Toivottavasti lääketieteessä ei ole toista erityisaluetta kuin naisten vaihdevuodet, jossa ihmisten hoito ei perustu sen paremmin tutkittuun tietoon, logiikkaan, järkeen kuin kokemukseenkaan. Tieteelliset tutkimukset ovat viimeisimpien vuosikymmenten aikana osoittaneet kiistatta, että estrogeenin vähyys naisen elimistössä on erittäin haitallista ja terveyden kannalta huomattavasti suurempi riski kuin hormonihoidon käyttö.

On hyvin loogista, että estrogeeni, joka on suojellut naisen terveyttä kymmeniä vuosia, ei muutu yhtäkkiä vähemmän välttämättömäksi saati vaaralliseksi, kun nainen täyttää 45 tai 50 vuotta. Vaikka hormonien väheneminen on luonnollista, on se haitallista sekä hyvinvoinnille että terveydelle.

Ei ole mitään järjellisiä perusteluita sille, että naisen tulisi pidättäytyä hormonihoidon käytöstä vain siksi, että hormonien väheneminen on luonnollista.

Kaikki lääkärit, jotka hoitavat yli 45-vuotiaita naisia, tunnistavat tuossa elämänvaiheessa naiselle tulevan monenlaisia oireita ja naisen terveyden alkavan heikentyä. Tämä johtuu useimmiten naisen munasarjojen vähentyneestä estrogeeni­erityksestä.

Toisin sanoen niin tieteelliset tutkimukset, logiikka, järki kuin lääkäreiden kokemuksetkin osoittavat, että naiset tarvitsevat hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitoon hormonikorvaushoitoa. Miksi kuitenkin tuhannet naiset jäävät Suomessa ilman tarvitsemaansa hoitoa?

Tutkittu tieto ei pääse hyödyttämään naisia. Tämä johtuu ainakin lääkäreiden tietämättömyydestä. Monet lääkärit eivät päivitä tietojaan tutkitun tiedon lisääntyessä.

Suomessa on täysin vastakkaisesta tutkimustiedosta huolimatta niin naisten itsensä kuin lääkäreidenkin keskuudessa erittäin tiukassa kuvitelma, että naisen on terveytensä takia parempi olla käyttämättä hormonikorvaushoitoa kuin käyttää sitä.

Tämä on monen elämälle katastrofaalinen väärinkäsitys. Estrogeenin vähenemiseen ja vähyyteen liittyy riski verenpaineen ja veren kolesterolipitoisuuksien noususta, luun haurastumisesta, sokerinsiedon heikkenemisestä ja suurentuneesta sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin, kakkostyypin diabeteksen ja aivoinfarktin riskistä.

Vaikka hormonikorvaushoito lisää rintasyöpään sairastumisen riskiä, siitä pidättäytyminen lisää huomattavasti useamman rintasyöpää tavallisemman ja kohtalokkaamman taudin riskiä.

Suurta osaa oireista eivät lääkärit tunnista hormonien epätasapainosta johtuviksi.

Estrogeenin väheneminen aiheuttaa usein monenlaisia oireita. Tavallisimpia estrogeenin vähyyteen eli vaihdevuosiin liittyviä oireita ovat lisääntynyt ärtyneisyys, masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, väsymys, monenlaiset nivel-, lihas- ja jännekivut, sydämen rytmihäiriöt, kuumat aallot, hikoilu, palelu, tiuha pissalla käymisen tarve, virtsan karkailu, limakalvojen haurastuminen, seksuaalisen halun väheneminen ja reaktioherkkyyden eli esimerkiksi orgasmiin pääsemisen vaikeutuminen.

Suurta osaa näistä oireista eivät lääkärit tunnista hormonien epätasapainosta johtuviksi.

Tietämättömyyteen perustuva naisten huono hoito voi aiheuttaa naisille ja heidän läheisilleen paljon kärsimystä. Huonosta hoidosta seuraa myös merkittävää haittaa työyhteisöille ja työnantajille. Koko yhteiskunnalle naisten vaihdevuosien hoitamattomuus tai riittämätön hoito aiheuttaa erittäin suuret taloudelliset menetykset.

Suomessa elää yli miljoona naista vaihdevuosissaan ja niiden jälkeistä aikaa. Ei ole lainkaan yhdentekevää naisten itsensä, heidän läheistensä tai yhteiskunnan kannalta, miten nämä naiset voivat. Olisi tärkeä varmistaa, että ainakin kaikki naiset, jotka haluavat ja tuntevat tarvitsevansa hormonikorvaushoitoa, saisivat sitä ja mieluiten julkisen puolen terveydenhuollon kautta.

On sietämätöntä, että rahan puute aiheuttaa merkittävää eriarvoisuutta yhdessä elämän tärkeimmistä vaiheista.

Tätä eriarvoisuutta helpottaisi julkisen puolen terveydenhuollossa toimiva Vaihdevuosipoliklinikka. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärit tai työterveyslääkärit voisivat lähettää sinne naisia, joilla he epäilevät olevan vaihdevuodet tai joilla on tavallisimpia vaihdevuosiin sopivia oireita, kuten unettomuutta, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, uupumusta, nivelkipuja, sydämen rytmihäiriöitä, lämmönsäätelyn häiriöitä tai virtsaamisen liittyviä oireita.

Näin säästettäisiin miljoonia euroja ja naiset pysyisivät terveinä ja olisivat toimintakykyisiä, iloisia ja hymyileviä.

Kirjoittaja on gynekologi, tietokirjailija Maija Kajan.