollon puutteet kuormittavat päivystystä.

-Työssä on paljon ulkoisia kuormitustekijöitä, joihin on hankala vaikuttaa. Kun avohoitopuolella on ongelmia järjestää jatkohoitopaikkoja, se heijastuu heti päivystyksen työhön.

Uuden hyvinvointialueen myötä Franssila toivookin, että alueelle saadaan yhteiset pelisäännöt ja että perusterveydenhuollon ongelmat eivät lankea päivystyksen ratkaistaviksi.

-Ei päivystykseltä voi odottaa loputonta venymistä, eikä erikoissairaanhoidon palveluita voida perua sen takia että ei saada jatkohoitopaikkoja.

-Jokaisen täällä työskentelevän pitäisi jaksaa ja viihtyä täällä eläkeikään saakka. Oman jaksamisen yli ei tarvitse päivystyksessäkään venyä.

Työn vaihtelevuus ja oppimismahdollisuudet motivoivat

Henkilöstön jaksaminen ja pysyvyys ovat organisaatiolle tärkeitä menestystekijöitä. Acutassa työntekijöiden toiveita huomioidaan ja omaa osaamistaan pääsee kehittämään. Franssila toivoo, että tulevaisuudessa pystytään entistä vahvemmin panostamaan myös akuuttilääketieteen tutkimukseen.

-Henkilöstö pitää vuorosuunnitteluamme joustavana, ja saamme usein toteutettua vuoroihin liittyvät toiveet. Meiltä pääsee hyvin koulutuksiin, ja oppimaansa pääsee myös hyödyntämään. Ylipäänsä Acuta työympäristönä mahdollistaa oppimisen, sillä täällä kohtaa sellaisiakin potilaita, joita ei juuri muualla pääse hoitamaan.

-Kaikkien lääkäriksi aikovien kannattaisi työskennellä päivystyksessä. Se auttaa varmasti uralla, päätyypä sitten mille erikoisalalle vain, sanoo Franssila.

Erilaiset asiakkaat ja vuorotyö luovat monipuolisuutta.

-Meidän tehtävämme on selvittää hyvin monenlaisia oireita yhteistyössä eri erikoisalojen kanssa. Se tekee työpäivistä vaihtelevia ja mielenkiintoisia.

– Myös vaihtuvat työajat sopivat minulle, voin tehdä välillä tiiviimpiä jaksoja ja välillä puolestaan pitää pidempiä vapaita.

Vaikka päivystys on usein kritiikin kohteena, myös kehuja Acutaan satelee runsaasti.

-Saamme hyvää palautetta hoidon laadusta, ystävällisestä palvelusta ja sujuvuudesta.