Sipoon kaavoitussuunnitelmat ovat nousseet valtakunnan uutisiin. Itä-Uudellamaalla sijaitsevan kunnan asukkaiden suosimalle ulkoilualueelle on suunniteltu keskieurooppalaista kaupunki­rakentamista, kerrostaloja ja pientaloja.

Luonnontilaista metsää, joki- ja peltomaisemaa halkoo tällä hetkellä kaikentasoisille lenkkeilijöille ja luonnossa liikkujille sopivat tasaiset polut. Halukkaat löytävät myös haasteellisempia reittejä usean neliökilometrin alueelle levittyvästä lähimetsästä.

Terveydenhuollon näkökulmasta kiinnostavaksi asian tekee se, että Sipoon perusterveydenhuolto on ollut edelläkävijä metsäreseptien kirjoittamisessa muun muassa masennuksen oireiden lievittämiseen.

Potilaan Lääkärilehti kertoi sipoolaislääkärien hankkeesta jo vuonna 2016. Lehden mukaan luon­nolla on kuntout­tava ja ennaltaeh­käi­sevä vai­kutus mo­neen terveysongelmaan. Myön­teiset tu­lokset nä­kyvät muun muas­sa puls­sissa, veren­paineessa ja veren­so­ke­ri­ta­sossa.

Lähimetsät ovat olleet suomalaisten terveysmetsiä aina, ilman reseptejäkin. Yöllisen ensilumen jälkeisenä aamuna polut ovat tallautuneet täyteen kenkien ja tassujen jälkiä jo aikaisin aamusta. Metsästä on haettu mielenrauhan ja liikunnan lisäksi marjat ja sienet.

Sipoossa asukkaiden vastustus luonnollisesti heräsi suunnitelmien tultua julkisuuteen, ja kunta vastasi, että luontoa löytyy läheltä muualtakin. Ja tottahan se onkin, metsiä Sipoossa riittää, vaan ei helppokulkuisia. Maanomistajia ei toistaiseksi ole ilmoittautunut polkuja rakentamaan, ja hieno Sipoonkorpi on kaukana etenkin autottomille asukkaille.

Metsään olisi hyvä päästä kävellen ilmastonäkökulmastakin ajatellen.

Kunnille on sote-uudistuksen myötä jäämässä suuri vastuu kaikesta terveyteen liittyvästä ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Maksuttomat lähiliikuntamahdollisuudet ovat yksi tärkeimmistä terveydenedistäjistä. Tästä näkökulmasta esimerkkikunta Sipoo eksyy suunnasta pahemman kerran.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) muistutti jo ennen aluevaaleja, että kunnanvaltuutettujen tulee tarkasti miettiä, miten jäljelle jäävistä tehtävistä huolehditaan. Liikuntapalvelujen, maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lisäksi kunnat vastaavat muun muassa kulttuuri- ja nuorisopalveluista.

Näitä kaikkia velvoitteita voivat kuntapäättäjät tulevaisuudessakin lähestyä terveyden edistämisen ja asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Yhteistyö yli kuntarajojen ja terveydenhuollon kanssa tuo lisää kapasiteettia ja näkemystä tehtävistä selviämiseen.

Lue seuraavaksi: