Viron omalääkärijärjestelmän opit hyötykäyttöön Suomessa – Oma Tiimi -malli tarjoaa asiakaslähtöisen ratkaisun

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 24.04.2023
Kirjoittaja FCG

Sote-palveluiden kehittämistyöltä vaaditaan paljon, sillä henkilöstöpula ja resurssien niukkuus uhkaavat järjestelmän toimivuutta samalla kun palveluiden tarve kasvaa. Uusia toimintamalleja on haettu esimerkiksi Virosta.

Hyvinvointialueiden sote-palveluiden kehittäminen on käynnistymässä tänä keväänä. Tehtävä ei ole helppo. Yhtäältä järjestelmää ja toimivia sote-palveluita uhkaavat henkilöstöpula ja niukkenevat resurssit, toisaalta palvelutarve kasvaa ja uudistuksen tavoite siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin odottaa toteuttamista. Palveluiden kehittämistyöhön kohdistuu nyt paljon odotuksia.

”Tiedämme, että sairastavuutta vähentämällä ja terveyttä edistämällä olisi mahdollista aikaansaada valtavat säästöt. Oman, Tilastokeskuksen aineistoihin pohjautuvan selvityksemme mukaan Suomessa voitaisiin saavuttaa 1,9 miljardin euron säästöt, jos sairastavuus kaikkein alimmassa tuloviidenneksessä onnistuttaisiin laskemaan samalle tasolle kuin toiseksi alimmassa tuloviidenneksessä. Ei-niin-valtavalla loikalla olisi saavutettavissa siis merkittäviä hyötyjä”, kertoo Iina Vartia, FCG:n sote ja hyvinvointi -liiketoiminnan johtaja.

Yksilön oma rooli korostuu

Kun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä puhutaan, yksilön oma rooli on kaikkein keskeisin. Toki olennaista on myös se, että palvelut toimivat niin, että tarpeenmukaista apua ja tukea saa oikea-aikaisesti ja riittävästi. Mutta ihmisten oman toimijuuden merkitystä ei voi ylikorostaa.

”Provosoivasti voisi jopa väittää, että suomalaisessa mallissa olemme tottuneet ulkoistamaan yksilön terveyden edistämisen sote-organisaatiolle ja -ammattilaisille, vaikka lähtökohtaisesti hoito on ajateltu toteutettavaksi yhteisymmärryksessä potilaan kanssa”, jatkaa Vartia.

Kun palveluntuotanto on ruuhkautunut ja ammattilaiset jo valmiiksi kuormittuneita, on usein nopeinta ja helpointa hakea ratkaisu asiakkaan tarpeeseen organisaatiolähtöisesti ilman potilaan osallistamista. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttavin tai asiakaslähtöisin tapa, eivätkä tätä lähestymistapaa tosiasiassa toivo sote-palveluita tuottavat ammattilaisetkaan. Mistä muutosta voisi lähteä hakemaan?

Viron oppien pohjalta kehitettiin Oma Tiimi -malli

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Sitrasta tutut Liisa Hyssälä ja Antti Kivelä tekivät selvityksen Viron omalääkärijärjestelmästä sekä siitä, miten sen oppeja voitaisiin soveltaa hyvinvointialueilla. Selvityksessä kuvataan Viron omalääkärijärjestelmän kehitys perinteisestä omalääkärijärjestelmästä hoidon jatkuvuuden turvaavaan asiakaskeskeiseen toimintamalliin.

Keskeisimmät hyvinvointialueille tuotavissa olevat opit Virosta liittyvät palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuiden eriyttämiseen, taloudellisten kannustinten käyttöön palveluntuotannon ohjaamisessa ja järjestäjän asiakkuudenhallinnan kehittämiseen. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on mukana ja mahdollistaa kaiken tämän.

Selvitystyön pohjalta on syntynyt ajatus Oma Tiimi -mallista. Mallin perusideana on rakentaa palveluita käyttävälle asiakkaalle oma tiimi, joka koostuu vähintään lääkäristä ja sairaanhoitajasta. Tiimiin voidaan tarvittaessa lisätä niin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisia. Keskeinen lähtökohta on, että asiakas on myös itse osa tiimiä ja tietää jatkuvasti, ketkä ammattilaiset kuuluvat hänen tiimiinsä.

Yksilön oma rooli onkin aivan olennainen ero Suomen ja Viron järjestelmien välillä. Viron malli vahvistaa niin palveluiden asiakaslähtöisyyttä kuin ihmisten omaa toimijuutta.

Tarvetta asiakaslähtöisille palveluille

Hyvinvointialueuudistus ei tullut maaliin 1.1.2023, vaan työ palveluiden uudistamiseksi tosiasiassa vasta alkoi siitä.

”Nyt ei ole vain tilaisuus, vaan välttämättömyys luoda entistä vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä palveluita. Tarvitaan palveluiden integraatiota. On hyödynnettävä moniammatillisuutta ja digitaalisia ratkaisuja. Jos emme onnistu tässä, emme onnistu sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Hyvä uutinen on se, että työkaluja ja eväitä tähän uudistamiseen on, kunhan emme liikaa pyri pysymään kiinni vanhassa, sillä vanhoilla lääkkeillä ei paranneta uusia ongelmia”, tiivistää Vartia.

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group on suomalainen konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Me autamme ratkaisemaan sote-palveluiden uudistamisen viheliäisiä haasteita, jotta suomalaiset voisivat jatkossa entistä paremmin.

Sote-palveluiden uudistaminen on rakenteiden uudistamisen jälkeinen suuri tehtävä jokaisella hyvinvointialueella. FCG toimii tässä hyvinvointialueiden ja muiden sote-kysymysten parissa työskentelevien organisaatioiden tukena ja kumppanina.

www.fcg.fi