KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TIETO

Tulevaisuuden hoitotieto on avointa

  • 26.2. 11:44

Tomi Saari & Perttu Pöyhtäri / Tieto

 

Lääkäri kuulee potilaan sydämestä sivuäänen. Potilas ei itse muista, onko vastaavaa löydöstä tehty aiemmin. Kun lääkäri vie tiedon sähköiseen kertomukseen, hakee järjestelmä automaattisesti edellisen kertomusmerkinnän sydämen kuuntelusta vertailtavaksi. Yhdellä klikkauksella lääkäri saa halutessaan kaikki aiemmat sydämen kuuntelulöydökset nähtäväksi.

Lääkärin kirjatessa tuoreet tiedot potilaan tilasta, potilastietojärjestelmän päätöksentuen palvelu tulkitsee löydökset sekä tarkistaa potilaan diagnoosit, lääkityksen ja laboratoriokokeet antaen tarvittaessa hoitosuosituksiin perustuvia neuvoja sekä avustaa jatkohoidon suunnittelua. Kertakirjaamisen jälkeen olennaiset tiedot voidaan siirtää kertomuksesta automaattisesti esimerkiksi lähetteisiin. Potilaan keskeiset tiedot ja tulokset koostetaan eri tarpeiden mukaan räätälöidyille näkymille.

Yhteinen nimittäjä edellä kuvatussa pelkistetyssä prosessissa on rakenteinen tieto, joka on tallennettu avoimen tietomallin mukaisesti. Rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa tietojen näyttämisen ja käsittelyn eri aihe- ja erikoisalojen mukaisesti. Kun tieto on kertaalleen kirjattu rakenteisesti, voidaan sitä automaattisesti hyödyntää potilaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tiedon haku ja vertailu laajasta historiasta nopeutuu. Terveydenhuollon ammattilainen voi esimerkiksi sydänpotilasta hoitaessaan tarkastella koostettua yksityiskohtaista tietoa kardiologisesta näkymästä, joka korostaa etenkin sydänpotilaalle oleelliset asiat ja riskilaskurit.

Kansainvälisen vertaisarvioinnin läpäisseet tietokokonaisuudet ja muokattavat mallipohjat toimivat hoitoa tukevina ja ohjaavina protokollina sekä yhtenäistävät kirjaamista. Mallipohjien muokattavuus varmistaa jokaisen potilaan yksilöllisen hoidon. Standardoitu, kansainvälinen tietomalli rakentaa pohjan myös hoidon vaikuttavuuden seurannalle.

Rakenteinen, avoin ja mukautettava kokonaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotetun tiedon ja käytettyjen tietojärjestelmien tulevaisuus on rakenteinen, avoin ja mukautettava. Tiedon määrä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti. Mitä nopeammin potilas- ja asiakastiedot saadaan rakenteisiksi, sitä monipuolisempaa tiedon hyödyntäminen voi olla. 

Perinteisesti jokaisella järjestelmätoimittajalla on ollut oma tapa tallentaa asioita – omat tietomallit. Siksi järjestelmät ovat olleet suljettuja ja niiden keskinäiset integroinnit monimutkaisia. Tiedon valinta siirtyä kansainväliseen, standardoituun, avoimeen tietomalliin avaa suomalaisessa ja pohjoismaisessa terveydenhuollon järjestelmäkehityksessä uusia mahdollisuuksia.

Järjestelmätoimittajan ja terveydenhuollon organisaatioiden tekemät investoinnit eivät ole sidottuja vain yhteen järjestelmään. Tavoitteena on pitkäikäinen, standardimuodossa oleva kliininen dokumentaatio. Näin pyritään välttämään järjestelmien työläät uudistusprosessit. Tuotekehityksen sykli muuttuu vuosista ja kuukausista päiviin, jopa tunteihin.

Avoin tietomalli, openEHR, mahdollistaa kansainvälisen ja kansallisen kliinisen tiedon ja hoitosuositusten hyödyntämisen sekä nopean organisaatiokohtaisen muokattavuuden. Mukautukset ovat käytettävissä sovelluksesta toiseen yli organisaatiorajojen ilman integraatioita tai ohjelmistomuutoksia. Avoin tieto nopeuttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä.

Kliinikot tuotekehittäjinä

openEHR:n kansainvälisessä vertaisarvioidussa yhteisössä tuotekehittäjien paikalle ovat nousseet kliinikot – it-arkkitehtien sijasta. Tavoitteena on luoda yksityiskohtaisia kliinisten tarpeiden mukaisia kirjauksen mallipohjia ja hoitopolkuja. Suomalaiseen terveydenhuoltoon tekniset mallit luodaan Duodecimin Käypä hoito -suositusten sekä muiden suositusten mukaisesti.

Avoimen tietomallin tietovarastoa voi kuvailla kliinisen tiedon varastoksi, jota eri järjestelmät hyödyntävät ilman monimutkaisia integraatioita. Kliinisessä hoitotyössä käytettävien mallipohjien organisaatio-, jopa käyttäjäkohtainen muokkaus onnistuu nopeasti. Avoin innovaatiojärjestelmä avaa monipuolisia mahdollisuuksia myös paikallisten start-up -yritysten sovelluskehitykseen.

Lue lisää rakenteisen tiedon ja avoimen tietomallin tuomista hyödyistä pages.tieto.com/openehr.html

Tom Saari, LL, terveyskeskuslääkäri, asiantuntijalääkäri, Tieto

Perttu Pöyhtäri, ohjelmistoarkkitehti, Tieto

 

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Yhteistyöllä kasvua terveysteknologia-alalle

Terveysala on saanut ansaitsemansa roolin kansallisten painopisteiden joukossa! Yksi syy on ollut terveysteknologian kasvu merkittäväksi vientialaksi viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 vientiä oli 1,9 miljardin euron arvosta. Alustavien tietojen mukaan 2 miljardin raja rikkoutui viime vuonna. Kansantalouden kannalta vähintään yhtä tärkeää on, että vienti on suurempaa kuin tuonti. Vuonna 2015 kauppatase oli 900 miljoonaa.

  • 27.2. 12:23

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

PÄÄKIRJOITUS

Hospitalistin uskomaton urakka

Kun potilaan valinnanvapaus lisääntyy ja sairaalat alkavat markkinoida toimintaansa, potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta huolta kantavista hospitalistilääkäreistä saattaa tulla sairaalan kilpailuvaltti.

  • 15.9. 12:24

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017