KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: TIETO

Hyödynnätkö sote-tietoa, luotko vaikuttavia palveluja?

  • 2.12.2016 06:00

Mikko Kaidesoja & Tom Saari / Tieto

 

Sote-uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin euron pitkän aikavälin säästövaikutukset. Varmuus, mitä uudistus lopulta sisältää, vaatisi kristallipalloa. Ei tarvitse olla ennustaja tietääkseen, että tehokkaaseen sote-työhön liittyy kiinteästi digitalisaatio ja tiedon monipuolinen hyödyntäminen.

On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallit tulevat vääjäämättä muuttumaan. Asiakkaan ja potilaan osallisuus sekä valinnanvapaus lisääntyvät. Hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden on vankistuttava. Asiakkaan yhtenäisen palvelupolun kompassina toimii tulevaisuudessa hänen tarpeisiin laadittu asiakassuunnitelma, jossa asiakkaan ja moniammatillisen tiimin äänet kuuluvat vahvemmin.

Moninkertaisesta kirjaamisesta selkeäksi kokonaisuudeksi

Sujuvasti liikkuvan sote-tiedon hyödyt ovat kiistattomat: sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on ajantasaista, toiminta tehokkaampaa ja ennen kaikkea asiakkaan saama palvelu parempaa. Aktiivisesta tiedonkeruusta päästään monipuoliseen tiedon hyödyntämiseen ja saadaan viisautta kehittämiseen. Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tieto on rakenteista ja sen liittäminen esimerkiksi lausuntoon mahdollisimman automaattista.

Lääkärin arviota ja lausuntoja tarvitaan sote-alueen yhteistyössä, kun hän toimii potilasta säännöllisemmin tapaavan moniammatillisen tiimin konsulttina. Lääketieteellisesti perustellun hoidon suunnittelussa tiedonkulku on välttämätöntä: lääkäri tarvitsee tietoa potilaan todellisesta toimintakyvystä sekä potilaan ja omaisten toiveista hoidon osalta.

Palveluprosessien osien automatisoituminen ja yhtenäisen sote-järjestelmän käytettävyys sujuvoittavat rakenteisen tiedon hyödyntämistä. Moniammatillinen yhteistyö ja potilas- ja asiakastietojen keskitetty saatavuus vähentävät moninkertaista kirjaamista, palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Jos kolmen palvelutarpeen arvioinnin sijaan asiakkaalle laaditaan yksi yhteinen sote-laajuinen arviointi ja vältetään kaikkiaan 300 päällekkäistä palvelutarpeen arviointia vuodessa, päästään lähelle 100 000 euron vuosisäästöä.

Palvelukokonaisuus näkyville

Kun asiakkaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa saaduista palveluista ovat koostetusti työntekijän käytettävissä roolin mukaan räätälöidyllä digitaalisella työpöydällä, kuluu taustatietojen selvittämiseen ja tiedonhakuun vähemmän aikaa. Palvelukokonaisuutta voidaan koordinoida järkevästi asiakkaan kannalta ja turhat käynnit vähenevät.

Esimerkiksi jos moniongelmaisten asiakkaiden tilanteita selvitetään 30 kertaa kuukaudessa ja yhteen selvitykseen kuluvaa aikaa voidaan nipistää kolmella tunnilla, on vuosisäästö pelkästään selvityksistä yli 40 000 euroa. Jos suunnitelmallinen palvelupolku vähentää varsinaisia käyntejä kahdella, säästöä vuodessa saavutetaan yli 70 000 euroa.

Lisää hyvinvointia tietoa hyödyntämällä

Sähköinen ilmoitus asiakkaan palvelutarpeesta lyhentää jo nyt merkittävästi palveluprosessia. Esimerkiksi sähköinen lastensuojeluilmoitus on tiivistänyt ilmoituksen käsittelyaikaa viidennekseen. Puolen tunnin säästö yhden ilmoituksen käsittelyssä 4000 ilmoituksen vuosivolyymilla tuo palvelunjärjestäjälle 100 000 euron vuosisäästön. Puhumattakaan mitä aikaisempi puuttuminen perheen tilanteeseen merkitsee lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Palvelutarpeen parempi tunnistaminen on yksi yhtenäisen sote-tietojärjestelmän merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja huostaanoton välttämiseksi, on lastensuojelussa tärkeää saada hyödyntää sekä lapsen että vanhempien asiakas- ja potilaskertomustietoja. Tällöin esimerkiksi lastensuojelutarpeen havaitseminen perheväkivaltatilanteissa helpottuu, ja tarvittavat palvelut saadaan vauhtiin nopeammin.  

Jos lapsen sijoittamiseen laitokseen kuitenkin päädytään, laitoshoitoon siirtymiseen liittyviä mahdollisia ongelmia voidaan madaltaa, kun myös lastensuojelulaitoksessa on riittävät tiedot lapsen potilaskertomuksesta, lääkityksestä sekä riskitiedoista.

Digitalisaation eteneminen ja sote-tietojen hyödyntäminen tuovat kassaan säästöjä yksittäisistä, mutta sitäkin merkittävimmistä virroista. Sote-uudistuksen tärkein anti kansalaisille tulee toivottavasti kuitenkin säästettyjen eurojen sijaan olemaan mutkattomampi ja tasaisempi palvelupolku. Soten digitalisaation vahvistuminen on lupaus paremmasta palvelusta.

Lue lisää yhtenäisen sote-järjestelmän tuomista hyödyistä: www.tieto.fi/sote

Tom Saari, asiantuntijalääkäri, Tieto

Mikko Kaidesoja, asiantuntija, sosiaalihuolto, Tieto                                                  

 

 

Uusin lehti

Tapahtumat

22.11. Finlandia-talo – Rahoitus on toistaiseksi jäänyt sote-keskusteluissa sivurooliin, vaikka rahoituksen järjestäminen ohjaa merkittävästi toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveysalan rahoitus -tapahtuma käy läpi, mitä sote-alan rahoituksen tulevaisuudesta tiedetään nyt, mitä sen suhteen on suunnitteilla sekä millainen rahoitusmalli toimisi hyvin tilanteessa, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat yhä enemmän yhteistyössä. Tapahtumassa selvitetään myös mitkä ovat nykyisen lääkerahoitusjärjestelmän suurimmat ongelmat sekä kuinka niitä ratkotaan. Tule päivittämään tietosi, oppimaan uutta, osallistumaan keskusteluun sekä verkottumaan.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

PÄÄKIRJOITUS

Länsi-Pohja uhmaa sote-määräyksiä

Eri puolilla Suomea vallitseva kuntien into yhteisyrityksiin kertoo siitä, kuinka vaikeaa yhteistyö maakunnan eri kaupunkien välillä voi olla, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 17.11. 10:33

Kolumni

Aluepolitiikkaa ja edunvalvontaa

Vaikka sopeutuminen työpaikkojen muutoksiin on kipeää, rakennemuutos perustuu kohtuulliseen näyttöön paremmasta vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta, kirjoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

  • 17.11. 08:52

Toimitukselta

Keskusta sai Meri-Lapissa maistaa omaa lääkettään

Meri-Lapin kuntien valtuustossa useimmat keskustalaiset äänestivät yhteisyrityksen puolesta, vaikka se pistää kapuloita rattaisiin sote-uudistuksen järjestelyille Lapin maakunnassa.

  • 15.11. 10:39

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017