BENECOL KUMPPANIBLOGI

Onko Benecol-tuotteiden käytöstä hyötyä?

  • 8.5.2014 08:43

Susanna Rosin

Euroopan Ateroskleroosiyhdistys EAS:n asettama asiantuntijaryhmä julkaisi äskettäin konsensuslausunnon kasvistanolien ja -sterolien käytöstä dyslipidemioiden hoidossa ja valtimotautien ehkäisyssä 1. Asiantuntijaryhmä kävi läpi koko laajan tutkimusnäytön ja totesi ainesosat turvallisiksi ja tehokkaiksi ruokavalion keinoiksi seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden pienentämisessä. Konsensuslausunto kehottaakin harkitsemaan kasvistanolien ja -sterolien käyttöä osana valtimotautien ehkäisyyn tähtäävää elämäntapainterventiota sekä matalan että korkean riskin potilailla, tarvittaessa lääkehoitoon yhdistäen.

EAS-konsensuslausunnon suositus pohjautuu vankkaan näyttöön kasvistanolien ja -sterolien LDL-kolesterolia alentavasta vaikutuksesta. Ainesosia ei kuitenkaan ole tutkittu valtimotautisairastuvuuden tai -kuolleisuuden vähentämiseen tähtäävissä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa. Konsensuslausunnossa kannustettiin tutkimukseen, mutta korostettiin selvästi, että ruokavaliohoidoista on erittäin hankala tehdä päätetapahtumatutkimuksia.

Ateroskleroosi on pitkälti epäterveellisten elintapojen aikaansaama ongelma, jota tulisi hoitaa elintapoja, kuten ruokavaliota, muokkaamalla. Näin toteavat tuoreet globaalit suositukset dyslipidemioiden hoidosta2 siitäkin huolimatta, ettei ruokavalion vaikutuksista päätetapahtumiin ole yhtä paljon näyttöä kuin lääkehoidon vaikutuksista.

Sekä globaalien2 eurooppalaisten3,4 että kotimaisten suositusten mukaan LDL-kolesteroli on valtimotautien ehkäisyssä tärkein intervention kohde. Siihen vaikuttamisesta on odotettavissa selkeää hyötyä: kun LDL-kolesterolipitoisuus pienenee 1 mmol/l, pienenee fataalien ja ei-fataalien valtimotapahtumien vaara 20-25 prosenttia4.

Benecol-tuotteet pohjautuvat edellä mainittuihin näkemyksiin terveellisten ruokavaliomuutosten ja LDL-kolesterolipitoisuuden pienentämisen hyödyistä. Lisäksi on olemassa alustavaa tutkimusnäyttöä kasvistanoliesterin myönteisistä vaikutuksista verisuonen endoteelin toimintaan6,7,8. Päätetapahtumatutkimuksien puuttumisen perusteella ei siis voi tehdä päätelmää, ettei Benecol-tuotteista olisi hyötyä valtimotautien ehkäisyssä.

Kun Benecol-tuotteita markkinoidaan kuluttajille, markkinoinnissa saa käyttää vahvinta Euroopassa elintarvikkeelle hyväksyttyä terveysväitettä9. Tällainen sairauden riskin vähentämiseen liittyvä väite on hyväksytty vain kouralliselle elintarvikkeita. Väite kuuluu: ”Kasvistanoliesteri alentaa veren kolesterolia. Kohonnut kolesteroli on sepelvaltimotaudin riskitekijä.” Myös tämä erittäin tiukan seulan läpäissyt terveysväite on hyvä osoitus siitä, että Benecol-tuotteiden käytöstä on hyötyä.

Lähteet:

1. Gylling H ym. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014; 232: 346-360.

2. International Atherosclerosis Society. An International Atherosclerosis Society Position Paper: Global Recommendations for the Management of Dyslipidemia. Full Report. 2013.

3. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal 2011; 32: 1769–1818.

4. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701.

5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013.

6. Raitakari OT, Salo P, Ahotupa M. Carotid artery compliance in users of plant stanol ester margarine. Eur J Clin Nutr 2008, 62: 218–224.

7. Raitakari OT, Salo P, Gylling H, Miettinen TA. Plant stanol ester consumption and arterial elasticity and endothelial function. Br J Nutr 2008, 100: 603–608.

8. Gylling H ym. The effects of plant stanol ester consumption on arterial stiffness and endothelial function in adults: a randomised controlled clinical trial. BMC Cardiovasc Disord. 2013; 13: 50.

9. Euroopan unionin virallinen lehti. L 113/8. 6.5.2010.

Lisätietoa:

www.benecol.fi

www.benecol.fi/ammattilaiset

Kirjoittaja on laillistettu ravitsemusterapeutti ja toimii Raisio-konsernin Benecol-yksikössä tiedeviestinnän päällikkönä. Hän on viisihenkisen perheen äiti, joka vapaa-ajallaan kokkaa, lenkkeilee ja lukee ruotsinkielisiä dekkareita.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kenen vastuulla on ajoterveyden arvioiminen?

Kuljettajien terveys on asia, joka ei kosketa pelkästään ikääntyvää väestönosaa. Se koskettaa eri-ikäisiä kuljettajia, heidän lähiomaisiaan, poliiseja ja lääkäreitä. Kun rajapinta on niin laaja, kenellä on viimekädessä vastuu ihmisen ajoterveydestä ja sen arvioinnista? Miten ajoterveysasioiden käsittelyä voisi helpottaa? Liikenneturva kerää lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinneista. Vastaa ja vaikuta.

  • 28.12.2017 08:00

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Uutinen

Tiina Aisla tiina.aisla@mediuutiset.fi

Genetiikka mullistaa epilepsian hoidon

Kehitteillä olevan geenipaneelin avulla potilas voi saada yksilöllistä ja nopeaa hoitoa vaikeaan epilepsiaan.

  • 16.2.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Psykiatrien äärimmäisen vaikea tehtävä

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 16.2. 10:53

KOLUMNI

Tiimalasin sietämätön keveys

Millaista lääkärin työ olisi, jos se riisuttaisiin turhasta sälästä? Siirtyisikö aika potilaille, heidän kuuntelemiselleen, kysyy kolumnissaan endokrinologi Helena Miettinen.

  • 16.2. 10:52

TOIMITUKSELTA

Tekoäly, etsi paras lääke

Toivottavasti yritys ja erehdys pian vaihtuvat varmuudeksi tekoälyn, geenitestauksen ja tietoaltaiden avulla, kirjoittaa toimituspäällikkö Erpo Pakkala.

  • 16.2. 10:52

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017