BENECOL KUMPPANIBLOGI

Onko Benecol-tuotteiden käytöstä hyötyä?

  • 8.5.2014 08:43

Susanna Rosin

Euroopan Ateroskleroosiyhdistys EAS:n asettama asiantuntijaryhmä julkaisi äskettäin konsensuslausunnon kasvistanolien ja -sterolien käytöstä dyslipidemioiden hoidossa ja valtimotautien ehkäisyssä 1. Asiantuntijaryhmä kävi läpi koko laajan tutkimusnäytön ja totesi ainesosat turvallisiksi ja tehokkaiksi ruokavalion keinoiksi seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden pienentämisessä. Konsensuslausunto kehottaakin harkitsemaan kasvistanolien ja -sterolien käyttöä osana valtimotautien ehkäisyyn tähtäävää elämäntapainterventiota sekä matalan että korkean riskin potilailla, tarvittaessa lääkehoitoon yhdistäen.

EAS-konsensuslausunnon suositus pohjautuu vankkaan näyttöön kasvistanolien ja -sterolien LDL-kolesterolia alentavasta vaikutuksesta. Ainesosia ei kuitenkaan ole tutkittu valtimotautisairastuvuuden tai -kuolleisuuden vähentämiseen tähtäävissä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa. Konsensuslausunnossa kannustettiin tutkimukseen, mutta korostettiin selvästi, että ruokavaliohoidoista on erittäin hankala tehdä päätetapahtumatutkimuksia.

Ateroskleroosi on pitkälti epäterveellisten elintapojen aikaansaama ongelma, jota tulisi hoitaa elintapoja, kuten ruokavaliota, muokkaamalla. Näin toteavat tuoreet globaalit suositukset dyslipidemioiden hoidosta2 siitäkin huolimatta, ettei ruokavalion vaikutuksista päätetapahtumiin ole yhtä paljon näyttöä kuin lääkehoidon vaikutuksista.

Sekä globaalien2 eurooppalaisten3,4 että kotimaisten suositusten mukaan LDL-kolesteroli on valtimotautien ehkäisyssä tärkein intervention kohde. Siihen vaikuttamisesta on odotettavissa selkeää hyötyä: kun LDL-kolesterolipitoisuus pienenee 1 mmol/l, pienenee fataalien ja ei-fataalien valtimotapahtumien vaara 20-25 prosenttia4.

Benecol-tuotteet pohjautuvat edellä mainittuihin näkemyksiin terveellisten ruokavaliomuutosten ja LDL-kolesterolipitoisuuden pienentämisen hyödyistä. Lisäksi on olemassa alustavaa tutkimusnäyttöä kasvistanoliesterin myönteisistä vaikutuksista verisuonen endoteelin toimintaan6,7,8. Päätetapahtumatutkimuksien puuttumisen perusteella ei siis voi tehdä päätelmää, ettei Benecol-tuotteista olisi hyötyä valtimotautien ehkäisyssä.

Kun Benecol-tuotteita markkinoidaan kuluttajille, markkinoinnissa saa käyttää vahvinta Euroopassa elintarvikkeelle hyväksyttyä terveysväitettä9. Tällainen sairauden riskin vähentämiseen liittyvä väite on hyväksytty vain kouralliselle elintarvikkeita. Väite kuuluu: ”Kasvistanoliesteri alentaa veren kolesterolia. Kohonnut kolesteroli on sepelvaltimotaudin riskitekijä.” Myös tämä erittäin tiukan seulan läpäissyt terveysväite on hyvä osoitus siitä, että Benecol-tuotteiden käytöstä on hyötyä.

Lähteet:

1. Gylling H ym. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014; 232: 346-360.

2. International Atherosclerosis Society. An International Atherosclerosis Society Position Paper: Global Recommendations for the Management of Dyslipidemia. Full Report. 2013.

3. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal 2011; 32: 1769–1818.

4. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701.

5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013.

6. Raitakari OT, Salo P, Ahotupa M. Carotid artery compliance in users of plant stanol ester margarine. Eur J Clin Nutr 2008, 62: 218–224.

7. Raitakari OT, Salo P, Gylling H, Miettinen TA. Plant stanol ester consumption and arterial elasticity and endothelial function. Br J Nutr 2008, 100: 603–608.

8. Gylling H ym. The effects of plant stanol ester consumption on arterial stiffness and endothelial function in adults: a randomised controlled clinical trial. BMC Cardiovasc Disord. 2013; 13: 50.

9. Euroopan unionin virallinen lehti. L 113/8. 6.5.2010.

Lisätietoa:

www.benecol.fi

www.benecol.fi/ammattilaiset

Kirjoittaja on laillistettu ravitsemusterapeutti ja toimii Raisio-konsernin Benecol-yksikössä tiedeviestinnän päällikkönä. Hän on viisihenkisen perheen äiti, joka vapaa-ajallaan kokkaa, lenkkeilee ja lukee ruotsinkielisiä dekkareita.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Kari Kataja: Äitiyspakkauksia ja yhteiskehittämistä

Tekes on kumppanina yhdessä VTT:n ja Sitran kanssa Janssen Research & Developmentin ja Johnson & Johnson Innovationin maailmanlaajuisessa Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge -innovaatiokilpailussa, jossa etsitään mullistavia ratkaisuja lasten ja vanhempien terveyden edistämiseksi. Kilpailu tarjoaa innostavan mahdollisuuden Suomelle ja suomalaisille yrityksille olla luomassa uutta ekosysteemiä.

  • 21.6. 11:42

Sisulla ja rohkeudella

Nykyisten suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan saavutusten juuret ulottuvat liki sadan vuoden taakse. Ensimmäiset neuvolat perustettiin Arvo Ylpön aloitteesta 1920-luvulla. Ylppö oli myös vaikuttaja laajemminkin suomalaisessa lääketieteen ja talouselämän kehityksessä toimien mm. tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Orionin johtokunnassa.

  • 18.4. 12:01

Yhteistyöllä kasvua terveysteknologia-alalle

Terveysala on saanut ansaitsemansa roolin kansallisten painopisteiden joukossa! Yksi syy on ollut terveysteknologian kasvu merkittäväksi vientialaksi viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 vientiä oli 1,9 miljardin euron arvosta. Alustavien tietojen mukaan 2 miljardin raja rikkoutui viime vuonna. Kansantalouden kannalta vähintään yhtä tärkeää on, että vienti on suurempaa kuin tuonti. Vuonna 2015 kauppatase oli 900 miljoonaa.

  • 27.2. 12:23

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Rokotteita pitää puolustaa

Välillä vaikuttaa siltä, että lääketieteen ja ravitsemuksen asiantuntijaksi voi meritoitua omia vaivojaan tarkkailemalla, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 18.8. 10:22

Kolumni

Ympäristöystävällisyys on osa sairaalankin laatua

Terveydenhuollon laadun yhtenä elementtinä tulisi olla ympäristöystävällisyys, sillä ilmastonmuutos on suuri riski monien terveydelle, kirjoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

  • 18.8. 10:15

TOIMITUKSELTA

Käytäntö syntyy hitaasti

Tuoreiden ajatusten implementointi on haastava paikka, kirjoittaa toimittaja Nina Airisto.

  • 18.8. 10:11

PÄÄTOIMITTAJALTA

Hoidon tasa-arvosta on iso huoli

Moni tasa-arvon ongelmista kietoutuu potilaiden heikkoon yhteiskunnalliseen asemaan tai osattomuuteen yhteiskunnassa, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 11.8. 10:28

Parantola

Marjukka Myllärniemi 2017