Koulutusinnovaatio tuo merkittävän avun vaikeasti paranevien haavojen hoitoon

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 06.04.2021
Kirjoittaja OneMed

Vaikeasti paranevat haavat ovat terveydenhuollossa iso ongelma. Kroonistuneet haavat ovat potilaalle aina inhimillinen kärsimys ja hoitoajat saattavat olla pitkiä. Samaan aikaan hoitajia ei riitä kaikkiin tehtäviin ja haavanhoito kasaa kunnille suuren kuluerän.  Ruotsissa innovoitu koulutusmalli vastaa näihin haasteisiin. Mallin avulla haavojen paranemisaikaa saadaan lyhennettyä jopa kymmenestä kuukaudesta kymmeneen viikkoon. Samalla innovaatio mahdollistaa hoitajien resurssien kohdentamisen muuhun hoitotyöhön ja säästää kuluja.

Uutta koulutusinnovaatiota on hyödynnetty Suomessa kymmenellä eri paikkakunnalla muun muassa Saarikan alueella, Oulussa, Pihtiputaalla, Viitasaaressa, Kristiinankaupungissa ja Kuopiossa. Ensimmäiset tulokset ovat nähtävillä: haavojen paranemisajan lyhentymisen lisäksi malli on vähentänyt haavanhoidon työaikaa sekä materiaali- ja matkakustannuksia noin 80 prosenttia sen käyttöön ottaneissa yksiköissä.  

‒ Hoitajamme ovat tyytyväisiä, kun he saivat tukea vaikeasti paranevien haavojen oikeanlaiseen hoitoon. Kehitimme OneMedin kanssa haavanhoito-osaamistamme kokonaisvaltaisesti. Nyt tunnistamme yhä paremmin tavat, miten haavoja syntyy ja panostamme niiden ennaltaehkäisyyn. Haavanhoitoon taas muokkasimme yhtenäisen haavanhoitopaketin hoitajiemme työkaluksi sekä koulutimme oman haavanhoidon tukihenkilön. Tavoitteena on aina se, että haava paranee mahdollisimman nopeasti, kertoo Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen.

Eri paikkakuntien yksiköt ovat pystyneet vähentämään myös antibioottien käyttöä sekä välttämään ihonsiirteitä ja amputaatioita. Hoito on kohentanut usean haavapotilaan elämänlaatua, sillä esimerkiksi krooniset sääri- ja painehaavat ovat usein kivuliaita, aiheuttavat hajuhaittoja ja ne voivat vaikeuttaa liikkumista.

Vaikuttavuusperusteisella haavanhoidolla on saatu hyviä tuloksia ja koulutusinnovaatiosta on etua niin potilaalle kuin hoitajalle.

Hyvän hoidon lisäksi koulutusmallin tavoitteena on vieläkin asiantuntevampi hoitaja

Suomessa on koulutettu lähes tuhat eri hoitoyksikön hoitajaa niin sanotun vaikuttavuusperusteisen haavanhoitokoulutuksen mukaisesti. Usein hoitajat toivovat itse hoitotyöhön lisää osaamista. Haavanhoito tuottaa haasteita myös monelle vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle, kertoo tuore väitöstutkimus.

OneMedin tarjoama uusi malli lisää hoitajien mahdollisuutta pitkäkestoiseen koulutukseen, sillä kroonistuneiden haavojen hoito voi olla haastavaa. Esimerkiksi haavalähtöisen hoitosuunnitelman laatiminen vie aikaa, antibioottihoidon tarpeen arviointi voi olla vaikeaa ja haavanhoidon toteuttamiseen tarvitaan kädentaitoja. OneMed räätälöikin valmistajariippumattomat koulutukset aina hoitohenkilöstön tarpeiden mukaan.

‒ Jopa 80 prosenttia haavoista voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon sijaan. Vaikeasti paranevien haavojen hoitotyö on aina vaativaa ja neljän kuukauden koulutusjakson aikana tuemme jokaisen hoitajan päivittäistä työtä OneWound-mobiilisovelluksen avulla, OneMedin haavanhoidon asiantuntija ja kouluttaja Piia Grek-Stjernberg sanoo.

Tekoälypohjainen sovellus auttaa esimerkiksi kotikäynnillä käyvää hoitajaa haavakohtaisten hoitotapojen arvioinnissa. Hoitaja voi myös pyytää asiantuntijatukea hoitosuunnitelman päivittämiseen sovelluksen chat-palvelun kautta.

Kun parhaat, haavakohtaiset hoitotavat saadaan käyttöön, sidosvaihdot harvenevat merkittävästi. Näin haavat paranevat murto-osassa aikaisemmasta hoitoajasta.

Sairaanhoitopiirit voivat hankkia haavanhoitotuotteita entistä joustavammin  

Käytännön työtä tukevan haavanhoitokoulutusmallin lisäksi haavanhoitotuotteita voi hankkia entistä joustavammin uuden hankintamallin kautta. Vaikuttavuusperusteinen hankintapäätös tarkoittaa sitä, että jokainen sairaanhoitopiiri voi määrittää useiden valmistajien tuotteista koostuvan tuotevalikoiman ja muokata sitä joustavasti koko sopimuskauden ajan.

‒ Haavanhoito vie terveydenhuollon kuluista 3‒5 prosenttia ja maksaa yhteensä yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Haavalähtöinen koulutus on osa niin sanottua kokonaishankintamallia, jossa yksi toimittajista toimii vastuutoimittajan roolissa. Entistä joustavamman hankintamallin avulla haavanhoitoa voidaan tehostaa, haavanhoidon koulutusinnovaation Suomeen tuoneen OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson sanoo.

Kroonisia haavoja esiintyy Suomessa paljon ja pelkästään painehaavoja arvioidaan olevan noin 80 000:lla henkilöllä vuodessa. Jos osa näistä haavoista hoidettaisiin vaikuttavuusperusteisen haavanhoitokoulutuksen mukaisesti, kunnissa voitaisiin säästää yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi resursseja voitaisiin kohdentaa muuhun hoivaan. Tehostetun hoidon myötä inhimillistä kärsimystä voidaan pienentää ja on arvioitu, että Suomessa voidaan vähentää vuositasolla satojatuhansia haavakipukuukausia.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
OneMedin haavanhoidon asiantuntija ja kouluttaja Piia Grek-Stjernberg, piia.grek@onemed.com, puh. 040 704 6244 tai OneMedin toimitusjohtaja Markus Henriksson, markus.henriksson@onemed.com, puh. 040 560 1872.

OneMed on Euroopan johtavia kumppaneita terveydenhoitoalalla. Konserni toimittaa lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita sekä tukipalveluita eurooppalaiseen terveydenhoitoon 12 maassa. Yrityksen tuotevalikoima koostuu omista evercare®– ja SELEFA®-tuotemerkeistä sekä laajasta valikoimasta maailman johtavien valmistajien tuotteita. OneMed tarjoaa vaikuttavuusperusteisia terveydenhuoltopalveluita, jotta terveydenhoidon toimijat voivat tuottaa potilaille entistä laadukkaampaa hoitoa aiempaa pienemmin hoitokuluin. Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja: www.onemed.fi/onewound