Kohtaaminen ja kohdatuksi tulemisen tarve ovat keskeisiä ihmiselle tärkeitä asioita. Erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon ydin on potilaan ja asiakkaan kohtaamisessa ja aidossa läsnäolossa.

Sairas potilas on haavoittuvaisessa tilassa. Hänen perusturvallisuutensa on järkkynyt ja monta huolta painaa. Terveydenhuollossa velvollisuutemme on auttaa ja lievittää, ja hyvä kohtaaminen on yksi keinoista.

Hyvällä kohtaamisella on monta ominaispiirrettä: hyvä kohtaaminen on muun muassa kunnioittavaa, yksilöllistä ja arvostavaa. Terveydenhuollossa kriittisen tärkeän kliinisen laadun lisäksi palvelun kokonaislaatu syntyy kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Opiskellessani lääkäriksi meillä oli muistaakseni kaksi tuntia erityistä kohtaamisen keskittyvää opetusta. Näin kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin muistan koulutuksesta tärkeän ja toimivan ohjeen potilaskohtaamista varten: kosketa kerran ja katso kahdesti silmiin.

Tuon ohjeen tehtävä oli varmistaa, että potilaalle välittyi ainakin läsnäolo ja kiinnostus. Ohje myös kertoi, että kohtaamista voi opetella ja jopa määrämuotoistaa.

Hyvään kohtaamiseen kuuluu tasaveroinen vuorovaikutus myös työpaikalla.

Arvostava kohtaaminen on myös hyvän työyhteisön kanssakäymistä määrittävä ominaisuus. Kaikilla meillä on työntekijöinä halu ja oikeus tulla kuulluiksi, mutta meidän tulisi myös haluta kuulla. Hyvään kohtaamiseen kuuluu tasaveroinen vuorovaikutus myös työpaikalla.

Harvemmin kuitenkin muistamme, että sairaalat ja terveyskeskukset ovat myös oppimispaikkoja. Opiskelevat nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Kun kohtaamme opiskelijat samalla ystävällisyydellä ja kunnioituksella kuin potilaamme ja työtoverimme, saamme paljon hyvää aikaan.

Kulttuurista tulee myönteisempi, mutta samalla myös sekä työpaikoistamme että ammateistamme tulee houkuttelevampia.

Sotevalmistelu, organisaatiorakenteiden pohtiminen tai niiden muuttuminen vievät helposti fokusta pois yksittäisistä ihmisistä ja potilaista, vaikka heitä vartenhan mekin töitä teemme.

Kaiken kiireen, talous-, jono- tai henkilökohtaisistakin haasteita huolimatta muistakaamme: hyvä kohtaaminen on arvoistamme tärkeimpien joukossa.

Juha Tuominen

Kirjoittaja on Husin toimitusjohtaja