Multippeli myeloomaa on hoidettava nykyistä yksilöllisemmin

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 21.08.2023
Kirjoittaja Janssen Finland

Multippeli myelooman hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana suurin harppauksin, ja potilaat elävät nykyisin pidempään sairauden kanssa.1 Kehitys voisi olla Suomessa vieläkin nopeampaa, jos uusia hoitomuotoja hyödynnettäisiin nykyistä enemmän.

Multippeli myeloomaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 350–400 henkilöä ja keskimääräinen sairastumisikä on 65–70 vuotta.2 Lääkehoitojen kehitys on ollut nopeaa 2000-luvulla, ja multippeli myeloomaa sairastavien viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on lähes kaksinkertaistunut.1

Multippeli myelooma on parantumaton sairaus, jonka hoitamiseen tulisi olla käytössä nykyistä enemmän hoitovaihtoehtoja. Tällä hetkellä suomalaiset ja kansainväliset hoitosuositukset eivät ole samassa linjassa, vaikka myös suomalaisilla potilailla pitäisi olla oikeus kansainvälisten suositusten mukaiseen hoitoon.

Suomella on kirittävää syövän hoidossa

Syövän hoidon tulevaisuus on käsillä. Julkisen terveydenhuollon palvelulupauksen mukaisesti jokaisen syöpää sairastavan suomalaisen tulee saada vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa. Tällaisen hoidon tulee olla saatavilla myös kaikille myeloomapotilaille ja mahdollistaa heille mahdollisimman pitkän ja hyvän elämän.

Uudet hyvinvointialueet ovat avainasemassa suomalaisen syövänhoidon suunnan muuttamisessa. Yhtenäisiä hoitopolkuja on jo laadittu yleisempiin syöpiin ja seuraavaksi tulisi kiinnittää huomiota myös harvinaisempien syöpien hoitoon. Tällä hetkellä emme yllä pohjoismaiselle tasolle viiden vuoden elossaololuvussa kuin yleisimmissä syövissä.3

Suomi on jäänyt muiden Pohjoismaiden jälkeen myös multippeli myelooman hoitotuloksissa.4 Multippeli myelooman laadukas hoito on investointi ja hoidon kustannuksia on katsottava kokonaisuutena. Vaikka sairauden kehittynyt lääkehoito on kasvattanut menoja, ovat muut kustannukset vähentyneet ja potilaiden elinikä noussut.5

”Suomalaisilla multippeli myelooma -potilailla on oikeus kansainvälisten suositusten mukaiseen hoitoon.”

Multippeli myelooman hoitotulokset on saatava samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. Terveydenhuollon palvelulupauksen lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että hoitoon ja palveluihin pääsyä on nopeutettava ja ihmisten palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan kokonaisvaltaisesti.

Syöpästrategian avulla tasa-arvoa syövän hoitoon

Yksittäisten syöpäsairauksien lisäksi ja syövänhoitoa on katsottava kokonaisuutena. Hallitusohjelmassa on kirjaus kansallisesta terveys- ja hyvinvointiohjelmasta, johon on sisällytettävä myös syöpästrategia. Syöpästrategian ei tulisi koskea vain kaikkein yleisimpiä syöpiä, vaan sen avulla voitaisiin tasa-arvoistaa ja tehostaa kaikkien syöpäsairauksien hoitoa.

Jotta yksilöllinen syövänhoito on mahdollista, täytyy syövänhoidossa olla saatavilla useita erilaisia hoitovaihtoehtoja. Nykyisten hoitomuotojen rinnalle on saatava uusia lääkevaihtoehtoja nykyistä nopeammin ja laajemmin.

”Kansallisessa syöpästrategiassa huomioitava kaikki syöpäsairaudet.”

Syövän hoitoa voidaan kehittää paikallisesti myös kliinisten tutkimusten avulla. Niissä multippeli myeloomaa sairastavat saavat käyttöönsä uusia lääkehoitoja ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Suomessa onkin huolehdittava, että olemme kiinnostava maa kliinisten tutkimusten järjestämiselle myös jatkossa. Kliinisistä tutkimuksista hyötyvät erityisesti potilaat, mutta ne antavat myös tutkijoille mahdollisuuden osallista kansainvälisiin tutkimuksiin.

Joustavat toimintamallit voisivat tehostaa hoitoprosesseja ja kohentaa harvinaisempien syöpien hoidon laatua

Yksilölliseen syövänhoitoon kuuluu myös hoitoprosessin rakentaminen niin, että se tukee potilaan elämänlaatua ja jaksamista. Multippeli myelooman lääkehoito on mahdollista toteuttaa lähellä potilaan kotia yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että terveydenhuollossa tullaan edistämään uusia toimintamalleja, kuten digitaalisia palveluja, etävastaanottoja, asiakkaan luo vietäviä palveluita ja liikkuvia palveluita erityisesti harvaanasutuilla alueilla. Tämän tavoitteen mukaisesti on mahdollista laajentaa uudenlaisten, joustavien toimintamallien käyttöönottoa ja tuoda hoitoja lähemmäksi potilasta.

Tärkeää toimintamallissa on sujuva yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä: hoitovastuu säilyy aina pääsairaalalla. Sairaala on hoitava yksikkö, joka päättää siitä, missä potilas hoidetaan ja voiko potilas saada lääkkeensä annosteltuna lähempänä kotia tai esim. päiväsairaalalla.

Joustavan hoitoprosessin etuja ovat hoidon saavutettavuuden parantuminen, kun potilaalla on mahdollisimman lyhyt matka lääkehoidon annostelupaikkaan ja hoidon joustavuuden lisääntyminen. Lisäksi lähihoitomallin avulla jo valmiiksi kuormitettu erikoissairaanhoito ei joudu toteuttamaan syövän hoidon käytännön järjestelyjä.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on parantaa perus- ja erityistason palvelujen yhteistyötä. Joustavan hoitomallin avulla on mahdollista säästää uudella tavalla hoidon kustannuksissa ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

CP-406106, 8/2023

1. https://syoparekisteri.fi/. Viitattu 14.8.2023
2. https://www.syopapotilaat.fi/opas/multippeli-myelooma-potilaan-opas/. Viitattu 14.8.2023
3.  https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz/survival?sexes=1_2&cancers=970&populations=208_246_578_752. Viitattu 14.8.2023
4. https://nordcan.iarc.fr/en. Viitattu 14.8.2023
5. https://www.laaketeollisuus.fi/media/julkaisut/esitteita-ja-raportteja/laakken-arvo-2022-loppuraportti.pdf. Viitattu 14.8.2023