Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää – niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman johtavista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Se saa meidät työskentelemään uusien hoitojen kehittämiseksi joka päivä. Breakthroughs that change patients’ lives.

Täältä voit lukea ajankohtaisia blogeja ja artikkeleita tieteestä, tutkimuksesta ja terveysalasta.

www.pfizer.fi

Twitter      Facebook

Pfizer

Yhä vähemmän uusia antibiootteja – miten tehostaa tutkimusta ja kehitystä?

Penisilliinistä lähtenyt ja vuosina 1950–1980 kulta-aikaansa elänyt antibioottikehitys on haasteiden edessä. Kliinisessä kehityksessä on vain 43 molekyyliä ja näistä vain osa kohdentuu moniresistenttien infektioiden hoitoon. Tutkimukseen ja kehitykseen on panostettava niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Myös parhaillaan pilotoitavia rahoitusmalleja olisi kehitettävä ja otettava entistä laajemmin käyttöön, jotta antibioottien kehitykseen kannattaisi investoida. Uusien antibioottien kehittäminen on […]