Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

JOHTAJAA

  • 13.2. 12:39

Mediuutiset rekryilmoitus

TULE RAKENTAMAAN UUDEN AIKAKAUDEN PSYKIATRIAA!

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki ovat päättäneet yhdistää psykiatrian toimintonsa 1.5.2017 alkaen maakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Samalla käynnistyy uuden, yliopistosairaalakampukselle sijoittuvan psykiatrisen sairaalan suunnittelu.

 

ETSIMME JOHTAJAA VARSINAIS-SUOMEEN MUODOSTUVALLE UUDELLE PSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖLLE.

 

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua koko maakunnan kattavan, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan ja yliopistosairaalan osaamiseen tukeutuvan mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on kehittää maakuntaan asiakaslähtöinen, digitaalisia palveluita hyödyntävä ja hoitolinjapohjainen palvelujärjestelmä ja sitä tukeva uusi sairaala.

Tehtävässä menestyminen edellyttää johtamiskokemusta, näyttöjä tuloksellisesta muutosjohtamisesta sekä syvällistä ymmärrystä mielenterveyspalveluiden sisällön ja prosessien kehittämisestä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus terveydenhuollon hallinnollisista tehtävistä ja riittävä johtamiskokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsinkielen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erikoislääkärin tutkintoa virkaan soveltuvalta alalta, jotta virkaan valittu voi tarvittaessa toimia myös tulosyksikön vastaavana lääkärinä.

Lisätietoja: Johtajaylilääkäri Samuli Saarni, p. 040 574 6119.

Hakuohjeet ja lisätietoja tehtävistä: www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/tyonhakijoille

Hakuaika päättyy 3.3.2016 klo 14.00.

varsinais-suomen-sairaanhoitopiiri-rekry.png