Koululääkärin ja lastenpsykiatrisen yksikön lääkärin yhteistyö lasten ja perheiden parhaaksi

Tässä työssä on mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan, sanovat koululääkäri Katariina Salmivuori, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ylilääkäri Anne Salminen ja lastenpsykiatrisen yksikön päällikkö Anu Kivistö. Kuva: Janne Ketola.

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 25.01.2021
Kirjoittaja Espoon Kaupunki

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja opiskelukykyä, ja pyritään jo varhaisessa vaiheessa havaitsemaan opiskelua haittaavat ongelmat ja hoitamaan ne.

Koululääkärin vastaanotolla nousevat esiin somaattisten ongelmien lisäksi moninaiset pulmat oppimisvaikeuksista mielenterveyden ongelmiin ja neuropsykiatrisiin haasteisiin.

”Koululääkäreinä työskentelee yleislääkäreiden lisäksi myös erikoislääkäreitä. Heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan hyödynnetään erityisesti lääkäreiden keskinäisessä konsultaatiossa, jonka merkitys on kasvanut työn monipuolistumisen myötä”, Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ylilääkäri Anne Salminen kertoo.

Koululääkärin tärkein työpari on terveydenhoitaja. Lisäksi hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä opiskeluhuollon, mielenterveyspalvelujen, lastensuojelun ja lastenpsykiatrisen yksikön kanssa. Kouluterveydenhuollon ja lastenpsykiatrisen yksikön yhteistyömalli tarkkaavaisuushäiriödiagnoosin saaneiden lasten lääkitysseurannasta on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä.

Palveluja matalalla kynnyksellä

Lastenpsykiatrisessa yksikössä hoidetaan kiireettömiä esi- ja alakouluikäisten lasten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden pulmia. Kiireellistä ja vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten hoidossa on kehitetty hoidon porrastusta ja yhteistyötä HUSin kanssa. Yksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden tavoitteista on uuden lastenpsykiatrisen konsultaatiomallin mukaisen työskentelyn vakiinnuttaminen yhteisiin käytäntöihin.

Espoon tavoitteena on vähentää raskaiden sote-palvelujen tarvetta, ja kehittää kuntalaisten palveluista helposti saavutettavia ja arkilähtöisiä. ”Pyrimme löytämään tarkoituksenmukaisimmat keinot auttaa lasta ja perhettä selviytymään arjen tilanteissa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjoamalla konsultaatiotukea”, lastenpsykiatrisen yksikön päällikkö Anu Kivistö kertoo. ”Yhteisen ymmärryksen ja eri toimijoiden toimintatapojen oivaltaminen tuovat yhteistyöhön aitoa dialogisuutta, josta viime kädessä hyötyvät eniten asiakkaat.”

Kehittämismyönteinen ilmapiiri

Työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa paljon huomiota. Henkilöstön jaksamista ja työn sujumista seurataan säännöllisesti. Vaikka työ on ajoittain raskasta ja kuormittavaa, niin hyvä työilmapiiri, toimivat yhteistyörakenteet ja kokeneemman kollegan tuki auttavat jaksamaan.

”Parasta työssä ovat innostuneet, erittäin ammattitaitoiset ja mukavat työkaverit. Tämän yksikön todellinen helmi on kuitenkin mahdollisuus aidosti toimia lähellä lapsen perusarkea, yhteistyössä koulun ja muiden lähitoimijoiden kanssa”, lastenpsykiatrisen yksikön lääkäri Mirjami Aaltonen sanoo.

Lääkärin työ on ammatillisesti antoisaa ja merkityksellistä. ”Merkityksellisyyttä lääkärin työhön tuo varhaisessa iässä tehtyjen interventioiden vaikutus lapsen myöhemmän elämän terveyteen ja hyvinvointiin, opiskelumahdollisuuksiin ja syrjäytymisen riskiin”, koululääkäri Katariina Salmivuori toteaa.

Työssä on mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Koska ilmapiiri on kehittämis- ja kehittymismyönteinen, työnkuvaa voi muokata oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Myös työn käytännön järjestelyihin ja aikatauluihin pääsee vaikuttamaan.

Anne Salminen on työskennellyt Espoon perusterveydenhuollossa yli 30 vuotta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä 13 vuotta, josta viimeiset 4 vuotta koululääkäreiden esimiehenä.

Anu Kivistö on lastenpsykiatrisen yksikönpäällikkö. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus sote-alalta. Viimeiset 11 vuotta hän on kehittänyt ja johtanut erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia.

Espoon kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

  • Vastaamme Espoon peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ennaltaehkäisevistä lääkäripalveluista.
  • Sopivia koulutustaustoja ovat: yleislääkäri, pediatri, lastenneurologi, lasten- tai nuorisopsykiatri.
  • Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon lääkäriyksikössä on 19 lääkärin vakanssia, joista 16 koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Lastenpsykiatrinen yksikkö

  • Yksikössä työskentelee 27 hengen työryhmä (ylilääkäri, neljä lastenpsykiatria).
  • Lääkärit toimivat moniammatillisten tiimien hoitoa koordinoivina yhteyshenkilöinä ja lääketieteellisinä asiantuntijoina.
  • Tarjoamme konsultaatiotukea lapsen arjessa toimiville ammattilaisille, yksilöllistä arviointia, tutkimusta ja lyhytkestoista hoitoa lapsille ja ryhmämuotoista tukea mm. tarkkaavuusdiagnoosin saaneiden lasten vanhemmille psykoedukatiivisena vertaisryhmänä.

Tervetuloa lääkäriksi Espooseen!

Oletko kiinnostunut lääkärin työstä lasten ja nuorten parissa Espoossa? Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa voi suorittaa myös erikoistumiseen vaadittavia palveluja. Ota yhteyttä: anne.salminen@espoo.fi tai laakariksi@espoo.fi.

Mikäli sinua kiinnostaa lastenpsykiatrinen työ, otathan yhteyttä ylilääkäri Maiju Hiidenhoviin, maiju.hiidenhovi@espoo.fi. Meillä on mukava moniammatillinen työyhteisö ja kollegiaalista tukea.

Odotamme yhteydenottoasi!