KOLUMNI

Tää sote on ihan, että WTF!

Sote-keskustelua on hallinnut vahvasti asiantuntijajargon, johon palveluita tarvitsevan kansalaisen voi olla hankala samaistua.

TOIMITUKSELTA

Pikkulapsille porttikielto etälääkäriin?

Pienten lasten hoitaminen etälääkärillä saattaa olla eettisesti väärin.

Pääkirjoitus

Tupakan taakka ja lääkärin auktoriteetti

Jos potilas ja koko järjestelmä olettavat, että lääkäri on ainoa auktoriteetti tupakasta vieroittamisessa, on vastuu jakautunut liikaa yhdelle, pienelle ryhmälle terveydenhuollon kentällä.

Kolumni

Sote ratkaistaan soten ulkopuolella

Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii toimintakulttuurin muutosta koko järjestelmässä. Erityistasolle lähetämisen sijaan pitäisi kaikin tavoin tukea työtä, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia ja auttaa välttämään avuntarpeen kumuloitumista.

Toimitukselta

Asiakkaan arvaamattomat tiet

Asiakaskäyttäytyminen on ilmiö, jota varmasti tullaan terveydenhuollossakin paljon tarkastelemaan. Analyysien aika on jo nyt.

Kolumni

Miten tulla toimeen pomon kanssa?

Sitoutuminen yhteisiin arvoihin antaa vapautta tehdä töitä haluamallaan tavalla, jos niin syntyy odotettuja tuloksia, kirjoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

PÄÄKIRJOITUS

Nimet esiin Omakannassa

Tärkeää olisi tuoda julkisessa keskustelussa esiin se, että oleellinen osa lääkäriksi ja hoitajaksi kasvamista on vaitiolovelvollisuuden sisäistäminen. Tieto potilaiden asioista ei kuulu muille, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

TOIMITUKSELTA

Sisäilmaklinikka tulee taas

On kiinnostavaa nähdä, herättääkö uusi tiekartta sisäilmaklinikan henkiin Turussa. Toimenpideohjelma tuntuu olevan sillä kannalla, kirjoittaa toimittaja Elina Heino.