Kokonaisvaltaista lääkärintyötä ja hyvää yhteishenkeä Espoon sairaalassa

Miika Heinonen ja Helena Laine viihtyvät hyvin Espoon sairaalassa. Työ tarjoaa sopivasti haasteita ja kollegat tarjoavat ammattillista tukea sekä vertaistukea. Kuva: Janne Ketola.

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 14.12.2020
Kirjoittaja Espoon kaupunki

Espoon sairaala on erikoistunut ikääntyneiden kuntoutukseen ja hoitoon. Lääkärille Espoon sairaala tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan hoitamalla haastavia potilaita.

Helena Laine on yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri. Hän on työskennellyt lääkärintehtävissä Espoon kaupungilla yli kymmenen vuotta. ”Uusien asioiden oppiminen ja jatkuva kehittyminen ovat itselleni tärkeitä. Espoon kaupunki on tarjonnut vuosien varrella mahdollisuuden erilaisiin työnkuviin”, Laine kertoo. Espoolla hän on työskennellyt muun muassa terveysasemalla sekä kotihoidon lääkärinä. Espoon sairaalassa Laine aloitti keväällä 2017.

Tukea lääkärin uralla

Miika Heinonen on yleislääketieteen erikoislääkäri ja erikoistumassa geriatriaan. Heinonen aloitti Espoon sairaalassa yleislääketieteen erikoistumisopintojen loppuvaiheessa. ”Huomasin viihtyväni hyvin moniammatillisessa työympäristössä, joten tänne oli luonteva jäädä töihin.” Espoon sairaalassa työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä: lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit kokoontuvat päivittäin etsimään keinoja, joilla voidaan tukea potilaan kuntoutusta.

Heinonen ja Laine luonnehtivat työtä eräänlaiseksi salapoliisityöksi. Vanhuksilla tavalliset sairaudet voivat oireilla epätyypillisesti. ”Pitää tuntea laajasti eri lääketieteen aloja ja ymmärtää ikääntymisen vaikutus tähän kokonaisuuteen”, Laine kuvailee.

Sairaalassa on keskitytty etenkin nuorten lääkärien tukemiseen. Vastavalmistunut lääkäri saa tuekseen seniorilääkärin, jonka kanssa hän kiertää omat potilaansa kerran viikossa ja pääsee konsultoimaan päivittäin akuuteista asioista. Laine on toiminut myös seniorilääkärinä nuorille lääkäreille. ”Monelle kesäkandille Espoon sairaala on ensimmäinen työpaikka. On hieno tunne olla auttamassa heitä työn alkuun.”

Vaativia diagnooseja

Espoon sairaala sijaitsee Jorvin sairaalakampuksella. Sijainti erikoissairaanhoidon naapurissa mahdollistaa vaativienkin diagnoosien tekemisen ja potilaiden hoitamisen sairaalassa. Kaikilla sairaalan osastoilla on oma erikoistumisalueensa: infektiot, neurologinen kuntoutus, haavanhoito, ortopedia tai psykogeriatria.

Espoon sairaala on kunnalliseksi sairaalaksi poikkeuksellinen, sillä siellä voidaan hoitaa potilaita, jotka muissa kunnissa olisivat hoidettavina erikois- sairaanhoidossa. Oman haasteensa tuo se, ettei kaikki ikääntyneen vaivat ole lääketieteellisiä. ”Joidenkin potilaiden kohdalla saattaa paljastua, että fyysisen vaivan lisäksi hän kärsii esimerkiksi yksinäisyydestä tai kotona pärjääminen on vaikeaa heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Tällöin apu voi tulla päivätoiminnasta tai kotihoidosta”, Heinonen kertoo.

Yhdessä työskennellen

Heinonen ja Laine ovat viihtyneet Espoon sairaalassa. ”Meillä on täällä mukavat ja toisistaan huolehtivat kollegat ja oma huumorimme”, he kertovat.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista auttaa se, että Espoon sairaalassa päivystäminen on vapaaehtoista. Viikonloppuisin tehtävä päivystysosaston kierto on hyvä mahdollisuus lisätienesteihin ja akuuttigeriatrian oppimiseen. Viikonloppukierrolla päivystysosastolla lääkärin tukena ovat osaavat sairaanhoitajat ja osaston toimivat rutiinit.

Mutta millaiselle lääkärille Espoon sairaala sopii? ”Monisairaiden potilaiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta kiinnostuneelle lääkärille, jonka mielestä töissä pitää olla hauskaa ja ruokatauoille ehtiä ajoissa. Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan vastuuta voi jakaa heille, jotka osaavat paremmin – samalla opit itse lisää. Sekä heille, joiden mielestä yhdessä tekeminen on kivampaa, kuin yksin puurtaminen”, Heinonen tiivistää.

Espoon sairaala

• 247 potilaspaikkaa yhden hengen huoneissa
• n. 5 800 päättynyttä hoito­jaksoa vuodessa
• yli 400 hoidon ja kuntoutuksen osaajaa (mm. lääkäreitä, hoito-­ ja terapiahenkilöstöä)

Osastot

• Päivystysosasto
• Haavanhoito­ ja psyko­geriatrinen osasto
• Ortopedinen kuntoutusosasto
• Neurologinen kuntoutus­osasto
• Infektio­-osasto
• Villa Glims – palliatiivinen hoito ja saattohoito

Kotiin vietävät palvelut

• Kotikuntoutus
• Kotisairaala
• Kotiutustiimi
• Liikkuva sairaala LiiSa

Poliklinikat

• Geriatrian poliklinikka
• Geropsykiatrian poliklinikka
• Palliatiivinen poliklinikka
• Infuusiopoliklinikka

Tutustu: espoo.fi/espoonsairaala

TIESITKÖ?

Espoon sairaalassa voi suorittaa yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumiseen vaadittavia palveluja. Yleislääketieteeseen erikoistuvat saavat meiltä sisätautipalveluja ja geriatrian palveluja. Geriatriaan erikoistuvat saavat geriatriapalveluja sekä psykogeriatrian palveluja.

Tervetuloa lääkäriksi Espooseen!

Oletko kiinnostunut lääkärin työstä tai geriatriaan erikoistumisesta Espoossa? Ota yhteyttä laakariksi@espoo.fi. Odotamme yhteydenottoasi!

Espoon kaupunki

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Espoossa yhdistyvät huippuosaaminen, monipuolinen luonto, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet, monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet, laajat kulttuuripalvelut ja monet muut hyvinvoinnille tärkeät asiat.

Tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Muita työsuhde-etujamme ovat mm. tuettu ruokailu, työsuhdematkalippu, maksuton uinti sekä Sportti- ja Kulttuuripassi. Tervetuloa kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka!