KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TIETO

Potilastietojärjestelmä on aktiivinen hoitotiimin jäsen

  • 23.1. 16:00

Jonna Salonen / Tieto

 

Kliinistä työtä tekevän lääkärin tavoitteena on hahmottaa potilaan tilanne nopeasti ja luotettavasti päätyen oikeaan diagnoosiin ja sen mukaiseen hoitoon. Nykyinen lääkäreiden kiivas työrytmi sekä yhä useamman potilaan useat sairaudet ja runsas lääkitys vaikeuttavat kokonaisuuden hallitsemista.

Lääkärin työtä helpottaa koostenäkymä, joka kokoaa kaikki potilaan kertomus-, laboratorio-, kuvantamis-, lääkitys- ja riskitiedot, diagnoosit, ajanvaraukset, lähetteet ja palautteet sekä päätöksenteon muistutteet. Sujuva siirtyminen diagnoosi-, käynti- tai hoitojaksokohtaiseen näkymään tarjoaa tilanteeseen sopivan yhteenvedon kooten muutokset, oleelliset tutkimustiedot, määräykset ja tärkeät huomiot lääkärin tulkittaviksi. Diagnoosi- ja muiden tietojen päivittäminen on kätevää ja tietoja voidaan hyödyntää tarvittavissa tilanteissa kertakirjausperiaatteella.

Hyvä potilastietojärjestelmä toimii sujuvasti tukien lääkärin työn ja ajatuksen kulkua vähentäen rutiinitöitä, tunnistaen mahdollisia vaaran paikkoja ja auttaen tiedon hallinnassa.

Tietojärjestelmä on kuin tiimin jäsen: se auttaa, ohjaa, kysyy ja kyseenalaistaa.

Edellä oleva kuvaus ei ole lääkärin haaveunta tulevaisuuden potilastietojärjestelmästä, vaan käsillä olevaa todellisuutta. Tietojärjestelmätoimittajan asiantuntijalääkärinä saan olla näköalapaikalla vaikuttamassa, millaiseksi yksi lääkärin tärkeimmistä avustajista on kehittynyt ja kehittyy edelleen. Myös yksittäisillä terveydenhuollon organisaatioilla ja käyttäjillä on aito mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen potilastietojärjestelmän kehitykseen. Keskustelujen, kohtaamisten ja palautteiden myötä ammattilaisten toiveet ja terveiset välittyvät tärkeäksi osaksi suunnittelutyötä. Syvällinen kokemus suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä vankka osaaminen kansallisista määrityksistä antavat tuotekehitykselle vahvan pohjan.

Personointi virittää työpöydän omaksi

Jos nyt kysyisin 20 lääkäriltä keskeisimmän tietojärjestelmään liittyvän kehitystoiveen, saisin todennäköisesti 20 erilaista vastausta. Yksilölliset ja organisaatiokohtaiset tarpeet huomioidaan tulevaisuudessa roolikohtaisilla asetuksilla ja suodattimilla. Integroitu ja personoitu oma työpöytä mahdollistaa yhdelle käyttäjälle erilaisia rooleja. Potilastietojärjestelmä mukautuu valitun profiilin kautta tukemaan erilaisia työnkulkuja.

Käyttäjän kotisivun ja navigointipaneelin ansiosta turhat siirtymät eri sovellusten välillä jäävät historiaan. Tarvittavat tiedot ja sovellukset ovat aina saatavilla. Selkeä ja graafinen käyttöliittymä nopeuttaa tiedon tulkitsemista.

Kun jokaisessa potilaskohtaamisessa toistuvia rutiineja saadaan karsittua ja tietojen kirjaamista nopeutettua, yksittäisistä sekunneista kasvaa merkittäviä säästöjä koko organisaation tasolla. Testilaskelmien mukaan 250 000 asukkaan kokoisen kaupungin terveydenhuollossa vapautuu lääkärin työaikaa 400–500 päivää vuodessa, kun siirtymiset sovellusten välillä jäävät pois. Työnkulkua tukevat automaatiot paitsi säästävät työaikaa, myös parantavat potilasturvallisuutta.

Potilas ansaitsee saada asiantuntijalta aikaa

Koko terveydenhuoltojärjestelmän tavoitteena on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia ihmisille käytettävissä olevilla resursseilla. Jatkuvasti lisääntyvän lääketieteellisen tiedon sekä potilaan itse tuottaman tiedon soveltaminen käytännön työhön on mahdollista vain potilastietojärjestelmään integroidun tiedon automaattisen analysoinnin, päätöksentuen sekä kansallisten ja kansainvälisten hoitosuositusten avulla. Rekistereiden ja raportointityökalujen merkitys kasvaa tulevaisuudessa potilaan valinnanvapauden lisääntyessä.

Teknologian kehittyessä on muistettava myös aktiivisesti kehittää työnkulkuja ja työn organisointia terveydenhuollossa. Jo olemassa olevaan potilastietojärjestelmään saa liitettyä paljon lääkärin ja hoitotiimin työtä helpottavia toimintoja. Potilaan kannalta on olennaista, että hoitoketjut esimerkiksi terveyskeskuksesta sairaalaan ja sairaalasta kuntoutukseen toimivat saumattomasti. Organisaatioissa on tarpeen pohtia, miten työtä voi teknologian tukemana muuttaa, jotta se tuo potilaalle parhaan mahdollisen nykyaikaisen avun sujuvasti, taloudellisesti ja turvallisesti. On sekä lääkärin että potilaan toive, että aikaa jää myös keskusteluun. Potilas kaipaa ja ansaitsee hetken lääkärinsä kanssa.

Jonna Salonen, Kliinisen hematologian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, Tieto

Lue lisää hyvän potilastietojärjestelmän hyödyistä www.tieto.fi/sote

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Yhteistyöllä kasvua terveysteknologia-alalle

Terveysala on saanut ansaitsemansa roolin kansallisten painopisteiden joukossa! Yksi syy on ollut terveysteknologian kasvu merkittäväksi vientialaksi viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 vientiä oli 1,9 miljardin euron arvosta. Alustavien tietojen mukaan 2 miljardin raja rikkoutui viime vuonna. Kansantalouden kannalta vähintään yhtä tärkeää on, että vienti on suurempaa kuin tuonti. Vuonna 2015 kauppatase oli 900 miljoonaa.

  • 27.2. 12:23

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Teema: päihteet

Elina Heino

Sairaala on humalaisten tukiasema

Neljä lääkäriä kertoo, miten tekeillä oleva alkoholilain kokonaisuudistus heijastuu heidän työhönsä.

  • Toissapäivänä

PÄÄTOIMITTAJALTA

Potilastietojärjestelmät kuumentavat tunteita

Kun koko Suomen terveydenhuoltojärjestelmä muuttuu, vaaditaan myös muutoksia helpottavia potilastietojärjestelmiä, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 21.4. 10:58

TOIMITUKSELTA

Päivystyksen oikea nimi on ensiapu

Ehkä kynnys lähteä tai lähettää kiireiseltä kuulostavaan ensiapuun olisi korkeampi kuin päivystykseen, kirjoittaa toimittaja Minna Pihlava.

  • 12.4. 10:20

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017