Kuka on velkaa ja kenelle, miksi ja paljonko? Miksei hoitosaatavista tai hoitovekseleistä puhuta.

Velka on velallisen velvoite: suoritus velkojalle. Suorittamatta jättäminen aiheuttaa oikeudellisen vastuun. Sosiaali- ja terveydenhuollossa velvoite on ongelmallinen.

Suomi ansaitsee pärjäämisstrategian.

Hoitamattomuuden hinta on korkea. Vajeita syntyy. Keskittyminen koronaviruksen hoitovoimavarojen varmistamiseen nostaa kustannuksia. Samoin tekee vastaanottoaikojen peruminen puolin ja toisin. Sovittuihin hoitoihin tulee katkoksia, sairauksien varhainen diagnosointi ja välttämättömien hoitojen aloitus viivästyvät.

Ministerille tarvittava rahamäärä, velka, oli välttämättömän hoitotakuun väljentämisestä aiheutuva hinta.

Pärjäämisvaje ja -varanto. Virukseen varautuminen syö voimia. Vajeet on hoidettava. Ennen rahojen jakamista velan varjolla on kysyttävä, mitä ja keitä varten koko järjestelmä on. Miten tuloksia ja vaikutuksia mitataan?

Perustuslakimme pykälä 19 määrittelee kaksi tähtäintä: varmistaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä. Jälkimmäistä on tuskin lainkaan pohdittu julkisuudessa.

Jos terveys määritellään kansalaisten kyvyksi sopeutua, pärjätä kremppojensa kanssa ja ohjata itse elämänsä kulkua, viiveet ja vajeet aukeavat uudesta näkökulmasta.

Käyttäjän näkökulmasta pärjääminen koostuu aistitoimintojen eheydestä, kommunikointi- ja liikuntakyvystä, ruumiin toimintojen sujumisesta, kivuttomuudesta ja suhteellisesta huolettomuudesta. Yhdessä selviytymisestä puhumattakaan.

Valintayhteiskunnassa hyvinvointia pitää tarkastella ottamalla huomioon myös taloudelliset ja valinnan vapaudet, yksityisyys ja reiluus.

Ennen mittavia panostuksia pitää tutkia ja kysyä, mitä tapahtuu kansalaisten pärjäämiselle arjessa. Pieneneekö heidän pärjäämisvajeensa, kasvaako pärjäämisvaranto (resilience capacity).

Sosiaalibarometrin 2020 laatijat hämmästyivät vastaajien arviota väestön kokonaishyvinvoinnin myönteisestä tasosta. Rajoitustoimista kärsivät eniten ikääntyneet, lapsiperheet, mielenterveyskuntoutujat sekä henkilöt, joilla on monia ongelmia.

Tilannetta pahensi se, ettei rajoitustoimien vaikutuksia ennakoitu. Valmiussuunnitelmat heitteillejätön ja ylihoidon varalta olisivat tarvinneet strategian tuekseen.

Huoltovarmuus ja pärjäämisstrategia. Teiden ja talojen kunnossapidossa puhutaan hoitovelasta. Missä ovat itse itsensä parantavat tiet tai talot? Ihmiset voivat toipua ihan omin voimin. Terveys ja toimintakyky voivat hyvin huollettuina kestää pitkäänkin.

Suomi ansaitsee pärjäämisstrategian. Sen askelmerkkejä hahmotteli professori Kekomäki kirjassaan Etiikasta ekonomiaan ja takaisin (Duodecim 2019). Yksi askelmerkeistä on tuotteilla aikaansaatu pärjäämislisä. Toinen on tuloksen määrittely kulutettua euroa kohden laskettuna vaikuttavuutena.

Annettakoon meille pärjäämislupaus ja alan toimijoille tieto siitä, mitä se saa maksaa. Luotettakoon koulutettujen ammattilaisten itseohjauskykyyn ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa kohti erilaisia elämänmaaleja. Pilkkujen viilaus sikseen.

Kauko Koivuniemi VTL

Lue lisää: