Potilaat 
120 artikkelia
Potilaat päättämään
Nettikysymys
Ambulanssilla Eurooppaan
Syksyllä 2013 potilas voi itse hakea hoitoa toisesta EU-maasta, ja Suomi korvaa. Nyt pitää päättää, millä ehdoin.
eu-maat
Muistutuksiin vastaaminen tehotarkkailuun
Huonosti käsitellyt potilaiden muistutukset poikivat kanteluita.
muistutukset
Sijainti on laatua tärkeämpi
Potilaat suosivat tuttuja sairaaloita ja terveysasemia.
terveysasemat
Sammio