Nina Ekholm-Wenberg
maajohtaja, Janssen Finland

Mielenterveyspotilaiden tilanne on huonontunut edelleen korona-aikana

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 28.06.2021
Kirjoittaja Janssen Finland

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan masennusoireiden yleisyys ja vaikeusaste lisääntyivät koronaepidemian aikana yli kolminkertaisesti. Masennusoireiden riski oli korkeampi henkilöillä, joilla on alhaisempi tulotaso, heikko taloudellinen tilanne ja samanaikaista altistumista useille stressitekijöille.1

Suomesta vastaavia tutkimuksia ei ole vielä saatavilla, mutta THL:n tuoreen raportin mukaan koronaepidemian toinen aalto on lisännyt jonkin verran psyykkisen kuormittavuuden tunnetta erityisesti työikäisten keskuudessa. Myös mielenterveysongelmiin apua terveydenhuollosta hakevien määrä on lisääntynyt 20–54 -vuotiaiden joukossa.2

Koronaepidemian aiheuttaman hoitovelan purkaminen päästään toivottavasti aloittamaan terveydenhoidossa tänä vuonna. Yksi erityisen haavoittuvassa asemassa ollut ryhmä onkin juuri mielenterveyspotilaat.

Janssen Finland tuo teemaa esille heinäkuussa Suomi Areenassa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 16.7. 2021 klo 15.00 tilaisuudessamme nimeltä ”Voiko depressiokin olla pandemia? Mitä korona aiheuttaa mielenterveydelle?” julkistamme kansainvälisen GAMIAN-Europe -järjestön tutkimuksen tulokset koronapandemian vaikutuksista mielenterveyteen. Lisäksi Tampereen yliopiston professori Sami Pirkola esittelee tilaisuudessa koronan vaikutuksia väestöön tutkimusten valossa ja psykologi Aino Kohtala kertoo masennuksen hoitoon liittyvistä kokemuksista korona-ajalta.

Masennus on yksi kansantaudeistamme

Kansallisella tasolla masennus on ollut jo ennen koronapandemiaa yksi suurimpia terveyshaasteitamme. Joka vuosi ainakin viisi prosenttia suomalaisista aikuisista kärsii vakavasta masennuksesta ja masennushäiriön vuoksi myönnetään vuosittain noin 27 000 sairauspäivärahakautta.3

Masennuksen hoitoa voitaisiin edelleen tehostaa Suomessa. Tämän vuoksi perustettiin kaksi vuotta sitten Masennuskoalitio, johon kuuluvat Suomen Psykiatriyhdistys, Psykologiliitto, Suomen Aivot ry, Mielenterveyden keskusliitto, FinFami (mielenterveysomaiset) ja Janssen Finland. Koalition mielestä esimerkiksi depression hoidossa tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti Käypä hoito -suosituksen mukaisia menetelmiä.

Masennuskoalitio vaikuttaa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, jotta kaikkialla olisi edellytykset luoda käytännöt masennuksen vaikuttavalle hoidolle. Monien masennuspotilaiden tilanne oli jo ennen koronapandemiaa haastava, joten heidät on huomioitava erityisen hyvin epidemian jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa.

Masentuneiden hädän lieventämiseen tarvitaan moniammatillista osaamista ja kaikkien sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja. Tule kuulemaan aiheesta lisää Suomi Areenan hybriditapahtumaan 16.7.2021 klo 15.00: ”Voiko depressiokin olla pandemia? Mitä korona aiheuttaa mielenterveydelle?” Tilaisuus striimataan mtv-palveluun mtv.fi https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006

Blogin kirjoittaja Nina Ekholm-Wenberg on toiminut Janssen Finlandin maajohtajana 1.5.2021 alkaen. Lääkeyhtiö Janssen Finland on osa maailmanlaajuista Johnson & Johnson -konsernia.


Lähteet:

1 Ettman et al JAMA 2020: Prevalence of Depression Symptoms in US Adults Before and During the COVID-19 Pandemic. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32876685/

2 FinSote 2020: Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-vaikutukset-yhteiskuntaan-ja-palveluihin#Psyykkinen

3 THL: Mielenterveyshäriöt. https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/mielialahairiot