Sami Huilla
toimitusjohtaja, Pfizer Oy

Tutkimuksen edellytyksiä kehittämällä talouskasvua Suomelle

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 28.11.2022
Kirjoittaja Pfizer

Terveysala on yksi nopeimmin kasvavista aloista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen keväällä 2021 julkaiseman selvityksen mukaan terveysalan ekosysteemin tuottama reaalinen arvonlisä nousi Suomessa vuosina 2008–2018 80 prosenttia.

Suomessa tarvitaan keinoja lisätä samanaikaisesti sekä hyvinvointia että talouskasvua, jotta selviämme ikääntyvän väestön ja kasvavien kustannusten asettamassa ristipaineessa. Terveysalalla on kokonaisuudessa tärkeä osa niin kasvun mahdollistajana kuin parhaan mahdollisen potilashoidon takaajana myös tulevaisuudessa. Alan kasvupotentiaalin hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun käytettävissä olevat panokset kohdistetaan oikein.

Terveysalan kasvustrategian jalkauttaminen luo kehityksen perustan

Pfizerin Kohti kestävää terveydenhuollon ekosysteemiä -asiantuntijaraportti piirtää kuvan niistä kehityssuunnista, joita on määrätietoisesti edistettävä suomalaisen terveysalan vahvistamiseksi. Ensisijaisia kehityskohteita ovat terveysalan kasvustrategian edistäminen kokonaisuudessaan sekä tutkimusrahoituksen ja lainsäädäntöympäristön kehittäminen.

Terveysalan kasvustrategian lanseeraus vuonna 2014 asetti suuret odotukset, jotka on nyt syytä lunastaa johtamalla strategian käytäntöönvientiä kokonaisvaltaisesti. Vastuu kasvustrategian toteutuksesta ja resurssien kohdentamisesta on tarpeen keskittää yhdelle taholle. Maailma on muuttunut kahdeksassa vuodessa ja silloin luotu strategia tulisi uudistaa vastaamaan tätä päivää.

Tutkimusympäristöstä huolehtiminen houkuttelee investointeja

Terveysdatasta puhutaan usein Suomen vahvuutena tutkimusmaana. Vaikuttavan tutkimuksen näkökulmasta on keskeistä, että eri lähteistä kertyvä data on hyödynnettävissä potilastyössä ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, ja siksi lainsäädäntöä on tärkeää kehittää mahdollistavaan suuntaan ihmisten tietoturvasta huolehtien.

Ala tarvitsee investointeja kehittyäkseen ja ruokkiakseen edelleen suomalaista talouskasvua. Tämä edellyttää, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus on riittävällä tasolla. Tärkeä askel oikeaan suuntaan otettiin, kun parlamentaarinen työryhmä asetti tavoitteeksi kasvattaa Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) investoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

OECD:n laskelmien mukaan Suomi on verrokkimaitaan Ruotsia ja Tanskaa jäljessä, kun verrataan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2019 t&k-menot suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat Ruotsissa 3,4 %, Tanskassa 3 % ja Suomessa 2,8 %. Riittävä, pitkäjänteinen ja ennakoitava rahoitus tekisi lupaavien aihioiden ja innovaatioiden kaupallistamisesta ja skaalaamisesta sujuvampaa. Esiin on nostettu huoli myös mm. yliopistosairaaloiden roolista ja koulutus- ja tutkimustoiminnan rahoituksen riittävyydestä, eikä terveysalan osaamiskeskusten kestävää resursointiakaan sovi unohtaa.

Terveysalan kestävä ja vakaa kasvu tarvitsee myös kansainvälisiä investointeja. Tehokkaammalla kansallisella organisoitumisella ja koordinaatiolla EU:n rahoituslähteistä olisi mahdollista saada paljon nykyistä enemmän irti. Reaaliaikaiset tiedot tulevista hauista helpottaisivat rahoituksen kotiuttamista ja rahoitushakuihin valmistautumista.

Ennen kaikkea terveysalalla tehtävän toiminnan on kuitenkin tähdättävä potilaiden mahdollisimman hyvään hoitoon. Parhaiten se onnistuu, kun toimitaan yhdessä.

Sami Huilla
toimitusjohtaja
Pfizer Oy

Pfizer julkaisi syyskuussa 2022 Kohti kestävää terveydenhuollon ekosysteemiä -asiantuntijaraportin. Siihen on koostettu kuudentoista terveysalan toimijan näkemyksiä koronanaikaisista opeista ja terveydenhuollon tulevaisuudesta.

Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää – niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman johtavista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Se saa meidät työskentelemään uusien hoitojen kehittämiseksi joka päivä. Breakthroughs that change patients’ lives.

Täältä voit lukea ajankohtaisia blogeja ja artikkeleita tieteestä, tutkimuksesta ja terveysalasta.

www.pfizer.fi

Twitter      Facebook