KOLUMNI

Johtaako vai eikö johtaa?

  • 17.2. 09:40

Juha Jolkkonen

Myös johtamisen pitää uudistua sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, rakenteiden ja palvelujen uudistuessa.

Perinteinen hierarkkinen tai ammattiryhmäkohtainen johtaminen ei enää toimi. Henkilöstön ja työyhteisöjen roolia uudistumisessa kannattaa vahvistaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistuessa pitää neljän asian parantua: palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen.

Olemme tunnistaneet yhteisen työn, sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden merkityksen.

Johtoa tarvitaan aiempaa vähemmän, ja sen rooli muuttuu. Johto näyttää suunnan, toimii esimerkkinä ja antaa tukensa. Kontrolli korvautuu luottamuksella, ja työyhteisöt oppivat ratkaisemaan arjen kysymykset ensisijaisesti itse.

Yhteinen työ tarkoittaa samassa veneessä olemista, yhteistä näkyä tulevasta ja yhteisiä tavoitteita. Yhteinen työ vaatii sosiaalisia taitoja. Pelkkä vahva oman alan osaaminen ei enää riitä.

Monialainen tiimityö lisääntyy, ja tiimien täytyy ottaa vastuuta ja tehdä ratkaisuja aiempaa itsenäisemmin. Näin saadaan kaikkien ideat, osaaminen ja asiantuntemus käyttöön.

Yhä vähemmän on samanlaisina toistuvia tilanteita, joissa ennalta annetut jäykät ohjeet tai määräykset toimivat. Tarvitaan kykyä etsiä uusia ratkaisuja, oppia nopeasti ja sopeutua ketterästi uusiin tilanteisiin.

Itseohjautuvat työntekijät ja työyhteisöt saavat päättää käytännön yksityiskohdista asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. He myös vastaavat tuloksista.

Itseohjautuvan tiimin onnistumisen edellytys on, että jokainen osaa johtaa myös itseään. Itseohjautuvuuden on todettu lisäävän sekä tuottavuutta että työtyytyväisyyttä.

Sisäisesti motivoitunutta ihmistä motivoi eniten työ itsessään. Sisäinen motivaatio liittyy myös oppimiseen. Ihminen etsii luontaisesti uusia asioita ja haasteita. Työssä on ratkottava jatkuvasti uusia pulmia ja opittava ketterästi uutta

Muutos on iso ja vaikuttaa koko organisaation kulttuuriin.

Meillä Helsingissä uusien toimintamallien mukaiset monialaiset tiimit ovat aloittaneet, samoin itseohjautuvuutta kokeillaan jo.

Testaamme parhaillaan myös johtamisen käsikirjaa, joka auttaa esimiehiä uudenlaisen johtamisen oppimisessa ja käytäntöön soveltamisessa oman työyhteisönsä kanssa.

Uudistumista tuetaan esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksilla sekä eri tavoin tapahtuvalla viestinnällä.

Yli sata vuotta vanhaa johtamisen määritelmää mukaillen: Johtaminen on toimintaa, jossa ihmiset saavat aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa.

Kirjoittaja on virastopäällikkö ja toimialajohtaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

 

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2017 ilmestyneessä Mediuutisten numerossa 7–8/2017.

Koko lehti on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa.  Lehden tilaajalle palvelu on maksuton.

Lukuoikeuden saat kätevästi lehden tilaajanumeron avulla.

Uusin lehti

Tapahtumat

Tule mukaan Mediuutisten HOITAJA 2017 -koulutukseen. Kahden päivän aikana saat työkaluja oman työsi tueksi, eväitä oman asiantuntijuutesi kehittämiseen sekä keinoja ylläpitää työhyvinvointia. Koulutus kokoaa yhteen mielenkiintoiset ja asiantuntevat puhujat sekä hoitotyön ammattilaiset. Liity joukkoon!

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

TERVEYDENHUOLLON REVISIO -BLOGI

Perusterveydenhuollon horisontti 2020

Mitä jos perusterveydenhuollon tulevaisuuden visioita eivät sitoisi nykyiset seinät tai asetukset, vaan järjestelmän voisi rakentaa puhtaalta pöydältä? Tätä kuvaa maalailee Jani Tikkanen blogissaan.

  • 21.6. 10:01

TOIMITUKSELTA

Tämäkin muuttaa Suomea

Useimmissa maissa henkilökohainen budjetti on lisännyt yhteiskunnan kuluja.

  • 16.6. 09:05

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 132 000. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Olemme savuton työpaikka.

Rovaniemen kaupungin perusturva

OSA-AIKAINEN (25 %) LASTENPSYKIATRIN VIRANSIJAISUUS AJALLE 2.1.2018 - 31.12.2018

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalipalvelut, kuntoutus, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, perheneuvola, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, palveluneuvonta- ja ohjaus, perhesosiaalityö, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Asikkalan terveysasema

Tehdään yhdessä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista parempia kuin ikinä! Olemme uudistettujen sote-palveluiden tuottaja. Yhtymässä työskentelee n. 7200 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

A-klinikkasäätiö

Osa-aikaista lääkäriä K-klinikalle Espooseen

A-klinikkasäätiö sr on vuonna 1955 perustettu suomalainen palveluntuottaja ja järjestö, joka tunnetaan päihdetyön erityisosaajana. Säätiön palveluissa työskentelee noin 700 ammattilaista. Yhteistyökuntia on yli sata ja liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa. Palvelutuotanto siirtyy vuoden 2017 aikana säätiön täysin omistamaan A-klinikka Oy:öön. Palvelujen laatu on sertifioitu ja asiakastyytyväisyys on korkea.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.

Työelämä

Minna Pihlava

Suositusviidakko kaipaa raivausta

Kansallinen ohjaus pitää miettiä uusiksi sote-uudistuksessa, sanoo palvelu-valikoima-neuvoston pääsihteeri Taina Mäntyranta.

  • 16.6.