APUA NÄYTTEISTÄ

Biopankki pelastaa potilaita

  • 24.2.2012 10:01

Minna Pihlava

Professori, Hyksin hematologian klinikan ylilääkäri Kimmo Porkka tapasi juuri potilaan, jonka kohdalla hän olisi kipeästi kaivannut vanhoja biopankkinäytteitä.

Potilaan leukemia oli uusinut. Vanhoja ja uusia näytteitä vertailemalla olisi ollut mahdollista selvittää, miten tauti on muuttunut. Erityisesti geenimuutoksista kertova tieto auttaisi valitsemaan yksilöllisen lääkerepertuaarin juuri tälle potilaalle.

Kun vertailutietoa ei ole, potilas saa yksilöimätöntä standardihoitoa, jonka osumatarkkuudesta on vähemmän varmuutta.

Biopankki

Ammattimaisesti ja systemaattisesti ylläpidetty ja hallinnoitu biologisten näytteiden ja tiedon varanto.

Näytteet on kerätty tulevia, keräyshetkellä määrittelemättömiä tutkimuksia varten eettiseen lausuntoon ja potilaan suostumukseen perustuen.

Näytteiden keräystä koskevat periaatteet ja päätöksenteko ovat avoimia ja ennakoitavia.

Lähde: FIMM

Toiminta laajenee nopeasti

Tulevaisuudessa tällaiset tilanteet ovat yhä harvinaisempia. Hyksin hematologian osasto on alkanut joulukuussa kerätä pahanlaatuiseen veritautiin sairastuneiden näytteitä biopankkiin suostumuksen antaneilta potilailta.

Veritautipotilaista yli 90 prosenttia sairastaa verisyöpää.

– Kukaan ei toistaiseksi ole kieltäytynyt. Päinvastoin moni potilas ihmettelee, eikö näytteitä ole tähän mennessä otettu talteen, Porkka sanoo.

Biopankkitoiminta koskee vasta pientä osaa Hyksin hematologian klinikan potilaista, noin 150–200 potilasta. Toimintaa on tarkoitus laajentaa jo tämän vuoden aikana niin, että yli puolelta potilaista kerätään näytteet biopankkiin.

Biopankkitoiminta laajenee myös muualle Suomeen. Tavoitteena on, että vuoteen 2014 mennessä mukana ovat kaikki 25 veritautipotilaita hoitavaa sairaalaa.

Leukemiapotilaita jää enemmän eloon

Kun näytteitä alkaa kertyä, yhä useammat potilaat hyötyvät paitsi omistaan, myös toisten potilaiden näytteistä. Lääkäri voi etsiä biopankista vastaavanlaisten potilaiden tietoja ja katsoa, mikä hoito on auttanut heitä.

Kimmo Porkan mukaan toiminnan tavoitteena on tulevan viiden vuoden aikana kaksin- tai kolminkertaistaa uusiutuneen akuutin leukemian sairastaneiden elossa olevien potilaiden määrä.

Nyt alkaneen hematologian biopankkitoiminnan rahoittaa Hus. Kyseessä on aluksi viisivuotinen projektirahoitus.

Porkka samoin kuin biopankkitoiminnasta Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin puolella vastaava kehittämispäällikkö Kimmo Pitkänen uskovat kuitenkin, että biopankista tulee projektivaiheen jälkeen osa hoidon rutiineja.

Lain yksityiskohdat huolettavat

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudesta biopankkilaista lokakuussa. Tavoitteena on edistää ihmisperäisten solu- ja kudosnäytteiden tutkimuskäyttöä ja turvata potilaan oikeudet.

Laki on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä.

35 tutkijaa jätti tammikuussa professori Aarno Palotien johdolla lausunnon, jonka mukaan sinänsä tarpeellinen laki on paikoin liian yksityiskohtainen. Esimerkiksi lain soveltamisala on määritelty tutkijoiden mukaan siten, että kaiken ihmisnäytteisiin liittyvän tutkimuksen voi tulkita kuuluvan lain piiriin. Tämä uhkaa tutkijoiden mukaan jopa pysäyttää kaiken kliinisen lääketutkimuksen Suomessa. He korostavat, että biopankkilain pitäisi koskea vain laajan suostumuksen ja etukäteen tarkentamattoman tutkimuksen alaisia näytteitä.

Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2013 alusta.

Nyt aloitettu biopankkitoiminta on nykylainsäädännön mukaista. Näytteet ovat Kimmo Pitkäsen mukaan käyttökelpoisia lähinnä kyseisen sairauden tutkimiseen, eikä potilaan suostumus siten ole täysin avoin tai erityisen laaja.

Pitkänen uskoo, että viiden vuoden päästä näytteiden kerääminen biopankkiin on rutiinia monilla muillakin aloilla kuin syövän hoidossa.

Hematologia on otollinen aloitusala muun muassa siksi, että näytemateriaalia eli luuydintä ja etenkin verta on helppo ottaa potilaalta toistuvasti ja hoito tapahtuu yhdessä yksikössä.

Seuraavaksi biopankkitoiminta laajenee Hyksissä urologiaan. Näytekeräys alkaa lähiviikkoina osana Tekesin rahoittamaa nelivuotista projektia, jossa urologisilta syöpäpotilailta kerätään kudos-, veri- ja virtsanäytteitä.

Tutkijoiden aarre

Toiveissa on, että laaja rekisteri ja näytekokoelma auttavat tutkijoita ymmärtämään entistä paremmin esimerkiksi leukemian syntymekanismia ja kehittämään paitsi täsmähoitoja, myös uusia diagnostiikkamenetelmiä.

Nytkin Hyksissä ja muualla on tutkijoiden keräämiä näytekokoelmia, mutta ne sijaitsevat hajallaan eri laboratorioissa. Niistä ei ole keskitettyä tietoa ja säilytystavatkin vaihtelevat.

Biopankkitoiminta ei muuta vanhoja näytekäytäntöjä, kuten parafiiniin valettavien kudosnäytteiden ottoa tai sitä, että potilasdiagnostiikan turvaaminen on aina etusijalla.

Hematologisen biopankin ja siihen liittyvän rekisterin käytöstä tutkimustarkoituksiin päättää hallintaryhmä, jossa on jäseniä sairaanhoitopiireistä, Suomen hematologiyhdistyksestä, potilasjärjestöistä, FIMMistä ja Veripalvelusta. Pitkäsen mukaan hakemuksia voivat tehdä myös ulkomaiset tutkimusryhmät.

Biopankeista on kehitteillä myös EU-yhteistyötä, jonka avulla tutkijat saisivat käyttöönsä entistä laajempia kokoelmia ja rekistereitä.

Uusin lehti

Tapahtumat

22.11. Finlandia-talo – Rahoitus on toistaiseksi jäänyt sote-keskusteluissa sivurooliin, vaikka rahoituksen järjestäminen ohjaa merkittävästi toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveysalan rahoitus -tapahtuma käy läpi, mitä sote-alan rahoituksen tulevaisuudesta tiedetään nyt, mitä sen suhteen on suunnitteilla sekä millainen rahoitusmalli toimisi hyvin tilanteessa, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat yhä enemmän yhteistyössä. Tapahtumassa selvitetään myös mitkä ovat nykyisen lääkerahoitusjärjestelmän suurimmat ongelmat sekä kuinka niitä ratkotaan. Tule päivittämään tietosi, oppimaan uutta, osallistumaan keskusteluun sekä verkottumaan.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄKIRJOITUS

Länsi-Pohja uhmaa sote-määräyksiä

Eri puolilla Suomea vallitseva kuntien into yhteisyrityksiin kertoo siitä, kuinka vaikeaa yhteistyö maakunnan eri kaupunkien välillä voi olla, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 17.11. 10:33

Kolumni

Aluepolitiikkaa ja edunvalvontaa

Vaikka sopeutuminen työpaikkojen muutoksiin on kipeää, rakennemuutos perustuu kohtuulliseen näyttöön paremmasta vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta, kirjoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

  • 17.11. 08:52

Toimitukselta

Keskusta sai Meri-Lapissa maistaa omaa lääkettään

Meri-Lapin kuntien valtuustossa useimmat keskustalaiset äänestivät yhteisyrityksen puolesta, vaikka se pistää kapuloita rattaisiin sote-uudistuksen järjestelyille Lapin maakunnassa.

  • 15.11. 10:39

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
HUS

Erikoislääkäri määräaikaiseen viransijaisuuteen

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta.

HUS

Erikoislääkäri vakinaiseen virkaan

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta

HUS

Erikoistuva lääkäri

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija ja työnantaja. Vahvuutemme on osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta, joka arvostaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Työmme tavoitteena on korkea laatu ja korostamme potilaan parasta.

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

KIPUPOLIKLINIKAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Olemme vireä ja aktiivinen, hyvät koulutus- ja työnohjausmahdollisuudet tarjoava työnantaja. Sairaalassamme on mahdollisuudet monipuoliseen lääkärintyöhön sekä tutkimukseen.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.