KOLUMNI

Johtaako vai eikö johtaa?

  • 17.2. 09:40

Juha Jolkkonen

Myös johtamisen pitää uudistua sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, rakenteiden ja palvelujen uudistuessa.

Perinteinen hierarkkinen tai ammattiryhmäkohtainen johtaminen ei enää toimi. Henkilöstön ja työyhteisöjen roolia uudistumisessa kannattaa vahvistaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistuessa pitää neljän asian parantua: palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen.

Olemme tunnistaneet yhteisen työn, sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden merkityksen.

Johtoa tarvitaan aiempaa vähemmän, ja sen rooli muuttuu. Johto näyttää suunnan, toimii esimerkkinä ja antaa tukensa. Kontrolli korvautuu luottamuksella, ja työyhteisöt oppivat ratkaisemaan arjen kysymykset ensisijaisesti itse.

Yhteinen työ tarkoittaa samassa veneessä olemista, yhteistä näkyä tulevasta ja yhteisiä tavoitteita. Yhteinen työ vaatii sosiaalisia taitoja. Pelkkä vahva oman alan osaaminen ei enää riitä.

Monialainen tiimityö lisääntyy, ja tiimien täytyy ottaa vastuuta ja tehdä ratkaisuja aiempaa itsenäisemmin. Näin saadaan kaikkien ideat, osaaminen ja asiantuntemus käyttöön.

Yhä vähemmän on samanlaisina toistuvia tilanteita, joissa ennalta annetut jäykät ohjeet tai määräykset toimivat. Tarvitaan kykyä etsiä uusia ratkaisuja, oppia nopeasti ja sopeutua ketterästi uusiin tilanteisiin.

Itseohjautuvat työntekijät ja työyhteisöt saavat päättää käytännön yksityiskohdista asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. He myös vastaavat tuloksista.

Itseohjautuvan tiimin onnistumisen edellytys on, että jokainen osaa johtaa myös itseään. Itseohjautuvuuden on todettu lisäävän sekä tuottavuutta että työtyytyväisyyttä.

Sisäisesti motivoitunutta ihmistä motivoi eniten työ itsessään. Sisäinen motivaatio liittyy myös oppimiseen. Ihminen etsii luontaisesti uusia asioita ja haasteita. Työssä on ratkottava jatkuvasti uusia pulmia ja opittava ketterästi uutta

Muutos on iso ja vaikuttaa koko organisaation kulttuuriin.

Meillä Helsingissä uusien toimintamallien mukaiset monialaiset tiimit ovat aloittaneet, samoin itseohjautuvuutta kokeillaan jo.

Testaamme parhaillaan myös johtamisen käsikirjaa, joka auttaa esimiehiä uudenlaisen johtamisen oppimisessa ja käytäntöön soveltamisessa oman työyhteisönsä kanssa.

Uudistumista tuetaan esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksilla sekä eri tavoin tapahtuvalla viestinnällä.

Yli sata vuotta vanhaa johtamisen määritelmää mukaillen: Johtaminen on toimintaa, jossa ihmiset saavat aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa.

Kirjoittaja on virastopäällikkö ja toimialajohtaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

 

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2017 ilmestyneessä Mediuutisten numerossa 7–8/2017.

Koko lehti on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa.  Lehden tilaajalle palvelu on maksuton.

Lukuoikeuden saat kätevästi lehden tilaajanumeron avulla.

PÄÄTOIMITTAJALTA

Melkoinen myräkkä valinnanvapaudesta

Viime viikkojen aikana on alkanut vaikuttaa siltä, että potilaan valinnanvapaudesta tehdyt suunnitelmat ovat niin hajallaan, ettei niiden yksityiskohdista tai seurauksista ole enää käsitystä juuri kenelläkään.

  • 22.3. 11:58

TOIMITUKSELTA

Syyllinen on toisaalla

Syyttävä sormi osoittaa helposti Kelan suuntaan, vaikka moni e-reseptin ärsyttävä ominaisuus johtuu potilastietojärjestelmästä, ei Kelan hallinnoimasta järjestelmästä.

  • 22.3. 11:24

PÄÄTOIMITTAJALTA

Commodore 64 ja vapaus valita

Toivottavaa on, ettei sote-uudistus sotkeutuisi valinnanvapauteen ja että vuosikymmenten odottelusta päästäisiin eteenpäin.

  • 10.3. 12:41

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
Työterveys Helsinki

YLILÄÄKÄRIKSI

Työterveys Helsinki on Suomen suurimman työnantajan oma työterveyshuolto. Laatukeskus Excellence Finland palkitsi meidät vuonna 2016 neljän tähden EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksella, joka on ainutlaatuinen kansainvälinen saavutus. Lisäksi voitimme kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailun. Teemme työmme vaikuttavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

kolme erikoistuvaa lääkäriä

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla. Turku kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.

Vantaan kaupunki

Lääkäreitä

Vantaan kaupungilla on lääkäreille työtä tarjolla monissa toiminnossa: terveysasemilla, sairaalapalveluissa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä päihdepalveluissa. Meillä on tarjolla avoimia virkoja sekä mahdollisuus tehdä eripituisia sijaisuuksia. Myös osa-aikaisuus on mahdollinen. Työtä voidaan sovitella tarvittaessa hakijan oman kiinnostuksen mukaan.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.