KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TIETO

Hyödynnätkö sote-tietoa, luotko vaikuttavia palveluja?

  • 2.12.2016 06:00

Mikko Kaidesoja & Tom Saari / Tieto

 

Sote-uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin euron pitkän aikavälin säästövaikutukset. Varmuus, mitä uudistus lopulta sisältää, vaatisi kristallipalloa. Ei tarvitse olla ennustaja tietääkseen, että tehokkaaseen sote-työhön liittyy kiinteästi digitalisaatio ja tiedon monipuolinen hyödyntäminen.

On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallit tulevat vääjäämättä muuttumaan. Asiakkaan ja potilaan osallisuus sekä valinnanvapaus lisääntyvät. Hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden on vankistuttava. Asiakkaan yhtenäisen palvelupolun kompassina toimii tulevaisuudessa hänen tarpeisiin laadittu asiakassuunnitelma, jossa asiakkaan ja moniammatillisen tiimin äänet kuuluvat vahvemmin.

Moninkertaisesta kirjaamisesta selkeäksi kokonaisuudeksi

Sujuvasti liikkuvan sote-tiedon hyödyt ovat kiistattomat: sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on ajantasaista, toiminta tehokkaampaa ja ennen kaikkea asiakkaan saama palvelu parempaa. Aktiivisesta tiedonkeruusta päästään monipuoliseen tiedon hyödyntämiseen ja saadaan viisautta kehittämiseen. Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tieto on rakenteista ja sen liittäminen esimerkiksi lausuntoon mahdollisimman automaattista.

Lääkärin arviota ja lausuntoja tarvitaan sote-alueen yhteistyössä, kun hän toimii potilasta säännöllisemmin tapaavan moniammatillisen tiimin konsulttina. Lääketieteellisesti perustellun hoidon suunnittelussa tiedonkulku on välttämätöntä: lääkäri tarvitsee tietoa potilaan todellisesta toimintakyvystä sekä potilaan ja omaisten toiveista hoidon osalta.

Palveluprosessien osien automatisoituminen ja yhtenäisen sote-järjestelmän käytettävyys sujuvoittavat rakenteisen tiedon hyödyntämistä. Moniammatillinen yhteistyö ja potilas- ja asiakastietojen keskitetty saatavuus vähentävät moninkertaista kirjaamista, palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Jos kolmen palvelutarpeen arvioinnin sijaan asiakkaalle laaditaan yksi yhteinen sote-laajuinen arviointi ja vältetään kaikkiaan 300 päällekkäistä palvelutarpeen arviointia vuodessa, päästään lähelle 100 000 euron vuosisäästöä.

Palvelukokonaisuus näkyville

Kun asiakkaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa saaduista palveluista ovat koostetusti työntekijän käytettävissä roolin mukaan räätälöidyllä digitaalisella työpöydällä, kuluu taustatietojen selvittämiseen ja tiedonhakuun vähemmän aikaa. Palvelukokonaisuutta voidaan koordinoida järkevästi asiakkaan kannalta ja turhat käynnit vähenevät.

Esimerkiksi jos moniongelmaisten asiakkaiden tilanteita selvitetään 30 kertaa kuukaudessa ja yhteen selvitykseen kuluvaa aikaa voidaan nipistää kolmella tunnilla, on vuosisäästö pelkästään selvityksistä yli 40 000 euroa. Jos suunnitelmallinen palvelupolku vähentää varsinaisia käyntejä kahdella, säästöä vuodessa saavutetaan yli 70 000 euroa.

Lisää hyvinvointia tietoa hyödyntämällä

Sähköinen ilmoitus asiakkaan palvelutarpeesta lyhentää jo nyt merkittävästi palveluprosessia. Esimerkiksi sähköinen lastensuojeluilmoitus on tiivistänyt ilmoituksen käsittelyaikaa viidennekseen. Puolen tunnin säästö yhden ilmoituksen käsittelyssä 4000 ilmoituksen vuosivolyymilla tuo palvelunjärjestäjälle 100 000 euron vuosisäästön. Puhumattakaan mitä aikaisempi puuttuminen perheen tilanteeseen merkitsee lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Palvelutarpeen parempi tunnistaminen on yksi yhtenäisen sote-tietojärjestelmän merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja huostaanoton välttämiseksi, on lastensuojelussa tärkeää saada hyödyntää sekä lapsen että vanhempien asiakas- ja potilaskertomustietoja. Tällöin esimerkiksi lastensuojelutarpeen havaitseminen perheväkivaltatilanteissa helpottuu, ja tarvittavat palvelut saadaan vauhtiin nopeammin.  

Jos lapsen sijoittamiseen laitokseen kuitenkin päädytään, laitoshoitoon siirtymiseen liittyviä mahdollisia ongelmia voidaan madaltaa, kun myös lastensuojelulaitoksessa on riittävät tiedot lapsen potilaskertomuksesta, lääkityksestä sekä riskitiedoista.

Digitalisaation eteneminen ja sote-tietojen hyödyntäminen tuovat kassaan säästöjä yksittäisistä, mutta sitäkin merkittävimmistä virroista. Sote-uudistuksen tärkein anti kansalaisille tulee toivottavasti kuitenkin säästettyjen eurojen sijaan olemaan mutkattomampi ja tasaisempi palvelupolku. Soten digitalisaation vahvistuminen on lupaus paremmasta palvelusta.

Lue lisää yhtenäisen sote-järjestelmän tuomista hyödyistä: www.tieto.fi/sote

Tom Saari, asiantuntijalääkäri, Tieto

Mikko Kaidesoja, asiantuntija, sosiaalihuolto, Tieto                                                  

 

 

Uusin lehti

Tapahtumat

14.-25.2.2018 Mediuutisten #kiitäkollegaa -kampanja terveysalan työpaikoille. Onko kollegasi työyhteisösi helmi? Oletko saanut häneltä apua tai onko hän vaikuttanut positiivisella tavalla työyhteisöösi? Kiitä hyvää työkaveriasi ja Mediuutiset välittää kiitoksesi perille.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kenen vastuulla on ajoterveyden arvioiminen?

Kuljettajien terveys on asia, joka ei kosketa pelkästään ikääntyvää väestönosaa. Se koskettaa eri-ikäisiä kuljettajia, heidän lähiomaisiaan, poliiseja ja lääkäreitä. Kun rajapinta on niin laaja, kenellä on viimekädessä vastuu ihmisen ajoterveydestä ja sen arvioinnista? Miten ajoterveysasioiden käsittelyä voisi helpottaa? Liikenneturva kerää lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinneista. Vastaa ja vaikuta.

  • 28.12.2017 08:00

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Elina Heino elina.heino@mediuutiset.fi

Ruotsi sitoi etälääkärien käsiä

Ruotsissa tehtiin kansallinen suositus sille, mitä infektiotauteja ei sovi diagnosoida ja lääkitä antibiooteilla etälääkärin vastaan­otolla. Oliko se tarpeen?

  • 9.2.

Nina Airisto

Työterveyshuolto etsii paikkaansa

Vaikka tekeillä olevat lakimuutokset eivät kosketa työterveysjärjestelmää, työterveyshuolto on sote-uudistuksessa merkittävä tekijä.

  • 2.2.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017