UUDISTUS

Hoitotakuun määräajat jäävät pian historiaan

  • 21.9. 10:25

Elina Heino

| Kuva: Heli Saarela

Terveyskeskusten hoitajavetoinen hoidon tarpeen arviointi puhelimessa on käymässä vanhanaikaiseksi, vaikkei se ole vielä kovin kauan valtavirtaa ollutkaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon saatavuutta selvittänyt työryhmä keräsi elokuun loppuun asti palautetta alaryhmänsä mietinnöstä, jossa etsitään uusia ideoita hoitoon pääsyn järjestämiseksi.

– Nykyinen toimintamalli nopeuttaa erikoissairaanhoitoon pääsyä. Sen huomio on kuitenkin hoitoon pääsyssä eikä siinä, miten hoito toteutuu, STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston asiakkaat ja henkilöstö -ryhmän johtaja Annakaisa Iivari sanoo.

Erikoissairaanhoitoa silmällä pitäen rakennettu hoitoon pääsyn malli jättää suuria potilasryhmiä huomiotta. Pitkäaikaissairaat ovat tästä Iivarin mukaan hyvä esimerkki.

Näistä puutteista halutaan eroon.

Työryhmä monipuolistaisi reittejä, joiden kautta potilaat saavat terveyskeskuksesta avun.

Osassa tapauksista ei tarvita sairaanhoitajaa arvioimaan potilaan hoidon tarvetta, vaan sen voi tehdä sähköinen järjestelmä.

– Ammattihenkilön arvio ei enää olisi välttämättömyys esimerkiksi lääkärin vastaanotolle pääsyyn.

Lääkärin vastaanotto voi tässä mallissa tarkoittaa muutakin kuin perinteistä, fyysistä kohtaamista. Työryhmä perustaa ajattelunsa siihen, että erilaiset sähköiset palvelut ja nopeat matalan kynnyksen vastaanotot lisääntyvät terveydenhuollossa.

Uudistukset vaativat lainsäännön muuttamista.

– Nykyinen laki on betonoitu vanhaan toimintamalliin, jossa terveyskeskukseen pyrkivä potilas odottaa sairaanhoitajan takaisinsoittoa ja päätöstä hoitoon pääsystä.

Julkisuus luo paineen

Myös tiukkoihin määräaikoihin sidotut hoitotakuut ovat STM:n työryhmän mielestä aikansa eläneitä.

– Työryhmällä on näkemys, että kategorisia määräaikoja tarvitaan vielä jonkun aikaa, mutta sitten niistä pitäisi luopua, Iivari sanoo.

Ajatus perustuu siihen, että digitalisaation avulla eri yksikköjen hoitojonoja voi kuka tahansa seurata.

– Mitä läpinäkyvämmäksi hoitoon pääsy saadaan, sitä vähemmän tarvitaan normeja. Julkisuus tuo jatkossa tuottajille painetta tarjota nopeaa hoitoon pääsyä.

Uudenlainen terveydenhuolto kaipaa uudenlaisia mittareita. Hoitoon pääsyn määräaikojen sijaan STM:n työryhmä mittaisi, toteutuuko potilaalle laadittu terveys- ja hoitosuunnitelma.

Suunnitelmassa olisi tarkastuspisteitä, joissa kuultaisiin myös potilaan omaa käsitystä siitä, saiko hän avun vai ei.

– Ei ole kuitenkaan tarkoitus luoda tähän mitään älytöntä byrokratiaa, Iivari sanoo.

Lähetteiden käsittelyä odottaa virtaviivaistus

Työryhmä haluaa ripeyttä perusterveydenhuollon lähetteiden käsittelyyn erikoissairaanhoidossa.

Nyt erikoislääkärien pitää aloittaa lähetteen arviointi kolmessa viikossa sen saapumisesta. Ehdotus on, että tulevaisuudessa kolmessa viikossa pitää tapahtua enemmän: hoitosuunnitelmakin on oltava selvillä.

– Siihen kohtaan tulisi pieni kiristys, virtaviivaistus.

Potilaan pääsy perusterveydenhuoltoon muuttuisi myös. Nopeammaksi vai hitaammaksi – se riippuu näkökulmasta.

Nyt laki sanoo, että perusterveydenhuollossa ammattihenkilön on tehtävä potilaalle hoidon tarpeen arvio viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen – ellei arviota ole voitu tehdä jo ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Työryhmä ehdottaa tähän muutosta. Potilaan pitäisi saada arkisin virka-aikaan hoidon tarpeen arvio ja tarvittaessa hoito käyntiin välittömästi.

Toisaalta työryhmä ehdottaa, että mikäli hoidon tarve ei ratkea ensiarvioinnin yhteydessä, potilaalla olisi oikeus päästä lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön arvioon viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta.

Osalla terveyskeskuksen asiakkaista pääsy hoitoon nopeutuisi, toisilla se viivästyisi nykyisestä. Onko tulkinta oikea?

– Kiireelliset asiat hoituisivat aina nopeasti, mutta halusimme tuoda joustavuutta työhön. Tämä liittyy osaltaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkuun. Monet pitävät tuota seitsemän vuorokauden aikarajaa tiukkana, etenkin jos kyse on lääkärin vastaanotolle pääsystä, Iivari sanoo.

Ehdotuksessanne ei kuitenkaan puhuta vain lääkärin vastaanotosta?

– Alun perin työryhmä keskusteli nimenomaan lääkärille pääsystä, mutta mietintöön lisättiin muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tämä on yksi asia, johon halusimme lausunnoissa palautetta.

 

 

Lue erikoislääkärien ajatuksia lähetteiden käsittelyn nopeuttamisesta Mediuutisten Summa-verkkopalvelusta.

 

Lehden tilaajilla on Summa-palvelussa maksuton lukuoikeus.

UUTTA! Tilaajan oikotie Summan käyttäjäksi

PÄÄKIRJOITUS

Uuden toivon tuojat

Uusien avausten merkityksen mittaa parhaiten niiden tuoma hyöty potilaille.

  • 23.9. 09:38

KOLUMNI

Viisi tarvetta

Puhtaalta pöydältä on helpompi luoda uutta.

  • 23.9. 09:37

VERKKOPALVELUT

Virtuaalisairaala harppasi eteenpäin

Husin Terveyskylä.fi-portaalissa avautui viime viikolla kaksi uutta verkkopalvelua, Naistalo ja Kivunhallintatalo. Kolmas uusi palvelu, Kuntoutumistalo, avautuu lokakuussa

  • 23.9. 09:26

Uusin lehti

Tapahtumat

Kuule uusimmista käytäntöjä muuttavista tutkimuksista sekä verkostoidu terveysalan ammattilaisten kanssa.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

Kumppani­sisältöä:

Kaupallinen yhteistyö

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö

1 ERIKOISLÄÄKÄRIN virka

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä ja monenlaisissa ison organisaation muissa tehtävissä. Potilaan hyvän hoidon takaamiseksi haluamme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Meillä on viihtyisä ja välitön työilmapiiri. Meillä voit osallistua myös tutkimustoimintaan, johon tarjoamme vahvan tuen. Tule meille, meillä et jää yksin!

1 OSASTONYLILÄÄKÄRIN virka

Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä ja monenlaisissa ison organisaation muissa tehtävissä. Potilaan hyvän hoidon takaamiseksi haluamme panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Meillä on viihtyisä ja välitön työilmapiiri. Meillä voit osallistua myös tutkimustoimintaan, johon tarjoamme vahvan tuen. Tule meille, meillä et jää yksin!

Anestesian erikoislääkärin virka

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

PÄÄKIRJOITUS

Uuden toivon tuojat

Uusien avausten merkityksen mittaa parhaiten niiden tuoma hyöty potilaille.

  • 23.9. 09:38

KOLUMNI

Viisi tarvetta

Puhtaalta pöydältä on helpompi luoda uutta.

  • 23.9. 09:37

Pääkirjoitus

Kiky oli vasta verryttelyä

Uudet, tehokkaammat tavat diagnosoida ja hoitaa ovat tervetulleita. Näin siitä huolimatta, että ne ehkä uhkaavat nykyisten työntekijöiden asemaa.

  • 16.9. 12:58

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.