KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ

Kiistellyn väsymysoireyhtymän hoidot ovat hakusessa

  • 8.5.2015 09:35

Elina Heino

Lääkäreitä hämmentävä sairaus krooninen väsymysoireyhtymä eli myalginen enkefalomyeliitti on toden teolla päässyt tiedeyhteisön huomion kohteeksi.

Sen tunnistamisesta ja hoidoista on muutaman kuukauden sisällä ilmestynyt peräti kolme meta-analyysiä tai laajaa tiedekatsausta: joulukuussa AHRQ:n (Agency for Healthcare Research and Quality) meta-analyysi, helmikuussa Cochrane-katsaus ja Institute of Medicinen (IOM) raportti.

Meta-analyysit ovat ensimmäisiä laatuaan, ja ne tulevat tarpeeseen. Oireyhtymä on yksi lääketieteen arvoituksista: onko kyseessä neurologinen vai psykiatrinen sairaus, vai sairaus ollenkaan?

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidot ovat hakusessa, ja osa Suomessa käytetyistä menetelmistä on poikinut kanteluita Valviraan.

Suomessa on tällä viikolla ollut poikkeuksellista liikettä sairauden liepeillä. Duodecimin verkostovaliokunta kokoontui tiistaina päättämään, ryhtyykö Suomi tekemään krooniselle väsymysoireyhtymälle Käypä hoito -suositusta, kuten kentältä oli toivottu.

Ei ryhtynyt.

– Katsoimme, että oireyhtymän diagnostiikasta, ehkäisystä ja hoidosta on toistaiseksi niin vähän tutkimustietoa, että sen pohjalta ei ole mielekästä pyrkiä antamaan näyttöön perustuvia kansallisia suosituksia, Käypä hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen kertoi.

Laihoja tuloksia

Finohtan Ohtanen julkaisi huhtikuussa tiivistelmän AHRQ:n meta-analyysistä.

Se määrittelee kroonisen väsymysoireyhtymän tilaksi, jolle on ominaista pitkäaikainen ja invalidisoiva väsymys. Siihen liittyy neurologisia ja kognitiivisia muutoksia, liikuntakyvyn heikentymistä, kipua, unihäiriöitä sekä muutoksia immuunivasteessa ja autonomisen hermoston vasteessa.

Tutkijat perkasivat 36 sairauden diagnosointia havainnoivaa tutkimusta ja niiden kahdeksan kliinistä kriteeriä.

Tulos on ankea. Mikään diagnosointimenetelmistä ei kyennyt varmuudella erottamaan väsymysoireyhtymää muista sairauksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorille, psykiatri Timo Partoselle meta-analyysin paras anti on arvio hoitomenetelmistä.

– Tosin näyttö hoitojenkin tehosta oli enintään keskimääräistä, hän muistuttaa.

Meta-analyysi arvioi hoitojen hyötyjä 35 satunnaistetun tutkimuksen perusteella.

– Hoitoina on kokeiltu kaikkea mahdollista! huomioi Työterveyslaitoksen neurologi Markku Sainio.

Saalis vain on niissäkin laiha.

– Varovaisia positiivisia löydöksiä, jotka eivät vakuuta oikein ketään. Näyttö hoitojen tehosta on todella hintsua, Sainio sanoo.

Suuressa osassa tutkimuksista hoitojen vaikutukset olivat epävarmoja, koska tärkeitä tulosmuuttujia ei mitattu, tutkimusmenetelmät olivat riittämättömiä tai osallistujia oli liian vähän.

Joukkoon mahtuu muutama himmeä valopilkku.

Lääkkeistä eniten huomiota sai rintatolimodi, jota ei ole tiettävästi saatavilla Suomessa. Kahdessa tutkimuksessa se paransi potilaiden fyysistä suorituskykyä verrattuna plaseboon, ja yhdessä se vähensi väsymystä.

– Yhdysvalloissa lääkeviranomainen FDA on kahteen kertaan hylännyt rintatolimodin kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa. Sitä ei pitäisi käyttää, Sainio silti linjaa.

Meta-analyysin mukaan potilasohjaus ja käyttäytymisterapia vähensivät väsymystä ja paransivat potilaiden yleistä toimintakykyä, mutta tutkimusten tulokset olivat epäyhtenäisiä.

GET-terapia vaakalaudalla

Portaittain tehostuva liikuntaohjelma (GET) on Suomessa kenties tutuin kroonisen väsymysoireyhtymän hoitomuodoista.

Meta-analyysin mukaan GET-terapia paransi potilaan toimintakykyä ja helpotti sairauden yleisiä oireita ja hiukan myös väsymystä. Menetelmään katsottiin kuitenkin liittyvän muita hoitoja enemmän haittoja ja hoidon keskeyttämisiä.

Kriittinen huomio ilahduttaa keuhkosairauksien erikoislääkäriä Olli Poloa.

Liikunnan lisääminen osaamattomasti voi Polon mukaan johtaa siihen, että oireyhtymästä kärsivän kunto romahtaa täysin.

– Pidän erittäin hyvänä uutisena, että meta-analyysi suhtautuu tähän terapiamuotoon varauksella.

Polo on hoitanut väsymysoireyhtymäpotilaita Unesta-klinikallaan kokeellisin hoitomenetelmin, jotka ovat herättäneet kollegoissa rankkaa vastustusta ja poikineet Valviralta varoituksen.

– Minua on moitittu muun muassa siitä, etten lähetä potilaita GET-terapiaan. GET vaatii kuitenkin sellaista ammattitaitoa, jota suomalaisilla terapeuteilla ei riittävästi ole.

Sainio puolestaan muistuttaa, että helmikuisessa Cochrane-katsauksessa GET ja käyttäytymisterapiat osoitettiin yhtä tehokkaiksi.

– Ei niilläkään parannettu näitä potilaita, mutta saatiin positiivisia vaikutuksia uneen, fyysiseen toimintakykyyn ja koettuun terveyteen.

Kolmen tiedekatsauksen suma kertoo käymistilasta kroonisen väsymisoireyhtymän ympärillä.

IOM:n raportti ehdotti sairaudelle jopa uusia, aiempaa tarkempia kriteerejä. Vapaamuotoisesti suomennettuna potilaalla pitää olla vähintään kuusi kuukautta kestänyt kova väsymys, rasituksen jälkeinen selvä huonovointisuus ja yöuni, joka ei virkistä.

Lisäksi diagnoosin tarvitaan jompikumpi näistä: pystyssä pysymisen vaikeus tai aivosumu.

Kroonisen väsymysoireyhtymän Käypä hoito -suosituksen laatijoilla olisikin ollut tiedossa visainen punninta.

Lue koko juttu Mediuutisten Summa-palvelussa. Miksi Valvira antoi lääkärille varoituksen kroonisen väsymysoireyhtymän kokeellisen hoidon antamisesta?

Summa-palvelussa on myös näköislehti, juttuarkisto ja tiedeuutisia, joita ei julkaista Mediuutisten muissa kanavissa. Lehden tilaajilla on maksuton lukuoikeus. Palveluun voi tutustua kuukauden ajan ilmaiseksi. Lisätietoja ja kirjautumisohjeet.

(Verkkoversioon lisätty 8.5.2015 klo 12.50 teksti, joka alkaa väliotsikolla GET-terapia vaakalaudalla)

-------

TILAA Mediuutisten viikottainen uutiskirje tästä.

Uusin lehti

Tapahtumat

Tule mukaan Mediuutisten HOITAJA 2017 -koulutukseen 4.-5.10. Helsingin Scandic Parkissa. Saat työkaluja työsi tueksi, eväitä asiantuntijuutesi kehittämiseen ja keinoja ylläpitää työhyvinvointia. Koulutus kokoaa yhteen mielenkiintoiset ja asiantuntevat puhujat sekä hoitotyön ammattilaiset. Ilmoittautuminen on alkanut. Seuraa meitä Twitterissä #hoitaja2017  tai Facebookissa.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄKIRJOITUS

Hospitalistin uskomaton urakka

Kun potilaan valinnanvapaus lisääntyy ja sairaalat alkavat markkinoida toimintaansa, potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta huolta kantavista hospitalistilääkäreistä saattaa tulla sairaalan kilpailuvaltti.

  • 15.9. 12:24

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Yhteistyöllä kasvua terveysteknologia-alalle

Terveysala on saanut ansaitsemansa roolin kansallisten painopisteiden joukossa! Yksi syy on ollut terveysteknologian kasvu merkittäväksi vientialaksi viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 vientiä oli 1,9 miljardin euron arvosta. Alustavien tietojen mukaan 2 miljardin raja rikkoutui viime vuonna. Kansantalouden kannalta vähintään yhtä tärkeää on, että vienti on suurempaa kuin tuonti. Vuonna 2015 kauppatase oli 900 miljoonaa.

  • 27.2. 12:23

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
Fimea

YLILÄÄKÄRIÄ

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

HUS

Osastonylilääkäri, ensihoito

HUS on kansainvälisesti arvostettu erikoissairaanhoidon osaaja. Tuotamme palveluja lähes 1,6 miljoonalle asukkaalle ja vastaamme monien erityisalojen sairaanhoidosta valtakunnallisesti. Palveluksessamme on yli 22 000 ammattilaista. Tervetuloa edelläkävijöiden joukkoon!

Satakunnan sairaanhoitopiiri

2 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRKAA

Päivystysalueellamme toimii erikoisalojen yhteispäivystyksen lisäksi 31 potilaspaikan päivystysosasto ja selviämishoitoyksikkö. Yhteistyö ensihoitopalvelun ja lääkäriyksikön kanssa on tiivistä. Sinulla on mahdollisuus päästä perehtymään myös lääkäriyksikön toimintaan. Sydänyksikkö, teho-osasto, leikkaussalit ja kuvantaminen toimivat päivystyksen välittömässä läheisyydessä. Olemme moderni, kehityksen kärjessä kulkeva sairaala, jossa potilaspalvelu on ykkösasia. Meillä on akuuttilääketieteen erikoislääkärin koulutusoikeudet ja akuuttilääketieteen kliininen opettaja. Päivystyspotilaita meillä käy vuodessa n. 64 000.

Satakunnan sairaanhoitopiiri

3 ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKAA

Päivystysalueellamme toimii erikoisalojen yhteispäivystyksen lisäksi 31 potilaspaikan päivystysosasto ja selviämishoitoyksikkö. Yhteistyö ensihoitopalvelun ja lääkäriyksikön kanssa on tiivistä. Sinulla on mahdollisuus päästä perehtymään myös lääkäriyksikön toimintaan. Sydänyksikkö, teho-osasto, leikkaussalit ja kuvantaminen toimivat päivystyksen välittömässä läheisyydessä. Olemme moderni, kehityksen kärjessä kulkeva sairaala, jossa potilaspalvelu on ykkösasia. Meillä on akuuttilääketieteen erikoislääkärin koulutusoikeudet ja akuuttilääketieteen kliininen opettaja. Päivystyspotilaita meillä käy vuodessa n. 64 000.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.