KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TIETO

Hyödynnätkö sote-tietoa, luotko vaikuttavia palveluja?

  • 2.12.2016 06:00

Mikko Kaidesoja & Tom Saari / Tieto

 

Tiedon-blogi.jpg

Sote-uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin euron pitkän aikavälin säästövaikutukset. Varmuus, mitä uudistus lopulta sisältää, vaatisi kristallipalloa. Ei tarvitse olla ennustaja tietääkseen, että tehokkaaseen sote-työhön liittyy kiinteästi digitalisaatio ja tiedon monipuolinen hyödyntäminen.

On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallit tulevat vääjäämättä muuttumaan. Asiakkaan ja potilaan osallisuus sekä valinnanvapaus lisääntyvät. Hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden on vankistuttava. Asiakkaan yhtenäisen palvelupolun kompassina toimii tulevaisuudessa hänen tarpeisiin laadittu asiakassuunnitelma, jossa asiakkaan ja moniammatillisen tiimin äänet kuuluvat vahvemmin.

Moninkertaisesta kirjaamisesta selkeäksi kokonaisuudeksi

Sujuvasti liikkuvan sote-tiedon hyödyt ovat kiistattomat: sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on ajantasaista, toiminta tehokkaampaa ja ennen kaikkea asiakkaan saama palvelu parempaa. Aktiivisesta tiedonkeruusta päästään monipuoliseen tiedon hyödyntämiseen ja saadaan viisautta kehittämiseen. Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tieto on rakenteista ja sen liittäminen esimerkiksi lausuntoon mahdollisimman automaattista.

Lääkärin arviota ja lausuntoja tarvitaan sote-alueen yhteistyössä, kun hän toimii potilasta säännöllisemmin tapaavan moniammatillisen tiimin konsulttina. Lääketieteellisesti perustellun hoidon suunnittelussa tiedonkulku on välttämätöntä: lääkäri tarvitsee tietoa potilaan todellisesta toimintakyvystä sekä potilaan ja omaisten toiveista hoidon osalta.

Palveluprosessien osien automatisoituminen ja yhtenäisen sote-järjestelmän käytettävyys sujuvoittavat rakenteisen tiedon hyödyntämistä. Moniammatillinen yhteistyö ja potilas- ja asiakastietojen keskitetty saatavuus vähentävät moninkertaista kirjaamista, palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Jos kolmen palvelutarpeen arvioinnin sijaan asiakkaalle laaditaan yksi yhteinen sote-laajuinen arviointi ja vältetään kaikkiaan 300 päällekkäistä palvelutarpeen arviointia vuodessa, päästään lähelle 100 000 euron vuosisäästöä.

Palvelukokonaisuus näkyville

Kun asiakkaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa saaduista palveluista ovat koostetusti työntekijän käytettävissä roolin mukaan räätälöidyllä digitaalisella työpöydällä, kuluu taustatietojen selvittämiseen ja tiedonhakuun vähemmän aikaa. Palvelukokonaisuutta voidaan koordinoida järkevästi asiakkaan kannalta ja turhat käynnit vähenevät.

Esimerkiksi jos moniongelmaisten asiakkaiden tilanteita selvitetään 30 kertaa kuukaudessa ja yhteen selvitykseen kuluvaa aikaa voidaan nipistää kolmella tunnilla, on vuosisäästö pelkästään selvityksistä yli 40 000 euroa. Jos suunnitelmallinen palvelupolku vähentää varsinaisia käyntejä kahdella, säästöä vuodessa saavutetaan yli 70 000 euroa.

Lisää hyvinvointia tietoa hyödyntämällä

Sähköinen ilmoitus asiakkaan palvelutarpeesta lyhentää jo nyt merkittävästi palveluprosessia. Esimerkiksi sähköinen lastensuojeluilmoitus on tiivistänyt ilmoituksen käsittelyaikaa viidennekseen. Puolen tunnin säästö yhden ilmoituksen käsittelyssä 4000 ilmoituksen vuosivolyymilla tuo palvelunjärjestäjälle 100 000 euron vuosisäästön. Puhumattakaan mitä aikaisempi puuttuminen perheen tilanteeseen merkitsee lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Palvelutarpeen parempi tunnistaminen on yksi yhtenäisen sote-tietojärjestelmän merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja huostaanoton välttämiseksi, on lastensuojelussa tärkeää saada hyödyntää sekä lapsen että vanhempien asiakas- ja potilaskertomustietoja. Tällöin esimerkiksi lastensuojelutarpeen havaitseminen perheväkivaltatilanteissa helpottuu, ja tarvittavat palvelut saadaan vauhtiin nopeammin.  

Jos lapsen sijoittamiseen laitokseen kuitenkin päädytään, laitoshoitoon siirtymiseen liittyviä mahdollisia ongelmia voidaan madaltaa, kun myös lastensuojelulaitoksessa on riittävät tiedot lapsen potilaskertomuksesta, lääkityksestä sekä riskitiedoista.

Digitalisaation eteneminen ja sote-tietojen hyödyntäminen tuovat kassaan säästöjä yksittäisistä, mutta sitäkin merkittävimmistä virroista. Sote-uudistuksen tärkein anti kansalaisille tulee toivottavasti kuitenkin säästettyjen eurojen sijaan olemaan mutkattomampi ja tasaisempi palvelupolku. Soten digitalisaation vahvistuminen on lupaus paremmasta palvelusta.

Lue lisää yhtenäisen sote-järjestelmän tuomista hyödyistä: www.tieto.fi/sote

Tom_Saari_Mediuutiset_tieto-blogit.jpg Tom Saari, asiantuntijalääkäri, Tieto

Mikko_Kaidesoja_Tieto_blogi_mediuutiset.jpeg Mikko Kaidesoja, asiantuntija, sosiaalihuolto, Tieto                                                  

 

 

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Pääkirjoitus

Otetaan mallia Hans Roslingista

Tiedon jakaminen nautittavasti ei heikennä faktojen esiin pääsemistä, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 10.2. 11:22

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2016