Tupakka lisää solujen pinnalla olevia ACE2-reseptoreita, joihin koronavirus kiinnittyy. Tupakansavussa nikotiini näyttää olevan se kemikaali, joka on vastuussa tästä vaikutuksesta. Nikotiinin aktivoidessa nikotiinireseptoreita se vaikuttaa myös isäntäsolun sisälle tunkeutuneen koronaviruksen toimintaan. Nikotiinireseptoreita on kehomme tärkeimmissä elimissä. Näihin koronainfektio iskee.*

Koronainfektiota esiintyy enemmän henkilöillä, jotka kuuluvat nykyisten tai entisten tupakoitsijoiden ryhmään. Perinteisen sauhuttelun lisäksi nikotiinia käytetään kuitenkin yhä enenevissä määrin hyvin eri muodoissa. Tietoa sähkötupakan tai nuuskan vaikutuksista koronavirusinfektiossa ja taudin ennusteessa ei vielä ole, eikä myöskään julkaistua tietoa passiivisen tupakoinnin merkityksestä.

Viime päivien keskustelu todetuista koronainfektioista eri kunnissa voisi hyötyä aluekohtaisista nikotiinituotteiden käytön tarkastelusta. Löytääkö koronavirus nikotiinille altistuneen henkilön helpommin kuin osaamme arvata? Eteneekö epidemia nopeammin nikotiinille altistuneissa väestöryhmissä?

Avainasemassa on väestö itse, jonka pitäisi nyt viimeistään tarttua suosituksiin tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisesta. Terveydenhoitohenkilöstön pitäisi, sen lisäksi että ottaa asian puheeksi, kirjata käyttötietoa tulevien analyysien mahdollistamiseksi. Yhteiskunnan ollessa säpissä myös päättäjillä on aika(a) miettiä nikotiinituotteiden monenkirjavaa asemaa Suomessa – ei ole järkeä puhua vain tupakasta riskitekijänä!

Maria Juusela, LT

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri, Espoo

Kirsi Vähäkangas, toksikologian professori (emerita)

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

*Viitteet:

Oakes et al. 2018

Olds&Kabbani 2020

Lue myös:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.