Tuore, hätkähdyttävä tutkimus: Puutteet tietojärjestelmissä vaarantavat potilasturvallisuuden

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 01.10.2021
Kirjoittaja InterSystems

Potilasturvallisuus voi olla yllättävän usein koetuksella terveydenhoidon it-järjestelmissä, kertoo InterSystemsin teettämä hätkähdyttävä tutkimus. It-järjestelmillä on valtava potentiaali parantaa hoitoa, mutta ensin täytyy ratkaista joitain merkittäviä haasteita. Apotin, Duodecimin ja InterSystemsin johtajat kertovat, mitkä ovat kriittisimmät haasteet ja miten tilannetta voidaan korjata.

”Tässä aamulla viimeksi kuulin tilanteesta, jossa vanhus oli ollut neljää päivää väärillä lääkkeillä, koska tieto ei kulkenut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä”, kertoo InterSystemsin Suomen johtaja Miila Päivärinne.

Tällaisista haasteista ja niiden ratkaisemisesta keskusteltiin ”Miten toimiviksi terveydenhuollon IT-järjestelmät koetaan?” -virtuaalikeskustelussa. Mukana keskustelemassa olivat Duodecimin kehitysjohtaja Ilkka Kunnamo ja Apotin toiminnan kehittämisjohtaja Antti Iivanainen.

He kaikki olivat samaa mieltä siitä, että terveydenhuollon it-järjestelmillä on valtava potentiaali tehostaa ja parantaa hoitoa. Käytännössä järjestelmiin ja varsinkin tietojen jakamiseen liittyy kuitenkin yllättävän suuria puutteita ja kehittämiskohtia.

Haasteista kertoo myös InterSystemsin teettämä tuore haastattelututkimus. Sen mukaan hätkähdyttävät 41 prosenttia terveydenhuoltoalan hallinnossa toimivista myöntää, että heidän organisaatiossaan on viime vuoden aikana ollut tietojärjestelmiin tai potilastiedon jakoon liittyviä tilanteita, jotka ovat vaarantaneet potilasturvallisuuden.

Lataa tutkimusraportti tästä.

Valtavia mahdollisuuksia – ja merkittäviä ongelmia

Terveydenhuollossa suhtaudutaan hyvin myönteisesti tietojärjestelmiin, ja niissä nähdään paljon hyvää, kertoo InterSystemsin tutkimus.

  • 97 prosenttia oli sitä mieltä, että käytössä olevat tietojärjestelmät mahdollistavat paremman hoidon
  • 95 prosenttia vastaajista arvioi, että järjestelmät vähentävät virheiden määrää
  • 92 prosenttia sanoi, että ne auttavat kehittämään toimintaa

Modernien järjestelmien hyödyt voivat tosiaan olla hyvin suuria. Iivanainen kertoo esimerkin Apotin pohjalla olevasta Epic-järjestelmästä, jonka avulla hoidetaan noin 450 miljoonaa potilasta. Koronapandemian aikana järjestelmän anonymisoidusta datasta havaittiin yllättäviä tietoja siitä, miten esimerkiksi astma tai tupakointi vaikuttavat vakavaan koronatautiin ja sen hoitoon.

”Jos tällaista lähdettäisiin etsimään tieteellisellä kliinisellä tutkimuksella, se veisi monta vuotta”, Iivanainen toteaa. Hän kertoo myös, että modernit tietojärjestelmät voivat parantaa potilasturvallisuutta monin eri tavoin.

Ongelmien ydin on toisaalta helppo havaita InterSystemsin tutkimuksen tuloksista. Lähes puolet vastaajista kertoi, että tietojen jako eri osapuolien ja järjestelmien välillä toimii huonosti. Kyse ei ole vain siitä, ettei järjestelmiä osattaisi käyttää. Puolet terveydenhuollon it-ammattilaisista kertoi, ettei heidän organisaatiossaan yksinkertaisesti ole toimivaa tapaa jakaa tietoja eri toimijoiden välillä.

”Tieto hajautuu, ja tämä on yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä”, toteaa Iivanainen. Terveydenhuollon tieto on siiloutunut eri osapuolien järjestelmiin, josta sitä voidaan hakea usein vain yksitellen ja luvan pyytämällä.

Ongelmiin on olemassa toimivia ratkaisuja

Terveydenhuollon järjestelmien haasteet eivät yleensä johdu siitä, etteikö toimivia ratkaisuja olisi olemassa. Haastatelluista it-palveluntarjoajien asiantuntijoista 86 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä on ainakin osittain toimivat tavat datan jakamiseen.

Panelistit olivat samaa mieltä. Toimivia ratkaisumalleja on jo käytössä monissa osissa maailmaa. Keskeisimmäksi parannuskeinoksi nähdään jonkinlainen yhteinen data-alusta, jossa potilastietoa säilytettäisiin ja josta kaikki toimijat saisivat tarvitsemansa tiedot.

Duodecimin Kunnamo kertoo esimerkin siitä, millaisia mahdollisuuksia tällainen teknologia avaisi. ”Meidän pitäisi luopua resepteistä kokonaan. Meillä pitäisi olla potilaan lääkityslista, jonka oikeellisuutta, vaikuttavuutta ja turvallisuutta seurataan koko ajan”, hän ehdottaa.

Päivärinne kertoo, että Yhdysvallat ja myös maailman suurimmat teknologiayritykset ovat alkaneet edistää FHIR-standardia, joka mahdollistaa terveydenhuollon järjestelmien yhteistoiminnan. Hän arvioi, että tämä voi lähivuosina johtaa merkittäviin läpimurtoihin.

Kunnamo katsoo, että lääkäreillä olisi hyvä olla vastuu tietystä osasta väestöä ja ennakoivaan hoitoon soveltuvat väestöterveyssovellukset. Näin he voisivat etsiä ennakoivasti riskiryhmiin kuuluvia ja hoidon tarpeessa olevia ihmisiä.

Panelistit toteavat, että kaikki tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja myös lainsäädännön muutoksia. Tällainen modernin teknologian hyödyntäminen avaa kuitenkin valtavia mahdollisuuksia hoidon tehostamiseen ja parantamiseen.

Miten toimiviksi terveydenhuollon IT-järjestelmät koetaan? -virtuaalikeskustelu lähetettiin 30.9.2021 Mediuutisten ja Tivin paraatipaikalla. Mediuutisten päätoimittaja Anne Lahnajärven vetämässä keskustelussa mukana Duodecimin Ilkka Kunnamo, Apotin Antti Iivanainen ja InterSystemsin Miila Päivärinne. Katso virtuaalikeskustelun tallenne tästä:

Lataa tutkimusraportti tästä.