Perusoikeuksiin kuuluu saada rokotus oikealla, turvallisella ja tehokkaalla rokotustekniikalla, jolla varmistetaan rokotekomplikaatioiden minimointi ja immuunivasteen maksimointi.

Aspirointi on riskitön ja harmiton toimenpide: verisuoniosuma todetaan ennen injektointia pienellä männän takaisinvedolla, ja jos verta nousee, vaihdetaan pistospaikka (veri ei nouse itsestään).

Veri voi pilata rokoteannoksen, mutta se on mitätön menetys siihen verrattuna, että rokote "hukataan” verenkiertoon aiheuttamaan terveyttä uhkaavia, hoitotarvetta lisääviä seurauksia: komplikaatioita ja heikkoa immuunivastetta.

Aspirointi on aina ohjeistettava varotoimenpiteeksi rokotustekniikkaan, kun tieteen näytöt herättävät pienenkin epäilyn rokotteen haittavaikutuksista verenkierrossa. Aspirointi lisää olennaisesti rokotusmyönteisyyttä tukevaa rokotusturvallisuutta.

Rokotusturvallisuutta korostava päätöksenteko ei ole toteutunut covid-19-rokotustekniikan virallisessa ohjeistuksessa (THL). Edelleen ylläpidetään vanhaa perinteisten rokotteiden ohjeistusta (Plotkin 2004: ”Rokotuksissa aspirointia ei tarvita”), joka on covid-19-rokotuksiin soveltumaton ohje.

Nyt olisi nopeasti Tanskan ja Ruotsin tapaan korjattava myös Suomen rokotustekniikka vastaamaan uudentyyppisten covid-19-rokotteiden asettamia vaatimuksia ja rokotevalmistajien ohjeita: ”IM only, not IV,SC,ID”.

Perinteiset rokotteet sisältävät etukäteen valmistettuja antigeeneja (esimerkiksi tapettuja taudinaiheuttajia tai niiden osia), joten ne eroavat täysin uuden teknologian covid-19-rokotteista, jotka sisältävät geenitiedon eli ohjeen antigeenin (koronaviruksen piikkiproteiinin) muodostamiselle. Piikkiproteiinin geenitieto on joko DNA:ta (adenovirusrokotteet) tai mRNA:ta (RNA-rokotteet). Pistoskohdan solujen pinnasta piikkiproteiinin tunnistavat immuunivasteen synnystä vastaavat solut.

Aspirointi lisää rokotusmyönteisyyttä tukevaa rokotus­turvallisuutta.

On ilmiselvää, että rokotustekniikalla on ratkaiseva merkitys antigeenin tuottosysteemin toimivuudelle ja kyvylle tukea immunologisen vasteen syntyä koronaa vastaan.

Covid-19-rokotteet ovat jo osoittaneet hyvän tehonsa koronan nujertamisessa. Siksi olisi nyt nopeasti varmistettava väestölle maksimaalinen immuunivaste verisuoniosumat poissulkevalla rokotustekniikalla. Valtimoiden ja laskimoiden koon ja paikkojen suuret yksilövaihtelut lisäävät verisuoniosumariskiä.

Rokotekomponentit kulkeutuvat verenkierrossa muodostamaan piikkiproteiinin tuottopesäkkeitä elimistöön, jolloin erityisessä vaarassa ovat ylläpitoelimet aivot, sydän, perna, haima, maksa ja munuaiset. Piikkiproteiinin yksinään on todettu sitoutuvan solujen pinnalla oleviin ACE2-reseptoreihin ja Hepariinisulfaatti-ryhmiin, jolloin aktivoituvat muun muassa komplementtikaskadit ja muut rajut, soluja tuhoavat puolustusreaktiot, jolloin myös toivotun immuunivasteen muodostuminen estyy.

Aspiroinnin ohittavasta covid-19-rokotustekniikasta ovat huolestuneet alan kokeneet tutkijat Euroopassa. Heidän mukaansa aspirointi pitäisi olla vaatimus – pelkkä suositus ei riitä, sillä tutkimusnäyttöjä haittamekanismeista on runsaasti: trombosytopenia+tromboosi-ilmiö, neutrofiiliverkot (NET), vaskuliitit, ACE2-reseptorihäiriöt, kudostuhot, vuotohäiriöt, epäspesifiset immuunireaktiot (DIC) sekä tavoitteen mukaisen immuunivasteen estyminen.

Kirjoittaja: Helena Torkkeli, FT (geeniteknologia), MBA, sairaalakemistin pätevyys. Eläkkeellä yliopistonlehtorin työstä.

Viitteet

Billy E. Évènements thrombotiques après le vaccin, FEBS Letters 593 (2019) 3461–3483

Othman M. Adenovirus-induced Trombosytopenia Blood, April 1, 2007, vol. 109, no 7

Goldman M. Trombotic trombosytopenia associated with COVID19 infection and vaccination, PLOS Med 18(5):e1003648 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003648

Greinacher A. Thrombotic Thrombocytopenia after Cov-19 Vaccination The New England Journal of Medicine, May 3, 2021

Brunetti-Pierri N. Acute toxicity after High-Dose Systemic Injection of Helper-Dependent Adenoviral Vectors Hum Gene Ther 2004; 15:35-46

Pardi N. mRNA Vaccines Nat Rev Drug Discov, 2018; 17(4) 261-279 https://doi:10.1038/nrd.2017,243

Taquet M. Cerebral venous thrombosis and portal vein thrombosis https://osf.io/a9jdq/

www.biospace.com/article/covid-19-in-the-news-heart-inflammation-vaccine-effectiveness-and-more/

www.aappublications.org/news/2021/05/27/covid-vaccine-myocarditis-guidance-052721

www.cleveland.com/coronavirus/2021/05/heart-inflammation-in-vaccinated-young-people-under-investigation-us-covid-19-death-toll-may-be-higher-than-estimate-coronavirus-update-for-may-24-2021.html

www.foxnews.com/health/cdc-investigating-mild-reports-of-potential-heart-problems-following-covid-19-vaccination

Kannemeier C. Extracellular RNA constitutes a natural procoagulant cofactor Proc Natl Acad Sci USA. 2007;(104):6388

Harrison P. Message in platelet; Platelets 2008, 9(6):395-404. doi: 10.1080/09537100801990582.

Yu J. Activation of Alternative Complement Pathway by SARS-COV-2-spike proteins Blood 2020;136: 2080-9; https://doi.org/10.1182/blood.2020008248.

Rhea E. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice, Natural Neuroscience 2021, vol 24, 368-378