KOTISAIRAALAT

Lasten kotisairaanhoito lisääntyy

  • 26.2.2016 12:54

Pekka Torvinen

Lasten kotisairaalatoiminta yleistyy Suomessa. Viimeisin merkki asiasta on parin viikon takaa, kun Hyksin lautakunta päätti vakinaistaa vuonna 2012 aloitetun lasten kotisairaalatoiminnan.

Kansainvälisten suositusten mukaan lapsi tulisi ottaa osastohoitoon vain, jos hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida toteuttaa kotona tai polikliinisesti.

– Tuntuu, että palvelemme perheitä niin kuin toivotaan. Yleensä kukaan ei pety, kun ei tarvitsekaan olla sairaalassa, sanoo Hyksin lasten kotisairaalan vastaava lääkäri Anu Usvasalo.

Samaa sanoo Taysin lasten kotisairaalan osastonhoitaja Merita Inki: perheet ovat todella tyytyväisiä palveluun.

Taysissa lasten kotisairaala perustettiin jo 15 vuotta sitten. Idea syntyi Inkin tietojen mukaan aikoinaan opintomatkalla Keski-Euroopassa saaduista kokemuksista, jonka jälkeen kotisairaalaa lähdettiin pilotoimaan.

– Tajuttiin nopeasti, että tämä on hyvää ja tarvittavaa toimintaa.

Taysin lasten kotisairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa lasten kotona. Hoidettavia ovat niin hematologiset kuin myös esimerkiksi erilaisten infektioiden takia suonensisäistä antibioottihoitoa tarvitsevat potilaat sekä keskoset. Hoito on käytännössä osastohoidon jatkoa. Myös saattohoitopotilaita on jonkin verran.

– Viime vuonna potilaita oli hieman alle 300. Kotikäyntejä on vuosittain 2 500–3 000. Toimintaa pyörittää neljä hoitajaa, mutta kerrallaan vuorossa on vain yksi hoitaja yhdellä autolla, Inki sanoo.

Hyksissä erikoistarpeisia lapsia

Hyksissä lasten kotisairaala sen sijaan perustettiin turvaamaan erityistarpeisten lasten hoitoa kotona – hoitoa, jota Taysin yksikkö ei tarjoa ollenkaan. Hyksin yksikkö hoitaa esimerkiksi trakeostomoituja, ventilaattorihoitoa tarvitsevia ja hankalaa epilepsiaa sairastavia lapsia. Vuonna 2015 tällaisia lapsia oli 13. Hoidon tarpeesta riippuen potilaan hoitoringissä on 1–5 hoitajaa.

Pitkäaikaispotilaiden kotihoidon lisäksi lasten kotisairaala hoitaa myös akuutisti sairastuneita tai lyhyempiä hoitokontakteja vaativia lapsia Taysin lasten kotisairaalan tapaan.

Syöpäosasto K10:n kotisairaalatoiminta liitettiin Hyksin lasten kotisairaalaan keväällä 2015. Yhtäkkiä 43 prosenttia käynneistä muodostivatkin hemato-onkologiset potilaat, kun vielä vuotta aiemmin nämä potilaat muodostivat käynneistä vain 12 prosenttia. Muutos on lisännyt erityisesti laboratorionäytteiden ottoa.

– Lisäksi kotona tapahtuva saattohoito siirtyi meidän vastuulle. Näiden kehittäminen on tämän vuoden asia. Tavoitteena on resursoida toiminta järkevästi, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata, Usvasalo sanoo.

Tällä hetkellä lasten kotisairaalaan olisi tulijoita enemmän kuin palvelua pystytään tarjoamaan.

– Pyrimme kovasti kehittämään erityisesti syöpäpotilaiden hoitotyötä. Olemme aloittaneet verituotteiden antamisen kotona, ja tämän vuoden aikana myös pieniannoksisia sytostaatteja aletaan antaa kotona.

Kotisairaalassa on tällä hetkellä 39 vakinaista työtehtävää: yksi osastonhoitaja, yksi apulaisosastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa, 28 lähihoitajaa ja yksi osastonsihteeri sekä osastonlääkärin virka, jota Usvasalo hoitaa.

Toimintaa ympäri Suomea

Hyksin lasten kotisairaalapilotissa olivat alun perin mukana vain Helsinki, Vantaa ja Espoo, mutta myöhemmin toiminta laajeni koko Hyksin sairaanhoitoalueelle. Perustamisen taustalla oli erityistarpeisten lasten kotihoidon järjestäminen, jonka kunnat kokivat erittäin vaikeaksi.

– Esimerkiksi hoitajien rekrytointi oli todella vaikeaa, kun kunnat vastasivat itse pitkäaikaispotilaiden kotihoitoringeistä. Yhdellä osastonhoitajalla ja yhdellä organisaatiolla tehtävä on helpottunut, Usvasalo sanoo.

Taysin ja Hyksin lisäksi lasten kotisairaalatoimintaa on ainakin Lappeenrannassa, Vaasassa, Kotkassa ja Kuopiossa. Toimintaa on myös Kokkolassa, jossa aloitti vuosi sitten ensimmäisenä Suomessa naisten ja lasten avosairaala.

– Lastentaudit ovat muutenkin oma erikoisalansa, joten myös kotihoito on järkevää pitää erillään muiden potilaiden kotihoidosta, Hyksin Usvasalo sanoo.

Tutkimusten mukaan kotona oleminen parantaa pitkäaikaissairaan lapsen elämänlaatua, yleiskuntoa ja vähentää pelkoja. Lisäksi sairaalassa vietetyn ajan lyhentäminen pienentää kustannuksia. Kotisairaanhoito on perheelle aina vapaaehtoista.

Lasten kotisairaalan toiminta saattaa vielä laajentua koko Husin alueelle, sanoo Usvasalo.

– Olisiko Husilla vain yksi kotisairaala vai olisiko jokaisella sairaanhoitoalueella omansa? Vielä ei ole ratkaistu, miten toiminta Husin alueella käytännössä järjestettäisiin.

Sitä ennen olisi voitettava ainakin tietotekniset esteet. Usvasalon mukaan Husin potilastietojärjestelmä pyörii etäyhteyden yli niin raskaasti, hitaasti ja kankeasti, että ”esimerkiksi puolen tunnin lääkeinfuusio ei riitä potilaan asioiden kirjaamiseen”.

– Käytännössä tien päällä ja kodeissa ei ole toimivaa etäyhteyttä. Tiedonsiirron suhteen pitäisi pystyä olemaan ketterämpi, mutta en tiedä onko se tiukan tietoturvan kanssa mahdollista.

Osa ratkaisua voisivat olla suoraan ja reaaliaikaisesti sairaalan järjestelmiin yhteydessä olevat kotihoidon laitteet. Tällaisia laitteita ei vielä ole käytössä.

Uusin lehti

Tapahtumat

22.11. Finlandia-talo – Rahoitus on toistaiseksi jäänyt sote-keskusteluissa sivurooliin, vaikka rahoituksen järjestäminen ohjaa merkittävästi toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveysalan rahoitus -tapahtuma käy läpi, mitä sote-alan rahoituksen tulevaisuudesta tiedetään nyt, mitä sen suhteen on suunnitteilla sekä millainen rahoitusmalli toimisi hyvin tilanteessa, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat yhä enemmän yhteistyössä. Tapahtumassa selvitetään myös mitkä ovat nykyisen lääkerahoitusjärjestelmän suurimmat ongelmat sekä kuinka niitä ratkotaan. Tule päivittämään tietosi, oppimaan uutta, osallistumaan keskusteluun sekä verkottumaan.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄKIRJOITUS

Länsi-Pohja uhmaa sote-määräyksiä

Eri puolilla Suomea vallitseva kuntien into yhteisyrityksiin kertoo siitä, kuinka vaikeaa yhteistyö maakunnan eri kaupunkien välillä voi olla, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 17.11. 10:33

Kolumni

Aluepolitiikkaa ja edunvalvontaa

Vaikka sopeutuminen työpaikkojen muutoksiin on kipeää, rakennemuutos perustuu kohtuulliseen näyttöön paremmasta vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta, kirjoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

  • 17.11. 08:52

Toimitukselta

Keskusta sai Meri-Lapissa maistaa omaa lääkettään

Meri-Lapin kuntien valtuustossa useimmat keskustalaiset äänestivät yhteisyrityksen puolesta, vaikka se pistää kapuloita rattaisiin sote-uudistuksen järjestelyille Lapin maakunnassa.

  • 15.11. 10:39

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
HUS

Erikoislääkäri määräaikaiseen viransijaisuuteen

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta.

HUS

Erikoislääkäri vakinaiseen virkaan

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta

HUS

Erikoistuva lääkäri

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta.

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

KIPUPOLIKLINIKAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Olemme vireä ja aktiivinen, hyvät koulutus- ja työnohjausmahdollisuudet tarjoava työnantaja. Sairaalassamme on mahdollisuudet monipuoliseen lääkärintyöhön sekä tutkimukseen.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.