KOLUMNI

Johtaako vai eikö johtaa?

  • 17.2. 09:40

Juha Jolkkonen

Myös johtamisen pitää uudistua sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, rakenteiden ja palvelujen uudistuessa.

Perinteinen hierarkkinen tai ammattiryhmäkohtainen johtaminen ei enää toimi. Henkilöstön ja työyhteisöjen roolia uudistumisessa kannattaa vahvistaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistuessa pitää neljän asian parantua: palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen.

Olemme tunnistaneet yhteisen työn, sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden merkityksen.

Johtoa tarvitaan aiempaa vähemmän, ja sen rooli muuttuu. Johto näyttää suunnan, toimii esimerkkinä ja antaa tukensa. Kontrolli korvautuu luottamuksella, ja työyhteisöt oppivat ratkaisemaan arjen kysymykset ensisijaisesti itse.

Yhteinen työ tarkoittaa samassa veneessä olemista, yhteistä näkyä tulevasta ja yhteisiä tavoitteita. Yhteinen työ vaatii sosiaalisia taitoja. Pelkkä vahva oman alan osaaminen ei enää riitä.

Monialainen tiimityö lisääntyy, ja tiimien täytyy ottaa vastuuta ja tehdä ratkaisuja aiempaa itsenäisemmin. Näin saadaan kaikkien ideat, osaaminen ja asiantuntemus käyttöön.

Yhä vähemmän on samanlaisina toistuvia tilanteita, joissa ennalta annetut jäykät ohjeet tai määräykset toimivat. Tarvitaan kykyä etsiä uusia ratkaisuja, oppia nopeasti ja sopeutua ketterästi uusiin tilanteisiin.

Itseohjautuvat työntekijät ja työyhteisöt saavat päättää käytännön yksityiskohdista asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. He myös vastaavat tuloksista.

Itseohjautuvan tiimin onnistumisen edellytys on, että jokainen osaa johtaa myös itseään. Itseohjautuvuuden on todettu lisäävän sekä tuottavuutta että työtyytyväisyyttä.

Sisäisesti motivoitunutta ihmistä motivoi eniten työ itsessään. Sisäinen motivaatio liittyy myös oppimiseen. Ihminen etsii luontaisesti uusia asioita ja haasteita. Työssä on ratkottava jatkuvasti uusia pulmia ja opittava ketterästi uutta

Muutos on iso ja vaikuttaa koko organisaation kulttuuriin.

Meillä Helsingissä uusien toimintamallien mukaiset monialaiset tiimit ovat aloittaneet, samoin itseohjautuvuutta kokeillaan jo.

Testaamme parhaillaan myös johtamisen käsikirjaa, joka auttaa esimiehiä uudenlaisen johtamisen oppimisessa ja käytäntöön soveltamisessa oman työyhteisönsä kanssa.

Uudistumista tuetaan esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksilla sekä eri tavoin tapahtuvalla viestinnällä.

Yli sata vuotta vanhaa johtamisen määritelmää mukaillen: Johtaminen on toimintaa, jossa ihmiset saavat aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa.

Kirjoittaja on virastopäällikkö ja toimialajohtaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

 

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2017 ilmestyneessä Mediuutisten numerossa 7–8/2017.

Koko lehti on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa.  Lehden tilaajalle palvelu on maksuton.

Lukuoikeuden saat kätevästi lehden tilaajanumeron avulla.

Uusin lehti

Tapahtumat

Varhainen reumasairauden diagnoosi parantaa hoidon onnistumista. Esimerkiksi yhä useamman potilaan sairastamaa kihtiä voi olla vaikea tunnistaa. Oireiden tunnistaminen ja ajoissa aloitettu hoito varmistavat työkyvyn sekä elämänlaadun säilymisen. Reumaa sairastava ja kivulias potilas tarvitsee monenlaista tukea matkallaan kohti hoitotavoitettaan. Mediareenalla pääset muun muassa käymään läpi yleisimpiä reumaatikon hoitoon liittyviä erityispiirteitä, syventymään uusiin reumalääkkeisiin sekä harvinaisiin reumasairauksiin.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

PÄÄTOIMITTAJALTA

Mato sekoitti Britannian

Magneettikuvauslaitteiden päivittäminen ei onnistu helposti nappia painamalla.

  • 19.5. 09:15

KOLUMNI

Lääkärin paheellinen elämä

Voiko lääkärin epätäydellisyys, vatsamakkarat tai silmäpussit lisätä empatian tunnetta vastaanottoon?

  • 19.5. 09:14

TOIMITUKSELTA

Laatu, missä olet?

Laatua ei voi valita, koska siitä ei tiedä mitään.

  • 19.5. 09:14

TOIMITTAJALTA

Ei enää arvauskeskuksia

Yhden asian ei pitäisi muuttua sote-uudistuksessa. Vaativaa työtä tekevät ansaitsevat arvostuksen, kirjoittaa toimittaja Nina Airisto.

  • 19.5. 08:51

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
HUS

Ylilääkäri

HUS on kansainvälisesti arvostettu erikoissairaanhoidon osaaja. Tuotamme palveluja lähes 1,6 miljoonalle asukkaalle ja vastaamme monien erityisalojen sairaanhoidosta valtakunnallisesti. Palveluksessamme on yli 22 000 ammattilaista. Tervetuloa edelläkävijöiden joukkoon!

Turun kaupunki

kaksi vakituista terveyskeskuslääkärin virkaa

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala palvelee turkulaisia sosiaali- ja terveysasioissa. Hyvinvointitoimiala on suurin kaupungin toimialoistaja tarjoaa työtä yli 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisellemm. ennaltaehkäisevien palvelujen, tutkimus-, hoito-, perhe- jakuntoutumispalvelujen parissa.

Vasa centralsjukhus / Vaasan keskussairaala

ERIKOISTUVAA LÄÄKÄRIÄ / SPECIALISERANDE LÄKARE

Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2 400 työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille!

Vasa centralsjukhus / Vaasan keskussairaala

OSASTONYLILÄÄKÄRIÄ / AVDELNINGSÖVERLÄKARE

Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2 400 työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille!

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.