Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä, ja vaalit huipentuvat kesäkuun puolivälissä. Puolueet ja yli 30 000 ehdokasta kampanjoivat parhaillaan eri puolilla Suomea ja erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Terveys ja hyvinvointi sekä toimivat ja kustannustehokkaat sote-palvelut ovat kuntavaalien keskeisiä teemoja myös näissä vaaleissa.

Kolmen eri lääkäriliiton kuntavaalitavoitteet kiteytyvät hyvin Eläinlääkäriliiton tavoitteessa: ”Ihmisten ja eläinten kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan”. Hammaslääkäriliiton ja Lääkäriliiton tavoitteissa painotetaan elinkaariajattelua ja sitä, että terveyttä ja toimintakykyä tulee edistää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

Tavoitteet sekä ihmisille että eläimille ovat siis hyvin yhtenevät.

Miten nämä tavoitteet toteutuvat?

Kuntavaalitavoitteet on laadittu vaikuttamistyöhön ja ensisijaisesti ehdokkaille ja tuleville kuntapäättäjille. Vaalien alla jokainen toimija haluaa tuoda esille juuri oman alan senhetkisiä tarpeita ja vaikuttaa esimerkiksi resurssien jakautumiseen.

Haluan kuitenkin uskoa, että nämä tavoitteet ovat myös meidän kaikkien sote-ammattilaisten yhteisiä tavoitteita ja että ne näkyvät vaikuttamistyön lisäksi arjen työssä ja siinä, miten teemme yhteistyötä eri sote-alojen ja kunnan muiden sektoreiden kanssa.

Kuinka hyvin sinä tunnet organisaatiosi muiden sote-ammattilaisten työn?

Työssäni Hammaslääkäriliitossa olen itse päässyt uudella tapaa perehtymään eri sote-ammattilaisten työhön. Silmäni ovat avautuneet esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon merkitykselle meidän kaikkien hyvinvoinnissa sekä lääkärin työn moninaisuudelle.

Pääosassa näissä heräämisissäni on ollut yhteistyö ja keskustelut alan ammattilaisten kanssa. Ajattelen, että pystyn itse tekemään omaa työtäni paremmin, kun tunnen myös muiden kuin suun terveydenhuollon ammattilaisten tekemää työtä.

Moniammatillisesta yhteistyöstä puhutaan nykyään paljon, mutta kuinka paljon teemme sitä muiden kuin perinteisesti toisiaan lähellä olevien alojen kesken? Haluan haastaa meistä jokaista miettimään, mitä kaikkea yhteistyötä voisi terveydenhuollossa tehdä enemmän, puhumattakaan sosiaalipalveluista.

Kuinka hyvin sinä tunnet organisaatiosi tai oman kuntasi muiden sote-ammattilaisten työn, mitä yhteistä teillä on ja missä voisitte toisianne auttaa yksittäisen ihmisen, eläimen, koko väestön ja ympäristön parhaaksi?

Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

Juttua muokattu 4.6.2021 klo 17.30: ingressi muutettu.

Lue lisää: