KOLUMNI

Johtaako vai eikö johtaa?

  • 17.2. 09:40

Juha Jolkkonen

Myös johtamisen pitää uudistua sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, rakenteiden ja palvelujen uudistuessa.

Perinteinen hierarkkinen tai ammattiryhmäkohtainen johtaminen ei enää toimi. Henkilöstön ja työyhteisöjen roolia uudistumisessa kannattaa vahvistaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistuessa pitää neljän asian parantua: palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen.

Olemme tunnistaneet yhteisen työn, sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden merkityksen.

Johtoa tarvitaan aiempaa vähemmän, ja sen rooli muuttuu. Johto näyttää suunnan, toimii esimerkkinä ja antaa tukensa. Kontrolli korvautuu luottamuksella, ja työyhteisöt oppivat ratkaisemaan arjen kysymykset ensisijaisesti itse.

Yhteinen työ tarkoittaa samassa veneessä olemista, yhteistä näkyä tulevasta ja yhteisiä tavoitteita. Yhteinen työ vaatii sosiaalisia taitoja. Pelkkä vahva oman alan osaaminen ei enää riitä.

Monialainen tiimityö lisääntyy, ja tiimien täytyy ottaa vastuuta ja tehdä ratkaisuja aiempaa itsenäisemmin. Näin saadaan kaikkien ideat, osaaminen ja asiantuntemus käyttöön.

Yhä vähemmän on samanlaisina toistuvia tilanteita, joissa ennalta annetut jäykät ohjeet tai määräykset toimivat. Tarvitaan kykyä etsiä uusia ratkaisuja, oppia nopeasti ja sopeutua ketterästi uusiin tilanteisiin.

Itseohjautuvat työntekijät ja työyhteisöt saavat päättää käytännön yksityiskohdista asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. He myös vastaavat tuloksista.

Itseohjautuvan tiimin onnistumisen edellytys on, että jokainen osaa johtaa myös itseään. Itseohjautuvuuden on todettu lisäävän sekä tuottavuutta että työtyytyväisyyttä.

Sisäisesti motivoitunutta ihmistä motivoi eniten työ itsessään. Sisäinen motivaatio liittyy myös oppimiseen. Ihminen etsii luontaisesti uusia asioita ja haasteita. Työssä on ratkottava jatkuvasti uusia pulmia ja opittava ketterästi uutta

Muutos on iso ja vaikuttaa koko organisaation kulttuuriin.

Meillä Helsingissä uusien toimintamallien mukaiset monialaiset tiimit ovat aloittaneet, samoin itseohjautuvuutta kokeillaan jo.

Testaamme parhaillaan myös johtamisen käsikirjaa, joka auttaa esimiehiä uudenlaisen johtamisen oppimisessa ja käytäntöön soveltamisessa oman työyhteisönsä kanssa.

Uudistumista tuetaan esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksilla sekä eri tavoin tapahtuvalla viestinnällä.

Yli sata vuotta vanhaa johtamisen määritelmää mukaillen: Johtaminen on toimintaa, jossa ihmiset saavat aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa.

Kirjoittaja on virastopäällikkö ja toimialajohtaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

 

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2017 ilmestyneessä Mediuutisten numerossa 7–8/2017.

Koko lehti on luettavissa Mediuutisten Summa-palvelussa.  Lehden tilaajalle palvelu on maksuton.

Lukuoikeuden saat kätevästi lehden tilaajanumeron avulla.

Uusin lehti

Tapahtumat

Kuule uusimmista käytäntöjä muuttavista tutkimuksista sekä verkostoidu terveysalan ammattilaisten kanssa.

Kaikki tapahtumat

Uusimmat uutiset

Medirekry: Työpaikat

Pääkirjoitus

Otetaan mallia Hans Roslingista

Tiedon jakaminen nautittavasti ei heikennä faktojen esiin pääsemistä, kirjoittaa päätoimittaja Anna Niemelä.

  • 10.2. 11:22

Medirekry

Kaupallinen yhteistyö
Soite

GASTROENTEROLOGISEN KIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA

Soite on 1.12017 toimintansa aloittanut laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajakuntayhtymä, joka yhdistää Keski-Pohjanmaan alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Soite tuottaa ja järjestää alueen asukkaille erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon korkealaatuisia palveluita. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja naapurisairaanhoitopiirien kanssa. Soite työllistää noin 3600 osaajaa. Liity joukkoon!

Soite

UROLOGIAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKA

Soite on 1.12017 toimintansa aloittanut laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajakuntayhtymä, joka yhdistää Keski-Pohjanmaan alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Soite tuottaa ja järjestää alueen asukkaille erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon korkealaatuisia palveluita. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja naapurisairaanhoitopiirien kanssa. Soite työllistää noin 3600 osaajaa. Liity joukkoon!

Soite

YLILÄÄKÄRIN VIRKA

Soite on 1.12017 toimintansa aloittanut laaja-alainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajakuntayhtymä, joka yhdistää Keski-Pohjanmaan alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Soite tuottaa ja järjestää alueen asukkaille erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon korkealaatuisia palveluita. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja naapurisairaanhoitopiirien kanssa. Soite työllistää noin 3600 osaajaa. Liity joukkoon!

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

LÄÄKÄRI

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Olemme Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kokonaan omistama yhtiö. Diakonissalaitoksen pitkä historia ja vahva arvopohja luovat perustan toiminnallemme asumis-, päihde- ja hoivapalvelujen vastuullisena tuottajana. Olemme yhteiskunnallinen yritys ja kehitämme uusia innovaatioita yhdessä asiakkaittemme kanssa. Henkilöstömme koostuu runsaasta 400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisesta.

Summa

Summa kokoaa Talentumin lehdet ja bisneskirjat yhteen paikkaan. Lehden tilaajat voivat lukea Mediuutisia maksutta myös Summassa. Kokeile kuukauden ajan maksutta, et sitoudu mihinkään.