Varvaspainemittaus perusterveydenhuollossa kehittäisi alaraajan tukkivan valtimotaudin seulontaa – langattoman ja kannettavan MESI mTABLET-järjestelmän käyttöönotto etenee Suomessa

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 23.08.2021
Kirjoittaja Steripolar

Alaraajojen tukkiva valtimotauti on tutkitusti alidiagnosoitu sairaus, jonka todentaminen tapahtuu usein erikoissairaanhoidossa. Steripolar on tuonut markkinoille MESI mTABLET-järjestelmän, joka mahdollistaa varvaspaineen, varvas-olkavarsipaineindeksin (TBI) tai nilkka-olkavarsipaineindeksin (ABI) mittaamisen perusterveydenhuollossa vain muutamassa minuutissa.

MESI mTABLET -järjestelmä on kokonaisuus useita eri mittalaitemoduleita, jotka yhdistetään langattomasti kannettavaan mTABLET-laitteeseen. MESI mTABLET -järjestelmään kuuluu ABI- ja TBI-mittausmodulin lisäksi olkavarsiverenpainemittaus-, pulssioksimetri- ja EKG-moduli.

Steripolarin haavanhoidon tuotepäällikkö Piia Reijonen sanoo, että viime vuonna markkinoille tuotu järjestelmä on otettu käyttöön useassa terveyskeskuksessa erityisesti varvaspaineen, TBI:n tai ABI:n mittaamiseksi.

”Nilkka-olkavarsipaineindeksin mittaaminen dopplerin avulla kestää käyttäjän kokemuksesta riippuen 20-40 minuuttia ja MESI mTABLET ABI -järjestelmän avulla se tapahtuu parissa minuutissa. Mittaus on automatisoitu ja tiedot siirtyvät tablettiin langattomasti.”

Pieni muutos prosesseissa, suuri hyöty potilaalle

Uuden teknologian käyttöönotto on mahdollisuus alaraajojen valtimotaudin seulonnan kehittämiseksi merkittävästi tehokkaammaksi nykytilasta. Reijonen sanoo, että ajallisesti mTABLETin avulla tehty ABI- ja TBI-mittaus vievät huomattavasti vähemmän aikaa kuin manuaalisesti tehty ABI-mittaus, mikä tekee siitä myös seulonnassa käyttökelpoisen. TBI-mittaus mahdollistaa luotettavamman ääreisverenkierron arvion erityisesti silloin, kun ABI-mittaustulos ei ole itsessään luotettava valtimoiden kovettumisen takia esimerkiksi iäkkään tai diabetesta sairastavan potilaan kohdalla.

Hän painottaa, että seulonnan ja ABI- ja TBI-mittausten lisääntyminen ei muuttaisi olemassa olevia käytäntöjä merkittävästi. Sen sijaan etenevän sairauden havaitseminen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on potilaalle ratkaisevan tärkeää.

”Mitä jos pelkän olkavarsiverenpaineen sijaan mitattaisiinkin myös varvaspaine ja vielä riittävän varhaisessa vaiheessa?  Työterveyshuolto olisi oiva paikka alaraajan tukkivan valtimotaudin seulomiseen esimerkiksi yli 50-vuotiaiden tupakoitsijoiden ja diabetesta sairastavien keskuudesta.”

Ennen kaikkea MESI mTABLET ABI- ja TBI-järjestelmä tuo lisää tietoa alaraajan tukkivan valtimotaudin riskipotilaista perusterveydenhuoltoon.

”Se tukee kroonisen alaraajahaavan diagnostiikkaa ja lääkäri tietää, mitä on hoitamassa. Parempi ymmärrys tilanteesta on arvokasta myös silloin, kun potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon.”

Käyttöönotto onnistuu mittalaitteena tai laajana järjestelmänä

MESI mTABLET -järjestelmä voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa vain yhden mittausmodulin kanssa. Kokonaisuutta voi laajentaa myöhemmin tarpeen mukaan. Yksinkertaisimmillaan se palvelee terveysasemaa, liikkuvaa sairaalaa tai kotihoitoa helppokäyttöisenä mittalaitteena, jota ei ole yhdistetty tietoverkkoihin.’

Järjestelmä mahdollistaa langattomien mittalaitteiden saumattoman integraation potilastietojärjestelmään. Tällöin potilastietojärjestelmästä voidaan esimerkiksi siirtää laitteeseen työlista otettavista mittauksista, ja tulokset päivittyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään niiden ottamisen jälkeen.

mTABLET-laitteessa on suuri ja selkeä näyttö, joka opastaa käyttäjäänsä kuvin ja selvällä suomen kielellä.

”Laite on looginen käyttää ja mittaukset tehdään kuvaopastettuina. Myös vähemmän kokenut kotisairaanhoitaja oppii nopeasti tekemään EKG:n luotettavasti ja lähettämään tulokset päivystävälle lääkärille. Tämä vastaa osittain hoitajavaihtuvuudesta aiheutuvaan osaamispulaan.

Lisätiedot Piia Reijonen puh. 044-9670927 tai piia.reijonen@steripolar.fi

Lue lisää tuotteesta

Steripolar – kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar on suomalainen yritys, joka tarjoaa julkisille ja yksityisille terveydenhuollon ja sairaanhoidon yksiköille tuotekehityksen kärjessä olevia, laadukkaita tuotteita sekä uusia hoitomenetelmiä. Tarjoamme myös täsmäkoulutusta sairaanhoidon ja terveydenhuollon ammattilaisille.

  • 36-vuotias
  • 63 Steripolarilaista
  • Toiminta on laatu- ja ympäristösertifioitua
  • Tytäryhtiö Ruotsissa